Type 9: De bemiddelaar, de vredesticher

De ander centraal

Ik kan lastig op komen voor mijn eigen mening en vind het moeilijk om "nee" te zeggen.  Ik vind het lastig om over persoonlijke zaken te spreken en ik vind het moeilijk mijn emoties te uiten. Ik weet niet goed wat echt belangrijk voor mij is, wat ik zelf wil, ik vind het makkelijker om te benoemen wat ik niet wil. Ik vermijd conflicten door mee te gaan met wat anderen willen. Mensen beschouwen mij vaak als gemakkelijk in de omgang en aangenaam. Er is veel voor nodig om mij zover te krijgen dat ik mijn woede rechtstreeks aan iemand laat zien. Ik houd ervan dat het leven comfortabel en harmonieus en routinematig is en dat anderen mij accepteren. Ik heb meer oog voor de ander dan voor mijzelf...

Vrede ten koste van alles

Mij wordt weleens verweten dat ik koppig en inflexibel, passief en lui ben.

Het kan zijn dat ik soms besluiteloos en passief overkom, omdat ik alle voor- en nadelen zie en moeilijk beslissingen kan nemen. Maar ik heb een allergie voor mensen die mij forceren iets te doen, ik ben passief-agressief (boos van binnen, maar laat het niet zien) en kan dan cynisch overkomen. "Het leven overkomt mij", ik leef meer voor de agenda van anderen dan die van mijzelf. Wat ikzelf echt wil, vind ik lastig, ik vind het makkelijker om te zeggen wat ik niet wil. Maar als iemand mij Omdat ik goed ben alle standpunten van anderen in te zien kan ik goed meningsverschillen oplossen. Ik raak vaak snel afgeleid van de echt belangrijke dingen in het leven. Stapt niet snel op de voorgrond.

Het lijkt erop dat ik vrij gemakkelijk alle standpunten kan overzien. Het kan zijn dat ik soms besluiteloos overkom, omdat ik aan alle kanten voor- en nadelen zie. Het vermogen om alle kanten te zien maakt mij goed in het helpen van mensen bij het oplossen van hun meningsverschillen. Ditzelfde vermogen kan er soms toe leiden dat ik me meer bewust ben van de standpunten, agenda's en persoonlijke prioriteiten van anderen dan die van mijzelf. Het is niet ongebruikelijk dat ik afgeleid raak en vervolgens afwijk van de belangrijke dingen die ik probeer te doen. Wanneer dat gebeurt, wordt mijn aandacht vaak afgeleid naar onbelangrijke taken. Ik vind het moeilijk om te weten wat echt belangrijk voor mij is, en ik vermijd conflicten door mee te gaan met wat anderen willen. Mensen beschouwen mij vaak als gemakkelijk in de omgang en aangenaam. Er is veel voor nodig om mij zover te krijgen dat ik mijn woede rechtstreeks aan iemand laat zien. Ik houd ervan dat het leven comfortabel en harmonieus is en dat anderen mij accepteren.


Onbewuste levensvisie: Mijn inspanningen zullen niets opleveren. Veroorzaak geen moeilijkheden, bewaar stabiliteit en vrede. 

Onbewuste passie: Luiheid (ik ben goed in bank hangen, filmpjes kijken, 

 

In stress: krijg ik de mindere karakter trekken van de 6 (de loyalist). Dan word ik bang, twijfelend, bezorgd, achterdochtig, Dan vlucht ik, ben ik de underdog, blijf ik denken (piekeren) i.p.v. te doen en ben ik de sarcastische loyalist. 

In ontspanning: Krijg ik meer de karakter trekken van de 3 (de presteerder). Dan word ik meer bewust van mijn eigen agenda, mijn eigen imago, dan werk ik hard en kan ik presteren. 

Zelfbeeld: Ik ben tevreden, ik ben oké

Overtuiging: Harmonie is belangrijker dan wat ikzelf wel

Jouw focus (en valkuil) in het leven: Leven voor de ander i.p.v. jezelf.

 

Jouw grootste leerpunt voor persoonlijke groei: Autonoom zijn, geloven in jezelf, focus op je eigen belang, opkomen voor je mening, bewust zijn van wat jijzelf echt voelt en wilt. Durven dromen en doen, focus op je eigen agenda en echt belangrijke zaken.

Belangrijkste kenmerken van Ennegram type 9:

Jouw onbewuste visie op het leven

De levensvisie van Enneagram Type 9, de Vredestichter of Bemiddelaar, wordt gekenmerkt door een diepgeworteld verlangen naar innerlijke vrede en harmonie. Type 9 streeft naar een staat van kalmte en evenwicht, waarin ze zowel interne als externe conflicten vermijden. Ze verlangen naar een vreedzame verbondenheid met anderen en hebben de neiging zich aan te passen om conflicten te voorkomen. De levensvisie van Type 9 komt voort uit een fundamentele behoefte aan innerlijke rust en een angst voor desintegratie of verlies van harmonie. Het vermijden van confrontaties en het zich terugtrekken in comfortabele routines zijn kenmerkende patronen van hun levensbenadering. Het bewust worden van deze drijfveren is een essentiële stap voor Type 9 om persoonlijke groei en zelfontplooiing te bevorderen.

Jouw drijfveer in het leven, het patroon dat jouw denken en doen continu onbewust aanstuurt

De drijfveren van Enneagram Type 9 worden gevormd door een diepgeworteld verlangen naar innerlijke vrede, harmonie en verbondenheid. Het kernidee is om zich af te schermen van conflicten en ongemakken, zowel intern als extern.

De belangrijkste drijfveren van Type 9 en de patronen die daaruit voortkomen:

 1. Verlangen naar innerlijke vrede:

  • Type 9 wil innerlijke vrede ervaren en een gevoel van harmonie behouden. Ze streven ernaar om in een staat van kalmte en evenwicht te leven, waarin ze geen innerlijke conflicten ervaren.
 2. Vermijden van externe conflicten:

  • Om innerlijke vrede te behouden, vermijdt Type 9 vaak externe conflicten. Ze passen zich aan anderen aan en vermijden meningsverschillen om een vredige omgeving te handhaven.
 3. Behoefte aan verbondenheid:

  • Type 9 verlangt naar verbondenheid met anderen. Ze willen zich in harmonie voelen met hun omgeving en zich vermengen met anderen zonder fricties.
 4. Angst voor desintegratie en fragmentatie:

  • Type 9 heeft een onderliggende angst voor desintegratie of verlies van verbondenheid. Ze vrezen dat conflicten en confrontaties hen zullen isoleren of fragmenteren van anderen.
 5. Zelfverlies en zelfverwaarlozing:

  • In de poging om externe conflicten te vermijden, kan Type 9 zichzelf vaak verliezen. Ze verwaarlozen hun eigen behoeften en verlangens om de vrede te handhaven.
 6. Uitstel van beslissingen:

  • Type 9 vermijdt soms beslissingen, vooral als deze tot conflicten kunnen leiden. Dit leidt tot uitstelgedrag en kan hun vermogen om effectief te handelen belemmeren.
 7. Passiviteit en vermijding van confrontatie:

  • Een kenmerkend patroon is de neiging tot passiviteit en het vermijden van directe confrontatie. Type 9 wil situaties ontwijken die potentieel stressvol of conflictueus kunnen zijn.
 8. Zelfopoffering om vrede te bewaren:

  • Type 9 heeft de neiging tot zelfopoffering om de vrede in relaties te bewaren. Ze stellen hun eigen behoeften vaak op de achtergrond om anderen tevreden te stellen.
 9. Verdwijning in comfort en routine:

  • Om innerlijke rust te handhaven, kan Type 9 zich terugtrekken in comfortabele routines en bekende patronen. Dit kan leiden tot een gebrek aan initiatief en groei.
 10. Ontkennen van conflicten in zichzelf:

  • Type 9 heeft de neiging interne conflicten te ontkennen of te minimaliseren. Ze kunnen zichzelf afsluiten voor hun eigen emoties en verlangens om rust te bewaren.

Wat goed zou zijn voor je persoonlijke groei

 1. Zelfbewustzijn ontwikkelen:

  • Investeer tijd in zelfreflectie om diepere inzichten te krijgen in je eigen behoeften, verlangens en doelen. Begrijp wat je motiveert en waar je passies liggen.
 2. Assertiviteit oefenen:

  • Oefen met het duidelijk en direct uiten van je eigen behoeften en meningen. Leer 'nee' te zeggen wanneer dat nodig is en vermijd het opofferen van je eigen behoeften om conflicten te vermijden.
 3. Besluitvaardigheid ontwikkelen:

  • Werk aan het nemen van beslissingen zonder eindeloos uitstel. Start met kleine keuzes en bouw geleidelijk aan het vermogen op om effectief beslissingen te nemen.
 4. Zelfzorg prioriteren:

  • Erken en prioriteer je eigen behoeften en welzijn. Zorg ervoor dat je regelmatig tijd neemt voor zelfzorgactiviteiten die je energie en vitaliteit geven.
 5. Actieve betrokkenheid bij doelen:

  • Identificeer persoonlijke doelen en stel actieplannen op om ze te bereiken. Neem actief deel aan activiteiten die je passie aanwakkeren en die bijdragen aan je persoonlijke groei.
 6. Confronteer vermijdingsgedrag:

  • Herken en confronteer bewust situaties waarin je de neiging hebt om confrontaties en moeilijkheden te vermijden. Werk eraan om deze situaties aan te gaan en te overwinnen.
 7. Mindfulness en meditatie:

  • Oefen mindfulness en meditatie om meer in het moment te leven en je bewust te worden van je gedachten en gevoelens. Dit kan helpen om innerlijke rust te bevorderen.
 8. Betrokkenheid bij maatschappelijke zaken:

  • Overweeg betrokken te raken bij maatschappelijke kwesties die je na aan het hart liggen. Dit kan bijdragen aan een gevoel van betekenis en voldoening.
 9. Individuele groei prioriteren boven harmonie:

  • Erken dat persoonlijke groei soms gepaard gaat met ongemak en verandering. Prioriteer individuele groei boven het behouden van externe harmonie.
 10. Stel haalbare doelen en neem stapsgewijze actie:

  • Formuleer haalbare doelen en neem stapsgewijs actie om ze te bereiken. Het nemen van kleine stappen kan het gevoel van overweldiging verminderen en consistentie bevorderen.

Wat je onbewust in het leven vermijdt

Enneagram Type 9, de Vredestichter of Bemiddelaar, heeft de neiging om onbewust bepaalde aspecten van het leven te vermijden om een gevoel van innerlijke vrede en harmonie te behouden. Hier zijn enkele van de dingen die Type 9 onbewust kan vermijden:

 1. Conflicten en confrontaties:

  • Type 9 vermijdt vaak conflicten en confrontaties omdat ze streven naar harmonie en innerlijke rust. Ze kunnen hun eigen behoeften opofferen om conflicten te voorkomen.
 2. Eigen behoeften en verlangens:

  • Type 9 heeft de neiging om de eigen behoeften en verlangens te negeren om anderen te behagen. Ze vermijden soms hun eigen verlangens om te voorkomen dat ze als veeleisend worden gezien.
 3. Stressvolle of uitdagende situaties:

  • Situaties die als stressvol of uitdagend worden ervaren, kunnen door Type 9 worden vermeden. Ze geven de voorkeur aan comfort en stabiliteit boven confrontaties met ongemakkelijke of moeilijke situaties.
 4. Zichzelf uiten en assertiviteit:

  • Type 9 vermijdt soms het uiten van hun eigen mening en het zijn van assertief. Ze kunnen terughoudend zijn om conflicten te initiëren door hun gedachten en gevoelens te uiten.
 5. Besluitvorming en initiatief nemen:

  • Het nemen van beslissingen en het initiëren van actie kunnen door Type 9 worden vermeden. Ze kunnen de neiging hebben om te wachten op anderen om beslissingen te nemen en passief te blijven.
 6. Zichzelf verliezen in de behoeften van anderen:

  • Om conflicten te vermijden, kan Type 9 hun eigen behoeften volledig verliezen in de behoeften van anderen. Ze vermijden soms het erkennen en nastreven van hun eigen doelen en verlangens.
 7. Confrontatie met onvrede en ongenoegen:

  • Type 9 vermijdt vaak het onder ogen zien van onvrede en ongenoegen, zowel binnen zichzelf als in hun relaties. Ze kunnen zich terugtrekken om confrontaties te voorkomen.
 8. Individuele verantwoordelijkheid nemen:

  • Het nemen van volledige individuele verantwoordelijkheid voor hun eigen leven en keuzes kan soms worden vermeden door Type 9. Ze kunnen de verantwoordelijkheid delen of vermijden om autonoom te handelen.
 9. Betrokkenheid bij maatschappelijke problemen:

  • Type 9 kan de neiging hebben om betrokkenheid bij maatschappelijke problemen te vermijden om innerlijke vrede te behouden. Ze willen soms afstand nemen van conflicten in de grotere wereld.
 10. De confrontatie met hun eigen potentieel en doelen:

  • Het nastreven van persoonlijk potentieel en individuele doelen kan soms worden vermeden door Type 9. Ze kunnen bang zijn voor verandering en het onbekende.

In stress - krijg je meer trekken van een sceptische loyalist

Wanneer een Type 9 onder verhoogde stress verkeert, kan het gedragstrekken van Type 6 overnemen.

Hier zijn enkele kenmerken die een Type 9 kan vertonen in stress, beïnvloed door Type 6:

 1. Toenemende zorgen en angsten:

  • In stressvolle situaties kan een Type 9 meer vatbaar worden voor zorgen en angsten, wat normaal gesproken niet zo kenmerkend is voor hun meer ontspannen houding.
 2. Toegenomen behoefte aan zekerheid:

  • Een gestreste Type 9 kan een verhoogde behoefte ervaren aan zekerheid en bevestiging. Ze kunnen onzeker worden over hun beslissingen en neigen naar het zoeken van geruststelling.
 3. Verhoogde behoefte aan verbondenheid:

  • Onder stress kan een Type 9 een grotere behoefte voelen om zich verbonden te voelen met anderen. Dit kan resulteren in een verlangen naar steun en bevestiging vanuit hun sociale kring.
 4. Twijfel over eigen identiteit:

  • In stress kan een Type 9 twijfelen aan hun eigen identiteit en doelen. Ze kunnen zichzelf afvragen wie ze werkelijk zijn en wat ze willen bereiken.
 5. Overmatig overwegen van mogelijke problemen:

  • Type 6 heeft de neiging om problemen te overwegen en mogelijke risico's te analyseren. In stress kan een Type 9 dit gedrag overnemen, wat kan leiden tot overmatig piekeren en twijfelen.
 6. Besluiteloosheid en uitstelgedrag:

  • Onder stress kan een Type 9 terugvallen op besluiteloosheid en uitstelgedrag. Ze kunnen moeite hebben met het nemen van beslissingen en kunnen de neiging hebben om conflicten te vermijden.
 7. Verhoogde gevoeligheid voor kritiek:

  • Een gestreste Type 9 kan gevoeliger worden voor kritiek en negatieve feedback. Ze kunnen de behoefte voelen om zichzelf te verdedigen en conflicten te vermijden.
 8. Gevolgen voor fysieke energie:

  • In stress kan een Type 9 fysiek uitgeput raken of lethargisch worden. Ze kunnen de neiging hebben om zich terug te trekken en te vermijden in plaats van actief deel te nemen.

Het bewustzijn van het stresspunt helpt een Type 9 om te herkennen wanneer ze vatbaar zijn voor deze negatieve patronen, waardoor ze stappen kunnen ondernemen om met de stress om te gaan en terug te keren naar een gezondere staat.

In ontspanning krijg je meer trekken van de presteerder

Het ontspanningspunt of veilige punt voor Enneagram Type 9, de Vredestichter of Bemiddelaar, bevindt zich in Type 3, de Presteerder of Succesvolle Werker. Wanneer een Type 9 in een gezonde toestand verkeert of onder lage stress, neigt het naar de positieve eigenschappen van Type 3.

Hier zijn enkele trekken die een Type 9 kan aannemen wanneer het zich op het ontspanningspunt bevindt, met invloeden van Type 3:

 1. Meer gericht op doelen en initiatief nemen:

  • In plaats van passief te blijven en conflicten te vermijden, kan een ontspannen Type 9 de neiging hebben om meer gefocust te zijn op het stellen van doelen en het nemen van initiatief. Ze kunnen actiever worden in het nastreven van wat ze willen bereiken.
 2. Assertiviteit en zelfexpressie nemen toe:

  • Het ontspannen Type 9 kan assertiever worden in het uiten van hun eigen behoeften en meningen. Ze kunnen meer zelfexpressie tonen en actief deelnemen aan situaties in plaats van zich terug te trekken.
 3. Bewustwording van eigen identiteit:

  • Onder invloed van Type 3 kan een ontspannen Type 9 zich meer bewust worden van hun eigen identiteit en aspiraties. Ze kunnen hun eigen kwaliteiten en talenten erkennen en actiever streven naar persoonlijke groei.
 4. Efficiëntie en focus op succes vergroten:

  • Een ontspannen Type 9 kan meer nadruk leggen op efficiëntie en het behalen van succes in hun activiteiten. Ze kunnen hun potentieel erkennen en streven naar meer concreet meetbare resultaten.
 5. Doelgerichter in relaties:

  • In plaats van volledig gericht te zijn op harmonie, kan een ontspannen Type 9 zich meer richten op doelgerichte relaties. Ze kunnen actiever bijdragen aan de groei en het welzijn van zichzelf en anderen in hun leven.
 6. Actiever betrokken bij de buitenwereld:

  • Onder invloed van Type 3 kan een ontspannen Type 9 zich meer openstellen voor de buitenwereld en actiever deelnemen aan maatschappelijke activiteiten. Ze kunnen meer betrokken raken bij hun omgeving en gemeenschap.

Het ontspanningspunt biedt Type 9 de mogelijkheid om uit hun comfortzone te stappen, meer initiatief te tonen en te streven naar persoonlijk succes, terwijl ze nog steeds elementen van harmonie en verbinding behouden.

Persoonlijk ontwikkelingsplan

 1. Bewustwording van zelf:

  • Het ontwikkelen van een dieper bewustzijn van de eigen behoeften, verlangens en mening is van cruciaal belang. Type 9 heeft de neiging zichzelf te vergeten of te negeren om de vrede te bewaren. Het erkennen en begrijpen van de eigen identiteit is een belangrijke stap.
 2. Zelfexpressie en assertiviteit:

  • Type 9 kan baat hebben bij het ontwikkelen van assertiviteit en het vermogen om zichzelf helder en direct uit te drukken. Het leren uiten van eigen meningen en behoeften is essentieel voor een gezonde zelfontplooiing.
 3. Besluitvaardigheid:

  • Werken aan het nemen van beslissingen zonder eindeloos uitstel is cruciaal. Type 9 heeft soms de neiging besluiteloos te zijn of beslissingen uit te stellen om conflicten te vermijden. Het opbouwen van besluitvaardigheid bevordert een actievere deelname aan het leven.
 4. Herkennen en aangaan van conflicten:

  • Het vermijden van conflicten kan leiden tot onderdrukte gevoelens en onopgeloste kwesties. Het leren herkennen en op een gezonde manier aangaan van conflicten is belangrijk om emotionele groei te bevorderen.
 5. Zelfzorg en prioriteitstelling:

  • Type 9 moet leren om zelfzorg als een prioriteit te beschouwen. Dit betekent het erkennen van eigen behoeften en grenzen en ze actief nastreven, zelfs als dat soms betekent dat ze 'nee' moeten zeggen tegen anderen.
 6. Initiatief nemen:

  • Actief initiatief nemen in het leven en in relaties is belangrijk voor persoonlijke groei. Type 9 kan soms geneigd zijn om de leiding aan anderen over te laten en passief te blijven.
 7. Zelfmotivatie en doelgerichtheid:

  • Het ontwikkelen van een sterker gevoel van zelfmotivatie en het stellen van persoonlijke doelen helpt Type 9 om meer betrokken en voldaan te zijn in het dagelijks leven.
 8. Omgaan met ongemak en ontevredenheid:

  • Het is belangrijk voor Type 9 om te leren dat ongemak en ontevredenheid deel uitmaken van het leven. Het vermogen ontwikkelen om met deze gevoelens om te gaan en ze niet te vermijden, draagt bij aan persoonlijke veerkracht.
 9. Zelfreflectie en mindfulness:

  • Actieve zelfreflectie en het beoefenen van mindfulness kunnen helpen bij het ontwikkelen van bewustzijn en het doorbreken van automatische reactiepatronen.
 10. Individuele groei boven harmonie stellen:

 • Soms moet Type 9 leren om individuele groei en zelfexpressie boven het behouden van harmonie te plaatsen. Het erkennen dat persoonlijke ontwikkeling soms uitdagingen en veranderingen met zich meebrengt, is van groot belang.

Praktische tips voor persoonlijke ontwikkeling Enneagram type 9

10 beste  praktische tips voor groei van type 9:

 1. Bewustwording van eigen behoeften:

  • Neem de tijd om je eigen behoeften en verlangens te identificeren. Zorg ervoor dat je niet constant je eigen behoeften negeert ten gunste van anderen.
 2. Stel duidelijke grenzen:

  • Leer 'nee' te zeggen en stel duidelijke grenzen om te voorkomen dat je jezelf overweldigt door de behoeften van anderen.
 3. Oefen assertiviteit:

  • Werk aan het uiten van je eigen mening en behoeften op een directe en assertieve manier. Oefen met kleine situaties om je comfortabeler te voelen bij assertiviteit.
 4. Ontwikkel besluitvaardigheid:

  • Neem de leiding bij het nemen van beslissingen. Sta jezelf toe om een standpunt in te nemen en beslissingen te nemen zonder te wachten op consensus.
 5. Herken vermijdingsgedrag:

  • Word je bewust van situaties waarin je de neiging hebt om conflicten te vermijden. Probeer deze situaties onder ogen te zien en er constructief mee om te gaan.
 6. Creëer regelmatige routines:

  • Stel regelmatige routines op om structuur in je leven te brengen. Dit kan helpen bij het verminderen van uitstelgedrag en het bevorderen van een gevoel van stabiliteit.
 7. Ontdek en volg je passies:

  • Identificeer en volg activiteiten die je passie aanwakkeren. Dit kan je helpen om meer betrokken en energiek te voelen in plaats van passief.
 8. Bouw bewustzijn op van jezelf in stressvolle situaties:

  • Leer de tekenen van stress bij jezelf herkennen en ontwikkel gezonde copingmechanismen om met stress om te gaan zonder jezelf terug te trekken.
 9. Zoek naar individuele hobby's en interesses:

  • Ontdek activiteiten die je individueel kunt doen en waarvan je kunt genieten. Het helpt je om je eigen identiteit te versterken en onafhankelijker te worden.
 10. Oefen mindfulness en zelfreflectie:

 • Neem regelmatig de tijd voor mindfulness en zelfreflectie. Dit kan je helpen bewust te worden van je gedachten, gevoelens en gedragingen, en je helpen bij het nemen van stappen naar persoonlijke groei.

Communicatiestijl en houding van Enneagram type 9

Omschrijving van de communicatiestijl en houding van Type 9:

1. Vredelievend en ontspannen:

 • Type 9 heeft over het algemeen een kalme en ontspannen houding. Ze streven naar een vredige omgeving en proberen stress en spanning te vermijden.

2. Vermijdend van conflicten:

 • Ze hebben de neiging conflicten te vermijden en zullen vaak hun eigen behoeften opofferen om de vrede te bewaren. Dit kan resulteren in een vermijding van directe confrontaties.

3. Gepassioneerde luisteraars:

 • Type 9-individuen kunnen uitstekende luisteraars zijn en tonen een oprechte interesse in de standpunten en behoeften van anderen. Ze willen vaak een gemeenschappelijk begrip bereiken.

4. Uitstellen van meningsverschillen:

 • Ze hebben de neiging meningsverschillen uit te stellen en kunnen terughoudend zijn om direct hun eigen standpunt naar voren te brengen om conflicten te voorkomen.

5. Neiging tot passiviteit:

 • Type 9 kan soms passief worden in communicatie, vooral als ze het gevoel hebben dat hun inbreng tot spanning kan leiden. Dit kan resulteren in een gebrek aan initiatief in gesprekken.

6. Empathisch en begrijpend:

 • Ze zijn vaak empathisch en begrijpend. Ze proberen de gevoelens van anderen te begrijpen en resoneren met diverse perspectieven om een harmonieuze sfeer te behouden.

7. Ontwijkend van moeilijke gesprekken:

 • In plaats van moeilijke gesprekken aan te gaan, kan Type 9 de neiging hebben om bepaalde onderwerpen te vermijden. Dit kan echter leiden tot onopgeloste kwesties.

8. Langzaam tot beslissingen:

 • Type 9 neemt vaak de tijd om beslissingen te nemen, omdat ze streven naar consensus en het vermijden van conflicten. Dit kan leiden tot uitstel en gebrek aan daadkracht.

9. Non-assertief:

 • Ze zijn niet van nature assertief en kunnen het moeilijk vinden om hun eigen behoeften duidelijk en direct te uiten. Ze passen zich vaak aan om anderen te plezieren.

10. Zoeken naar gemeenschappelijke grond:

 • Type 9 streeft naar gemeenschappelijke grond en overeenkomsten in communicatie. Ze willen vaak eenheid en harmonie bereiken in plaats van polarisatie.

Enneagram type 9 in relaties

Hier is een gedetailleerde omschrijving van Enneagram Type 9 in relaties:

1. Verlangen naar harmonie:

 • Enneagram Type 9 hecht veel waarde aan harmonie en vermijdt conflicten zoveel mogelijk. Ze willen een vredige omgeving creëren en streven naar een gezellige en kalme sfeer.

2. Neiging tot vermijding van confrontatie:

 • Type 9 heeft vaak moeite met directe confrontatie. Ze kunnen hun eigen behoeften negeren om confrontaties te vermijden en de vrede te bewaren.

3. Aanpassingsvermogen:

 • Ze zijn vaak zeer aanpasbaar en passen zich gemakkelijk aan aan de behoeften van anderen. Dit kan echter leiden tot het verlies van hun eigen identiteit in de relatie.

4. Vermijding van spanning:

 • Enneagram 9 heeft de neiging om spanning en ongemak te vermijden. Ze zullen zichzelf soms wegcijferen om ervoor te zorgen dat de relatie soepel verloopt.

5. Sterke empathie:

 • Ze hebben een sterk vermogen om zich in te leven in anderen. Dit maakt hen attente partners die proberen de behoeften van hun partner te begrijpen en erop te reageren.

6. Uitstel van beslissingen:

 • Type 9 heeft de neiging beslissingen uit te stellen, vooral als deze tot conflicten kunnen leiden. Dit kan leiden tot onopgeloste kwesties in de relatie.

7. Neiging tot passiviteit:

 • Ze kunnen soms passief worden in relaties, vooral als ze het gevoel hebben dat hun inbreng tot conflict kan leiden. Dit kan resulteren in een gebrek aan initiatief.

8. Zelfopoffering:

 • Type 9 kan neigen naar zelfopoffering om de vrede te bewaren en anderen tevreden te stellen. Ze moeten oppassen dat ze hun eigen behoeften niet volledig verwaarlozen.

9. Gevaar van emotionele afwezigheid:

 • In stressvolle situaties kunnen Type 9-individuen zichzelf afsluiten om emotioneel te overleven. Dit kan leiden tot een zekere afstandelijkheid in de relatie.

10. Streven naar eenheid:

 • Uiteindelijk streeft Enneagram Type 9 naar eenheid en harmonie in hun relaties. Ze willen vrede en verbondenheid ervaren en doen vaak hun best om dit te bereiken.

Loopbaan advies

Routinevriendelijke rollen: Overweeg carrières die een stabiele routine bieden, zoals administratieve functies of rollen met goed gedefinieerde processen.

Langetermijn engagement: Mogelijk voel jij je aangetrokken tot een carrière waarin je langdurige relaties en een gevoel van veiligheid kunt opbouwen.


Aanpassingsvermogen en openheid: 
In tegenstelling tot je voorkeur voor comfort, beschikt je ook over een opmerkelijke mate van aanpassingsvermogen en openheid. Deze dualiteit stelt je in staat effectief door veranderingen te navigeren en nieuwe ideeën te omarmen wanneer dat nodig is.

Toepassing op de werkplek: Probleemoplossend vermogen: Uw aanpassingsvermogen maakt u tot een uitstekende probleemoplosser, omdat u openstaat voor het verkennen van verschillende oplossingen.

Innovatie: Je kunt nieuwe perspectieven aan je team introduceren en je aanpassen aan veranderingen in je branche.

Velden die harmonie en samenwerking bevorderen


Bemiddeling en conflictoplossing: Overweeg om bemiddelaar, arbiter of specialist in conflictoplossing te worden, waar je vermogen om harmonie te creëren tot zijn recht komt.


Human Resources: HR-professionals hebben vaak te maken met interpersoonlijke kwesties en kunnen profiteren van je vaardigheden op het gebied van vredeshandhaving.

Non-profitsector: Werken voor organisaties met een missie om positieve verandering teweeg te brengen, sluit aan bij je waarden en verlangen naar harmonie.

Carrières die comfort en stabiliteit bevorderen:

Administratie: Administratieve rollen bieden structuur en stabiliteit, waardoor je een comfortabele werkomgeving kunt creëren.

Lesgeven: Docenten hebben de mogelijkheid om een vredige leersfeer te creëren en studenten positief te beïnvloeden.

Boekhouding en financiën: De stabiliteit en voorspelbaarheid in financiële functies kunnen een beroep doen op je verlangen naar comfort.

Rollen die aanpassingsvermogen en bemiddeling bevorderen:

Projectmanagement: Het managen van diverse teams en het aanpassen aan veranderende projectvereisten kan voldoening geven als je zowel je aanpassingsvermogen als je vaardigheden op het gebied van vredeshandhaving combineert.

Consulting: Als consultant kunt u uw aanpassingsvermogen en probleemoplossende vaardigheden aanbieden aan ve

Voorbeeld functies die goed bij je kunnen passen:

- Bemiddelaar/conflictoplossingsspecialist: Als bemiddelaar maakt uw talent voor het verspreiden van conflicten en het vinden van overeenkomsten deze rol zeer bevredigend.

- Human Resources Manager: HR-professionals richten zich op het handhaven van een harmonieuze werkplek en het oplossen van interpersoonlijke problemen.

- Professional uit de non-profitsector: Werken voor organisaties die zich inzetten voor positieve verandering sluit aan bij uw verlangen naar harmonie en doelgerichtheid.


Office manager: Administratieve rollen zorgen voor structuur en stabiliteit, waardoor u een comfortabele werkomgeving kunt creëren.

Leraar/opvoeder: Docenten creëren een vredige leersfeer, wat een positieve invloed heeft op de groei en ontwikkeling van studenten.

Financieel analist: De stabiliteit en voorspelbaarheid in financiële functies kunnen een beroep doen op uw verlangen naar comfort.

Projectmanager: Het beheren van diverse teams en het aanpassen aan veranderende projectvereisten kan voldoening geven als u uw aanpassingsvermogen en vaardigheden op het gebied van vredeshandhaving combineert.

Consultant: Jouw aanpassingsvermogen en probleemoplossende vaardigheden maken je tot een waardevolle consultant die deskundig advies en oplossingen biedt.

Counselor/ therapeut: Het helpen van individuen bij het navigeren door levensuitdagingen sluit aan bij uw verlangen naar harmonie en uw vermogen om zich aan hun behoeften aan te passen.

Maatschappelijk werker: Maatschappelijk werkers werken aan het verbeteren van het welzijn van individuen en gemeenschappen, en weerspiegelen uw waarden en verlangen naar harmonie.

Redacteur: aandacht voor detail en het creëren van gepolijste inhoud sluiten goed aan bij uw persoonlijkheidskenmerken.

Yoga-instructeur: Yoga onderwijzen bevordert het welzijn en de rust, waardoor u uw passie voor vrede kunt delen.

Museumconservator: Curatoren bewaren en tonen culturele artefacten, waardoor een gevoel van geschiedenis en harmonie wordt bevorderd.

Milieuwetenschapper: Werken aan de bescherming van het milieu en het bevorderen van duurzaamheid weerspiegelt uw waarden en verlangen naar een betere wereld.

Samenvatting type 9: De Bemiddelaar, Vredestichter
Onbewuste overtuiging: ik ben onbelangrijk, opgaan in het geheel geeft een comfortabel gevoel. Energie gaat uit naar: neutraliteit en harmonie, (vermeende) verwachtingen, verschillende ooghoeken, nverdoven van gevoelens. Vermijden: conflict, confrontatie, eisen van anderen, boosheid.
Strategie: luiheid, terugtrekken, uitstellen, opgaan in anderen. Waardeert: stabiliteitrust en ruimte Allergie: opgefoktheid, onbezonnenheid, ongenuanceerdheid, onenigheid
Aandacht voor: anderen; accepteren omgeving, handhaven rust en vrede. Sterktes: harmonie, verdraagzaamheid, ontvankelijkheid, behoedzaamheid, empathie, trouw. Valkuilen: traagheid, afwachtendheid, vluchtgedrag, bezig met onbelangrijke, maar geruststellende zaken ipv belangrijke verontrustende zaken, besluiteloosheid, uitstel; conflictvermijding, geen eigen standpunt
Blinde vlek: eigen positie/ Vergeten: ik doe er toe we zijn allemaal gelijk. Ontwikkeling: naar voren treden, strijdlust, slagvaardigheid, besluitvaardigheid, eigen behoeften en welzijn niet te snel opgeven. In stress door: stelling nemen, verplichtingen, tijdsdruk, nee zeggen, overheersing anderen, gepusht worden; als onbelangrijk behandeld worden.
Persoonlijke groei: van volger naar organisator Uit boosheid door: passief verzet, incidenteel overkoken
In ontspanning naar Type  3 (de presteerder): meer focus, meer actie, meer gevoel van eigenwaarde In stress naar type 6 (de Loyalist): stille weerstand, eigenwijs

Uitgebreide beschrijving Enneagram type 9

Het Enneagram Type Negen staat bekend als “De Vredestichter” en "De bemiddelaar" omdat ze worden gedefinieerd door hun verlangen om innerlijke en uiterlijke harmonie te behouden. Zachtaardig en aangenaam, Negens zijn in staat conflicten te vermeiden en anderen samen te brengen. Ze zijn gemakkelijk in de omgang en vormen de "lijm" in hun relaties.

Belangrijkste persoonlijkheidskenmerken van de 9

 • Rustige, verzamelde houding
 • Vermogen om conflicten gemakkelijk te bezweren
 • Zen-achtige aanwezigheid
 • Zachte en rustgevende stem
 • Grote kring van kennissen
 • Over het algemeen geliefd bij de meeste mensen
 • Vloeiende, langzame bewegingen en gebaren
 • Negens worden gedefinieerd door hun verlangen om een gevoel van innerlijke vrede en harmonie te behouden en conflicten of andere emotionele stoornissen te vermijden.
 • Ze zijn doorgaans vriendelijk, kalm en gemakkelijk in de omgang.

Negens  kunnen koppig zijn. Hoewel ze doorgaans met de stroom meegaan, houden ze er niet van om gecontroleerd te worden en zullen ze reageren met passieve weerstand als ze te ver worden geduwd.

 

Diepste angst: Negens zijn bang om te behoeftig te zijn en daardoor mensen weg te duwen. Ze gaan met deze angst om door zich te onderwerpen aan de verlangens en agenda's van de mensen om hen heen: aangenaam zijn om erbij te horen.

Kernmotivaties: Negens worden gemotiveerd door hun behoefte aan vrede en harmonie in hun omgeving, en de wens om conflicten te vermijden.

 

Enneagramtype 9 in de diepte

De vredestichters zijn zachtaardig en aangenaam en zijn de bekwame bemiddelaars en raadgevers in een groep vrienden of collega's. Ze werken achter de schermen hard om de groepsharmonie stabiel en vloeiend te houden.

Als kinderen wisten ze hoe ze met elke klasgenoot moesten omgaan, waardoor ze een geweldige aanvulling waren op elk groepsproject. Ze kunnen gemakkelijk de vele verschillende kanten van een kwestie zien en hebben de neiging niet snel tot conclusies te komen, of helemaal niet.

Zelfgenoegzaam en bescheiden, Vredestichters zijn stabiel en zachtaardig, bereid een stapje extra te doen om de harmonie te bewaren. Ze waarderen de kleine dingen die anderen doen en de simpele geneugten van het leven.

Negens maken deel uit van de ‘lichaamsgerichte’ triade van het Enneagram, samen met Acht en Eén. De enen verzetten zich tegen hun woede en concentreren zich op zelfbeheersing, terwijl de Achten hun woede uiten en zich concentreren op het beheersen van anderen. Negens vermijden echter hun woede en concentreren zich op het bewaren van innerlijke vrede.

Hoewel ze schijnbaar aangenaam zijn, verzetten Negen zich als een Acht tegen controle van buitenaf, behalve dat ze dat passief doen. Dit kan leiden tot passief-agressieve neigingen.

Veel Negens groeien op in omgevingen waar ze gedwongen werden om te bemiddelen in conflicten tussen ouders of andere familieleden. Omdat ze omringd waren door grotere emoties, leerden ze op jonge leeftijd hun eigen emoties te devalueren.

 

Wanneer ze mentaal gezond zijn, zijn ze uitzonderlijke bemiddelaars die andere mensen kunnen helpen verschillende perspectieven te begrijpen. Minder gezonde Negens kunnen echter apathisch, overdreven passief en zeer zelfkritisch overkomen.

Negens groeien als ze leren dieper contact te maken met hun authentieke zelf, prioriteit te geven aan hun eigen verlangens en hun wensen en behoeften aan andere mensen te uiten.

 

Enneagram 9 vleugels

Negen met vleugel 8: Het type Negenvleugel Acht is een Negen die veel van de Type Acht-kenmerken deelt. Dit type is onafhankelijk, sociaal, aanpasbaar en over het algemeen assertiever en directer dan andere Negens. Veel voorkomende carrières zijn onder meer adviseur, schrijver/redacteur, diplomaat en maatschappelijk werker.

Negen met vleugel 1:  Het type Negenvleugel Eén is een Negen die veel van dezelfde kenmerken heeft als de Type Eén-persoonlijkheid. Dit type is hardwerkend, vriendelijk, bescheiden en over het algemeen serieuzer en ijveriger dan andere Negens. Veel voorkomende banen voor dit type zijn onder meer verpleegster, dierenarts, religieus werker en personeelsmanager.

 

Kernwaarden van Enneagram type 9

Harmonie, vriendelijkheid en eenheid met de wereld. Idealistisch en welwillend streven Vredestichters ernaar de lijm te zijn die de hele groep bij elkaar houdt – of ze nu met familie, vrienden of collega’s zijn.
De snelste manier om het hart van een Vredestichter te bereiken is door hun bijdragen te erkennen en hen gerust te stellen over hun belang.


Vredestichters delen voorzichtig hun wijsheid en sereniteit met anderen en geloven in de kracht van vergeving en acceptatie.
Extern comfort gecombineerd met een gevoel van innerlijk evenwicht vormen de ideale levensstijl van de Vredestichter.


Hoe herken je enneagram type 9?

Vredestichters zijn sociale kameleons die zich gemakkelijk kunnen aanpassen aan de groepsdynamiek en anderen kunnen helpen met elkaar overweg te kunnen. Ze zijn zachtaardig, maar toch loyaal en leuk om mee te babbelen en weten intuïtief hoe ze iedereen bij een gesprek moeten betrekken.

Vredestichters zijn coöperatief en altijd bereid iemand zich bij de cirkel te laten aansluiten en zijn of haar eigen mening te geven. Vriendelijk en toch standvastig in hun persoonlijke houding, doen ze hun best om de spanning te neutraliseren en de groepsharmonie te herstellen.

Vredestichters zijn gemakkelijk in de omgang en bereid iedereen te tolereren. Ze behouden hun gevoel van eigenwaarde door vriendelijk en behulpzaam te zijn voor anderen. Ze genieten van de comfortabele kant van het leven en hebben persoonlijke ruimte nodig om op te laden van de buitenwereld. Velen zijn diepgaande zoekers naar betekenis en hebben een grote waardering voor spiritualiteit en een gevoel van verbondenheid met het universum.

Gezond versus ongezond Enneagram type 9

Als ze mentaal gezond zijn, gebruiken Negen hun natuurlijke conflict mijdende krachten om de harmonie te behouden en de sociale sfeer in een groep te bewerkstelligen. Het zijn natuurlijke raadgevers en leraren met een talent voor overtuigingskracht en bemiddeling. Ze zijn optimistisch en levend, hebben een sterke eigen identiteit en kunnen een eenvoudige en gezonde levensstijl leiden. Wanneer ze zichzelf verwezenlijken, kunnen vredestichters een scherp gevoel van ambitie ontwikkelen en de nodige stappen ondernemen om hun kalme energie te gebruiken om de levens en het welzijn van anderen te verbeteren. Ze zijn uitstekende communicatoren en geduldig genoeg om met elke situatie om te gaan.

Als ze gemiddeld zijn, blijven Negen uit de schijnwerpers en onderhouden ze regelmatig contact met hun goede vrienden en kennissen. Ze kunnen problemen hebben met uitstelgedrag en kunnen hun werkgewoonten vaak corrigeren met consistente schema's en een zorgvuldige planning. Voor vredestichters is dit een belangrijk, levenslang proces. Vredestichters houden niet van verandering en houden van het comfortabele en vertrouwde. Ze genieten van het idee van een gezellig toevluchtsoord waar ze even kunnen ontsnappen aan de wereld en gewoon kunnen ontspannen. Ze hebben de neiging directe confrontaties te vermijden en weg te rennen voor problemen wanneer deze zich voordoen.

Als ze mentaal ongezond zijn, worden Negens lusteloos, kunnen ze zich niet meer op een taak concentreren en geloven ze dat ze er niet toe doen in het grote geheel van de dingen. Ze kunnen traag worden en zich niet meer concentreren, waardoor ze simpelweg de tijd uitstellen in plaats van iets te bereiken. Terwijl ze op de automatische piloot door het leven gaan, doorlopen vredestichters het leven zonder te proberen doelen te stellen of verbeteringen aan te brengen. Aan de andere kant kunnen vredestichters intern zelfkritisch worden omdat ze niet in staat zijn hun plannen door te voeren en een stevige identiteit op te bouwen. Extreem gestreste Vredestichters slagen er vaak niet in persoonlijke grenzen te stellen, wat kan leiden tot burn-out en emotionele uitputting. Hun passieve agressiviteit zet uiteindelijk bestaande relaties onder druk.

 

Tips voor persoonlijke groei Enneagram type 9:

 1. Besteed aandacht aan je eigen wensen en behoeften. Negens maken er een gewoonte van zichzelf te vergeten en mee te gaan in de wensen en behoeften van andere mensen. Ze zijn bang dat het opkomen voor eigen behoeften voor conflict zorgt en vinden de harmonie bewaren belangrijker.
 2. Besteed tijd aan je eigen gedachten en gevoelens zonder externe input om beter te begrijpen wat je werkelijk wilt.
 3. Luister naar je lichaam. Negens zijn geneigd hun lichamelijke gezondheid te verwaarlozen op dezelfde manier waarop ze hun geestelijke gezondheid kunnen verwaarlozen. Oefening en meditatie kunnen ervoor zorgen dat je meer in contact komt met je lichaam en beter in staat bent te begrijpen wat het nodig heeft.
 4. Leer de waarde van conflicten zien. Jezelf uiten kan tot conflicten leiden, maar het leidt ook tot diepere en betekenisvollere relaties. Grijp de mogelijkheden om contact te maken met mensen door te delen wat je denkt en open te staan voor meningsverschillen.
 5. Oefen om directer en assertiever te zijn. Als je het intimiderend vindt om direct en assertief te zijn in een gesprek, oefen dan met de mensen die je het meest vertrouwt.
 6. Ga op avontuur. Negens waarderen routine en voelen zich vaak ongemakkelijk bij verandering. Daag je weerstand tegen verandering uit door de manieren te onderzoeken waarop je controle hebt over je leven. Bedenk manieren waarop je buiten je  comfortzone kunt stappen en avontuurlijker kunt zijn.


Enneagram type 9 in relaties

Enneagram type Negens zijn comfortabel en gezellig in relaties. Ze richten hun aandacht op hun eigen comfort en vinden het doorgaans ook leuk om zich voor te bereiden op het comfort van hun partner. Nog meer dan dat ze zichzelf intern beoordelen, zal een Negen-partner zich concentreren op wat er in de omgeving gebeurt en zolang ze zich op hun gemak voelen zullen ze opgaan in de verlangens en wensen van anderen. Een gezonde Negen kan echter nog steeds prioriteit geven aan zichzelf en zijn doelen en ook tijd vinden voor actieve zelfzorg.

Als ze echter mentaal niet gezond zijn, kunnen ze zich te veel concentreren op stil blijven en conflicten helemaal vermijden. Ze willen tegen elke prijs harmonie behouden, zelfs als ze passief en agressief relatieproblemen vermijden. Ze kunnen zich soms zo sterk afstemmen op wat de andere persoon in de relatie wil, dat ze een duidelijk besef van hun eigen behoeften en agenda's verliezen.

In naam van praktische zaken en aardse gemakken vergeten vredelievende Negens soms dat conflict, en niet alleen harmonie, deel uitmaakt van de noodzakelijke stroom van het leven. 

Op hun best kunnen Negens echter extreem krachtig zijn. Ze hebben er alleen heel weinig toegang toe, omdat ze zich slecht voelen turbulentie te veroorzaken. Om deze reden zijn ze over het algemeen de meest vermoeide van alle persoonlijkheden (vaak moe).

Vanwege hun innerlijke vermoeidheid en afstemming is het belangrijk dat een Negen zich bewust wordt van wat er intern aan de hand is. Als ze moedig en verstandig met hun partner praten over wat er niet goed gaat, zonder in woede uit te barsten of zich terug te trekken, zijn ze op de goede weg. Het vermijden van conflicten kan hen anders hun eigen identiteit en zelfheid kosten. Bovendien opent het de deur naar depressie, verslaving, one night affaires, dissociatie en volledige passiviteit.

Als je van een Negen houdt, heb je iemand gevonden die bekend staat als de zachtaardigste, vredelievendste en meest altruïstische van alle persoonlijkheden. Deze energie die wordt besteed aan het samensmelten met de behoeften van anderen kan hen echter lui maken. Als je ze wakker moet maken, prijs jezelf dan gelukkig als ze de kant op gaan die jij wilt, aangezien ze eerlijk gezegd meer om jou en de relatie geven dan om zichzelf. Moedig ze echter aan om hun eigen autonomie en zelfrespect te hebben, zodat ze passief-agressieve woede niet indammen. Zorg ervoor dat je actief met hen luistert en pauzeert om te zien wat er ook echt met hen aan de hand is.

Realiseer je dat wanneer ze luidruchtig worden, ze zich ongehoord of angstig voelen. Behandel deze specifieke problemen zo goed als je kunt, ook al zeggen ze misschien ‘het is prima’. Het maken van dagelijkse prioriteitenlijsten zal ook helpen bij Negens. Ze zullen altijd proberen jou op de eerste plaats te zetten, dus geef ze uitdrukkelijke toestemming om voor hun eigen fysieke en mentale gezondheid, boodschappen, werk, hobby's en behoeften te zorgen.

 

Leer voor jezelf kiezen, leer loslaten.

Weten en doen

Nu heb je wellicht wat meer bewustzijn over je persoonlijkheid. Heel goed. Nu is de vraag wat ga je ermee doen?

Weten en doen zijn twee totaal verschillende dingen. Wil je het niet bij kennis houden, maar de volgende stap in je leven zetten of ben je nog niet zeker wat nu werkelijk jouw karakter is? Kom dan aan boord. Want satisfaction komt van Action!