De romanticus, de Individualist

Ik vind het belangrijk om mijzelf te zijn en zie mijzelf als authentiek en origineel persoon die graag zijn eigen weg gaat. Mensen noemen mij daarom ook wel eens "alternatief". Ik heb ook wel vaak het gevoel anders te zijn dan anderen en niet goed begrepen te worden.

Geld en spullen zijn niet belangrijk voor mij, ik ben niet materialistisch. Authenticiteit en diepgang is veel belangrijker voor mij. Tegelijkertijd heb ik vaak het gevoel dat er iets mis is met mij en dat er iets mist in het leven en dat andere mensen gelukkiger zijn. Mijn sterke punten zijn zeker mijn creativiteit en out of the box kunnen denken en mijn empathie, maar ik kan ook last hebben van mindere periodes dan voel ik mijzelf lange tijd niet goed en ben ik te gefocust op negatieve dingen en dingen die ik niet heb en heb ik het gevoel dat er iets in mij ontbreekt en anderen gelukkiger zijn.

Ik ben heel empathisch en heel gevoelig voor mijn omgeving. Daardoor het ik sterk ook voor mijn eigen en andermans emoties, maar daardoor heb ik ook veel stemmingswisselingen. Ik kan goed dramatiseren en romantiseren. Vaak zeggen mensen dat ik het niet zo persoonlijk moet nemen. Ik heb ook regelmatig tijd voor mijzelf nodig om al mijn gevoelens te verwerken. Ik vind het sowieso belangrijk om aan mijn eigen ontwikkeling te werken.  Ik kan mij ergeren aan lompe en oppervlakkige mensen en als ik mag kiezen heb ik liever een diepgaand een-op-een gesprek dan een omgeving met heel veel mensen en oppervlakkig contact. 

 

Ik ben gevoelig en vind geld en spullen niet belangrijk

 

In stress: In tijden van stress, wanneer het mentaal niet goed met je gaat, krijg je meer de (negatieve) trekken van type 2 De Gever. Dan voldoe je niet aan je eigen innerlijke ideaal beeld waardoor je jouw eigenwaarde verliest. Je gaat je dan te sterk op anderen richten en anderen willen helpen om jezelf op die manier beter te voelen. 

 

In ontspanning: Wanneer het mentaal goed met je gaat krijg je meer de (positieve) trekken van type Een, de Perfectionist. Dan krijg je meer eigenschappen als verantwoordelijkheid, betrouwbaarheid en doorzettingsvermogen. Dan sta je meer met twee benen op de grond en ben je in staat dingen af te maken waardoor je eigenwaarde toeneemt en je meer in verbinding staat. 

 

Jouw focus (en valkuil) in het leven: Je focust onbewust en continu met je gedachten wat ontbreekt, hierdoor verlang je altijd naar iets anders en heb ik het gevoel dat er iets mist. Hierdoor krijg ik een leeg en negatief gevoel over jezelf, haal je te weinig voldoening uit je dagelijkse leven in het hier-en-nu en kan je met afgunst kijken naar mensen met een oppervlakkig leven, maar die wel gelukkiger lijken.  Je valkuil is melancholie. 

 

Jouw grootste leerpunten voor persoonlijke groei: Herken het patroon dat je altijd maar denkt dat er iets ontbreekt, laat ideaal beelden los en leer jezelf en het leven accepteren zoals het is. Je wilt authentiek zijn, maar ook in verbinding met anderen zijn. 

 

Jouw onbewuste overtuiging: Als ik bijzonder ben dan word ik gewaardeerd.

Grootste leerpunten voor Enneagram type 4

Jouw onbewuste visie op het leven

Er mist iets in mijn leven dat anderen wel hebben. Ik mis echte verbondenheid. 

Kenmerken van de levensvisie van Enneagram Type 4:

 1. Verlangen naar uniekheid en diepgang:

  • Type 4 heeft een diep verlangen om uniek te zijn en zichzelf te onderscheiden van anderen. Ze streven naar originaliteit en willen begrepen worden op een dieper, meer intiem niveau.
 2. Ervaring van emotionele diepgang:

  • De levensvisie van Type 4 omvat het streven naar emotionele diepgang. Ze willen zichzelf volledig ervaren en begrijpen en verlangen naar intense, authentieke emoties.
 3. Zoeken naar betekenis en doel:

  • Type 4 zoekt voortdurend naar betekenis en doel in hun leven. Ze willen een unieke impact hebben en streven naar een diepgaand begrip van zichzelf en hun plaats in de wereld.
 4. Verlangen naar schoonheid en esthetiek:

  • Esthetiek en schoonheid zijn vaak belangrijke aspecten van de levensvisie van Type 4. Ze hebben de neiging om zich aangetrokken te voelen tot artistieke expressie en creativiteit.
 5. Het Koesteren van emotionele pijn:

  • Soms koestert Type 4 hun emotionele pijn als een manier om hun diepgang te behouden. Ze kunnen geneigd zijn zichzelf te identificeren met hun lijden en uniekheid hieruit te halen.
 6. Zich anders voelen dan anderen:

  • Type 4 heeft vaak het gevoel anders te zijn dan anderen, wat kan leiden tot een gevoel van eenzaamheid. Ze koesteren echter ook hun individualiteit en willen niet conformeren om bij de massa te horen.
 7. Uitdrukking door creativiteit:

  • Creativiteit is vaak een middel voor Type 4 om hun innerlijke wereld en emoties uit te drukken. Kunst, muziek, schrijven en andere vormen van zelfexpressie kunnen essentieel zijn.
 8. Zoeken naar intieme connecties:

  • Type 4 waardeert diepe, betekenisvolle verbindingen met anderen. Ze verlangen naar relaties waarin ze volledig gezien en begrepen worden op een dieper niveau.

Het begrijpen van hun eigen uniciteit en het streven naar emotionele diepte zijn fundamentele aspecten van de levensvisie van Type 4. Het is belangrijk voor hen om bewust te zijn van hun neiging tot melancholie en het koesteren van pijn, en te werken aan het omarmen van de positieve aspecten van hun eigen unieke zelf.

Jouw onbewuste drijfveren die jouw denken en doen continu aansturen

Je bent onbewust gefocust op verlangens waardoor je continu het gevoel hebt dat er iets ontbreekt. Hierdoor word je gevoel van gemis steeds sterker en daardoor kun je afgunst ervaren ten opzichte van anderen die in jouw ogen gelukkiger lijken. 

Hierdoor kan je een minderwaardigheidsgevoel krijgen, zelf kritiek en last hebben van melancholie.

De belangrijkste drijfveren en het patroon van Type 4:

Drijfveren van Enneagram Type 4:

 1. Verlangen naar uniekheid: Type 4 wil uniek en authentiek zijn, zich onderscheiden van anderen en een speciale identiteit hebben.

 2. Diepgaande emoties: Ze verlangen naar diepgaande emotionele ervaringen en hechten veel waarde aan hun innerlijke wereld van emoties.

 3. Zoeken naar betekenis: Type 4 zoekt constant naar betekenis en doel in hun leven, vaak gevoed door een gevoel van leegte dat ze proberen te vullen.

 4. Creativiteit en expressie: Ze voelen een innerlijke drang tot creativiteit en zelfexpressie, vaak in kunst, muziek, poëzie, of andere vormen van creatieve uitlaatkleppen.

 5. Verlangen naar schoonheid: Esthetiek en schoonheid zijn belangrijk voor Type 4. Ze kunnen diep worden geraakt door kunst, natuur en andere uitingen van schoonheid.

 6. Intieme connecties: Type 4 waardeert diepe, intieme relaties waarin ze volledig gezien en begrepen worden op een diep niveau.

 7. Averechts effect: Ze hebben soms de neiging om zich anders te gedragen dan anderen verwachten, alleen om hun eigen individualiteit te behouden.

Patroon van Enneagram Type 4:

 1. Zelf conceptualisatie: Type 4 heeft de neiging om een rijke innerlijke wereld te creëren, vaak beïnvloed door emoties, verlangens en dromen. Ze hebben soms de neiging zich anders voor te doen dan ze werkelijk zijn.

 2. Neiging tot melancholie: Type 4 kan vatbaar zijn voor melancholie en somberheid, vooral als ze het gevoel hebben dat ze niet voldoen aan hun verlangen naar uniekheid of als ze zich niet begrepen voelen.

 3. Zich anders voelen dan anderen: Ze hebben vaak het gevoel anders te zijn dan de rest van de wereld en koesteren dit gevoel van uniekheid.

 4. Vermijding van Alledaagsheid: Type 4 kan alledaagse situaties vermijden of minimaliseren, omdat ze een afkeer hebben van gewoonheid en conformiteit.

 5. Zoeken naar identiteit: Het patroon van Type 4 omvat vaak een voortdurende zoektocht naar hun eigen identiteit en waar ze echt thuishoren.

 6. Uiten door creativiteit: Creativiteit is een belangrijk middel voor zelfexpressie voor Type 4. Ze uiten vaak hun diepgaande emoties en gedachten door middel van kunst of andere creatieve uitingsvormen.

Bewustwording van deze drijfveren en patronen kan Type 4 helpen om gezonde uitdagingen aan te gaan, zichzelf te waarderen om wie ze zijn en een evenwicht te vinden tussen hun verlangen naar uniekheid en de noodzaak van verbinding met anderen.

Wat goed zou zijn voor je persoonlijke groei

Evenwichtigheid zou goed zijn voor je, wat inhoudt dat je ideaal beelden van hoe dingen zouden moeten zijn los leert laten en je jezelf en het leven kan accepteren zoals het is. 

Top drie suggesties voor persoonlijke groei:

 1. Zelfacceptatie en compassie:

  • Type 4's hebben vaak een neiging tot zelfkritiek en een diepgeworteld verlangen om uniek en speciaal te zijn. Zelfacceptatie en zelfcompassie zijn essentieel. Probeer bewust te zijn van zelfkritiek en ontwikkel een vriendelijke houding naar jezelf. Erken en omarm jezelf met al je emoties en eigenschappen, inclusief de minder 'glamoureuze' aspecten.
 2. Actieve zelfexpressie:

  • Gebruik creatieve uitlaatkleppen om je diepe emoties en gedachten uit te drukken. Schrijf, schilder, zing, dans - wat je ook aanspreekt. Dit helpt niet alleen bij het uiten van jezelf, maar biedt ook een manier om betekenis en doel in je leven te vinden.
 3. Zoeken naar innerlijke stabiliteit:

  • Leer om innerlijke stabiliteit te vinden, onafhankelijk van externe omstandigheden of erkenning. Meditatie, mindfulness en andere ontspanningstechnieken kunnen nuttig zijn om jezelf te gronden en in contact te komen met het huidige moment. Dit helpt bij het verminderen van overmatige emotionaliteit en de behoefte aan externe validatie.

Wat je onbewust continu vermijdt

Wat je onbewust altijd vermijdt, is "gewoon zijn" en "oppervlakkigheid" door vast te houden aan ideaal beelden. Je bent onbewust geprogrammeerd op bijzonder en speciaal willen zijn, dat is belangrijk voor jouw eigenwaarde. Echter wil je ook in verbinding zijn met anderen. 

Hier zijn enkele dingen die Type 4 onbewust kan vermijden:

 1. Gewoonheid en alledaagsheid:

  • Type 4 vermijdt vaak gewone, alledaagse ervaringen en situaties omdat ze het gevoel hebben dat ze uniek en speciaal moeten zijn. Ze zoeken naar uitzonderlijkheid en originaliteit.
 2. Normaal zijn:

  • Het idee van normaal zijn kan beangstigend zijn voor Type 4. Ze willen zichzelf onderscheiden van anderen en voelen zich soms anders of buitenstaanders.
 3. Oppervlakkigheid:

  • Type 4 vermijdt oppervlakkige relaties en oppervlakkige gesprekken. Ze verlangen naar diepgang en betekenis in hun interacties en kunnen oppervlakkigheid vermijden.
 4. Verlies van zelfexpressie:

  • Ze vermijden het gevoel dat ze hun unieke zelf niet kunnen uiten. Het verlies van hun expressieve vermogen kan leiden tot gevoelens van leegte en verlies van identiteit.
 5. Ontkenning van positieve aspecten:

  • Type 4 vermijdt soms bewust of onbewust de erkenning van positieve aspecten in hun leven. Ze kunnen zich richten op wat ontbreekt in plaats van te waarderen wat wel goed gaat.
 6. Afleiding van innerlijke emoties:

  • Ze kunnen geneigd zijn om zichzelf af te leiden van diepe innerlijke emoties door betrokken te raken bij drama, melancholie, of door zichzelf te verliezen in fantasieën over een ideale toekomst.
 7. Gelijkenis met anderen:

  • Type 4 kan het vermijden om op anderen te lijken of te conformeren aan sociale verwachtingen. Ze willen zichzelf onderscheiden, zelfs als dit betekent dat ze anders zijn dan anderen.

Het vermijden van deze aspecten kan een belemmering vormen voor de persoonlijke groei van Type 4. Het bewust worden van deze vermijdingen kan een eerste stap zijn naar meer openheid voor nieuwe ervaringen en een gezonder zelfbeeld.

In ontspanning

Wanneer het mentaal goed met je gaat krijg je de sterke eigenschappen van een perfectionist. Dan sta je meer met twee voeten op de grond en ben je in staat om dingen af te maken wat goed is voor je eigenwaarde en het gevoel verbonden te zijn.

Hier zijn enkele kenmerken van Type 4 in goede tijden: 

 1. Zelfdiscipline en structuur:

  • Type 4 kan meer neigen naar zelfdiscipline en het creëren van structuur in hun leven. Ze kunnen zichzelf effectiever organiseren en streven naar een meer geordend bestaan.
 2. Zelfbeheersing:

  • Tijdens ontspanning kunnen Type 4-individuen een toename van zelfbeheersing ervaren. Ze kunnen beter in staat zijn om impulsieve emoties te beheersen en rationeler te reageren.
 3. Focus op productiviteit:

  • Type 4 kan zich richten op productiviteit en doelen stellen. Ze kunnen meer doelgericht zijn en een gevoel van vervulling vinden in het behalen van resultaten.
 4. Kritische analyse:

  • Er kan een toename van kritische analytische vaardigheden zijn, waarbij Type 4 hun capaciteiten gebruikt om problemen op te lossen en verbeteringen aan te brengen.
 5. Zorg voor details:

  • Type 4 kan meer aandacht besteden aan details en nauwgezet werken. Ze willen ervoor zorgen dat hun werk van hoge kwaliteit is en aan bepaalde normen voldoet.
 6. Zelfwaardering door prestaties:

  • In de ontspannen toestand kan Type 4 een gezondere vorm van zelfwaardering ontwikkelen die niet alleen gebaseerd is op hun emotionele diepte, maar ook op hun prestaties en bijdragen.
 7. Innerlijke kalmte en evenwicht:

  • Door enkele aspecten van Type 1 te integreren, kan Type 4 een gevoel van innerlijke kalmte en evenwicht ervaren, wat bijdraagt aan een meer gestructureerde en geordende levensstijl.

Het bewegen naar Type 1 in ontspanning helpt Type 4 om enkele van de negatieve aspecten van hun persoonlijkheid te overwinnen en een gezondere balans te vinden tussen hun verlangen naar uniciteit en het naleven van bepaalde normen en structuren.

In stress

In stress krijg je meer de karakter trekken van type 2 de gever. Dan ga je je sterk focussen op anderen en anderen helpen om jezelf op die manier beter te voelen.

In stress vertoont Enneagram Type 4 kenmerken van type 2:

 1. Zorgzaamheid en hulpvaardigheid:

  • Type 4 kan in stressvolle situaties de neiging hebben om zichzelf meer te richten op anderen, zorgzaamheid en behulpzaamheid. Ze kunnen hun eigen behoeften op de achtergrond plaatsen en zich meer richten op het ondersteunen van anderen.
 2. Afkeer van alleen Zijn:

  • Onder stress kan Type 4 een grotere afkeer van alleen zijn ervaren. Ze kunnen zich eenzaam voelen en de behoefte hebben aan externe bevestiging en connectie.
 3. Zoeken naar erkenning en waardering:

  • In stress kan Type 4 sterker verlangen naar erkenning en waardering van anderen. Ze kunnen geneigd zijn om hun eigen behoeften opzij te zetten om de goedkeuring van anderen te winnen.
 4. Meer uitgesproken emoties:

  • Type 4 kan emotioneler en dramatischer reageren onder stress. Hun emoties kunnen intenser worden en ze kunnen de neiging hebben om meer op hun gevoelens te vertrouwen.
 5. De behoefte om geliefd te zijn:

  • De behoefte om geliefd en gewaardeerd te worden kan toenemen. Type 4 kan meer afhankelijk worden van externe bronnen van liefde en bevestiging.
 6. Opoffering voor anderen:

  • Onder stress kan Type 4 zichzelf wegcijferen en opofferen voor anderen. Ze kunnen hun eigen behoeften negeren en proberen de mensen om hen heen te behagen.
 7. Vermijden van confrontatie:

  • Type 4 kan de neiging hebben om conflicten te vermijden en kan toegeeflijk zijn om de vrede te bewaren, zelfs als dit betekent dat ze niet volledig hun eigen standpunt uiten.

Het overnemen van kenmerken van Type 2 in stress is een overlevingsmechanisme voor Type 4 om verbinding te zoeken en goedkeuring te ontvangen in tijden van spanning. Het bewust worden van deze patronen kan Type 4 helpen om gezondere manieren te vinden om met stress om te gaan en beter voor hun eigen behoeften te zorgen.

Ontwikkel punten voor persoonlijke groei

Het zou goed voor je zijn als je jouw patroon, de gedachte dat er iets mist, dat het niet voldoet aan het ideaal beeld dat je hebt, loslaat. Want daardoor ben je nooit tevreden met het hier-en-nu. 

Leer je ideaal beeld los te laten, het is goed dat je aan je authentieke zelf vast houd maar leer tevreden te zijn met het gewone alledaagse leven. 

Daarnaast zou het goed zijn als je leert herkennen dat je in de hectiek van de dag vaak dramatiseert of romantiseert, als je daar bewust van bent kan je kiezen voor meer evenwicht in je reacties, denken en gevoelens. 

Praktische tips voor persoonlijke ontwikkeling

 1. Zelfbewustzijn ontwikkelen:

  • Neem regelmatig de tijd om je eigen gedachten en gevoelens te onderzoeken. Reflectie kan je helpen jezelf beter te begrijpen en bewust te worden van je emoties.
 2. Accepteer en omarm je emoties:

  • Erken en accepteer je diepe emoties zonder oordeel. Het is belangrijk om jezelf toe te staan ​​je gevoelens te ervaren en ze niet te onderdrukken.
 3. Focus op het positieve:

  • Richt je aandacht op positieve aspecten van situaties en mensen in plaats van je te concentreren op wat er ontbreekt. Leer waarderen wat er wel is.
 4. Zoek naar gemeenschappelijke grond:

  • Oefen in het vinden van overeenkomsten en verbindingen met anderen, zelfs als ze oppervlakkig lijken. Dit kan helpen om gevoelens van isolement te verminderen.
 5. Cultiveer dankbaarheid:

  • Houd een dagboek bij waarin je dagelijks drie dingen noteert waar je dankbaar voor bent. Het benadrukken van positieve aspecten kan je perspectief veranderen.
 6. Stel realistische doelen:

  • Formuleer duidelijke en haalbare doelen. Kleinere successen kunnen bijdragen aan een gevoel van voldoening en trots.
 7. Wees bewust van perfectionisme:

  • Herken wanneer je te kritisch bent voor jezelf en anderen. Niemand is perfect, en het is belangrijk om realistische verwachtingen te hebben.
 8. Uitdagingen aangaan:

  • Stap buiten je comfortzone en omarm nieuwe ervaringen. Dit kan je helpen groeien en jezelf beter leren kennen.
 9. Ontwikkel coping-strategieën:

  • Leer gezonde manieren om met stress om te gaan. Dit kan variëren van meditatie en ademhalingsoefeningen tot het uiten van je emoties door kunst of schrijven.
 10. Zoek ondersteuning:

  • Betrek vrienden, familie of zelfs professionele begeleiding als dat nodig is. Het delen van je gedachten en gevoelens met anderen kan een enorme bron van steun zijn.

Communicatiestijl en houding

Het ene moment ben je open en zoek je toenadering en het andere moment ben je juist gesloten en afstandelijk. (aantrekken en afstoten). Je kan hierdoor onbedoeld arrogant overkomen en een houding hebben van "ik ben anders".

Je spreekstijl is passievol, dramatiserend en op zoek naar diepgang en emoties. 

Kenmerken van Enneagram type 5 communicatiestijl en houding:

 1. Uniekheid en individualiteit: Type 4 hecht veel waarde aan hun eigen individualiteit en streven naar authenticiteit. In communicatie zullen ze vaak proberen hun unieke perspectief, gevoelens en ervaringen te delen.

 2. Diepgang en emotionaliteit: Type 4 heeft de neiging om diepe emoties te ervaren en te uiten. In gesprekken zullen ze vaak de diepere betekenissen en emoties achter situaties verkennen en benadrukken. Ze zijn geneigd om rijkere, emotionele taal te gebruiken.

 3. Creativiteit: Type 4 staat bekend om hun creativiteit en verbeeldingskracht. In communicatie kunnen ze expressief zijn en hun ideeën op een artistieke en unieke manier presenteren. Ze zoeken naar manieren om hun individualiteit te uiten in wat ze zeggen.

 4. Focus op wat ontbreekt: Soms kunnen Type 4-individuen geneigd zijn om zich te richten op wat er ontbreekt in hun leven of in een situatie. Dit kan doorklinken in hun communicatie, waarbij ze de aandacht vestigen op verlies, gemis of emotionele nuances.

 5. Introspectie en zelfreflectie: Type 4 heeft de neiging tot zelfreflectie en diepgaande introspectie. Dit kan hun communicatiestijl beïnvloeden doordat ze hun eigen gedachten en gevoelens grondig onderzoeken en delen.

 6. Zoeken naar begrip en erkenning: Type 4 verlangt vaak naar begrip en erkenning voor hun unieke persoonlijkheid en gevoelens. In communicatie kunnen ze indirect proberen anderen te laten begrijpen wat hen drijft.

In relaties

De neiging tot aantrekken en afstoten waardoor je als arrogant en onbetrouwbaar kan overkomen. Je bent geneigd altijd te denken dat er iets mist en houd vast aan een ideaal plaatje.

Je sterke punten zijn je hoog empathisch vermogen en het echt kunnen aangaan van diepe emotionele verbindingen en oog hebben voor je eigen en andermans gevoelens. Je bent de meest romantische type!

Lees hier meer over relaties met de andere enneagram types.

Hier zijn enkele aspecten van Type 4 in relaties:

 1. Diepe emotionele betrokkenheid:

  • Type 4 hecht zich diep aan emotionele verbindingen. Ze streven naar diepgaande betrokkenheid en willen zich volledig begrepen voelen door hun partner.
 2. Verlangen naar unieke relaties:

  • Ze willen unieke en betekenisvolle relaties. Type 4 vermijdt vaak oppervlakkigheid en zoekt naar iets speciaals dat hen onderscheidt van anderen.
 3. Zelfonthulling en authenticiteit:

  • Type 4 waardeert zelfonthulling en authenticiteit. Ze willen dat hun partner hen volledig begrijpt en accepteert, inclusief hun diepste gevoelens en verlangens.
 4. Het Creëren van een intieme wereld:

  • Type 4 heeft de neiging om een intieme, emotionele wereld te creëren in hun relaties. Ze kunnen poëtisch en expressief zijn in het uiten van hun gevoelens.
 5. Gevoeligheid voor afwijzing:

  • Door hun diepe emotionele betrokkenheid kunnen Type 4 individuen gevoelig zijn voor afwijzing. Ze kunnen angstig reageren op het idee dat ze niet uniek genoeg zijn voor hun partner.
 6. Verlangen naar erkenning en waardering:

  • Ze verlangen naar erkenning en waardering voor hun unieke bijdragen aan de relatie. Het gevoel van speciaal zijn is belangrijk voor hun gevoel van eigenwaarde.
 7. Het vermijden van conformiteit:

  • Type 4 vermijdt vaak conformiteit in relaties. Ze willen niet het gevoel hebben dat ze zichzelf moeten aanpassen aan de normen of verwachtingen van anderen.
 8. Intensiteit en dramatiek:

  • Soms kan Type 4 intense emoties en dramatiek brengen in relaties, wat kan leiden tot hoogte- en dieptepunten. Ze kunnen gevoelig zijn voor ups en downs in hun emotionele wereld.

Om gezonde relaties te bevorderen, is het belangrijk voor Type 4 om zich bewust te zijn van hun neiging tot melancholie en het verlangen naar erkenning. Ze kunnen werken aan het communiceren van hun behoeften op een duidelijke manier en leren omgaan met de uitdagingen van afwijzing zonder hun eigenwaarde te laten beïnvloeden. Open en eerlijke communicatie, evenals het vinden van een balans tussen individualiteit en verbondenheid, zijn cruciaal voor de groei en het welzijn van Type 4 in relaties.

Wat voor werk past bij jou?

Ideale werkomgeving voor Enneagram Type 4:

 1. Creatieve vrijheid: Type 4-individuen gedijen in een omgeving waar ze hun creativiteit en originaliteit kunnen uiten. Ze hebben behoefte aan ruimte om unieke ideeën te verkennen en te ontwikkelen.

 2. Zelfexpressie: Een werkomgeving die hen in staat stelt zichzelf uit te drukken, zowel persoonlijk als professioneel, wordt gewaardeerd door Type 4. Dit kan zich uiten in kunst, schrijven, design of andere vormen van expressie.

 3. Diepgang en betekenis: Type 4 hecht waarde aan werk dat diepgaand is en een betekenisvolle impact heeft. Projecten die een emotionele snaar raken of een diepere betekenis hebben, zullen hen motiveren.

 4. Individuele aandacht: Ze gedijen goed in een omgeving waar ze individuele aandacht krijgen en hun unieke bijdragen worden erkend. Persoonlijke erkenning en waardering zijn belangrijk voor hen.

 5. Flexibele structuur: Hoewel ze creatief en expressief zijn, hebben Type 4-individuen soms moeite met strikte regels en rigide structuren. Een meer flexibele werkomgeving past vaak beter bij hen.

Sterke punten van Enneagram Type 4:

 1. Creativiteit: Type 4 is buitengewoon creatief en in staat tot het bedenken van originele ideeën.

 2. Diepe emotionele intelligentie: Ze hebben een sterk bewustzijn van hun eigen emoties en kunnen empathisch zijn tegenover anderen.

 3. Originaliteit: Type 4-individuen hebben een unieke kijk op de wereld en streven naar originaliteit in alles wat ze doen.

 4. Zelfexpressie: Ze zijn vaak expressief en kunnen zich goed uiten, zowel verbaal als non-verbaal.

 5. Aandacht voor detail: Type 4 heeft vaak oog voor detail en kan subtiliteiten in situaties waarnemen.

Zwakke punten van Enneagram Type 4:

 1. Neiging tot perfectionisme: Type 4 kan de neiging hebben om perfectionistisch te zijn, wat kan leiden tot overmatige zelfkritiek.

 2. Neiging tot melancholie: Ze kunnen vatbaar zijn voor somberheid en melancholie, vooral als ze het gevoel hebben dat ze niet begrepen worden.

 3. Moeite met kritiek: Kritiek kan diep doordringen bij Type 4, en ze kunnen het moeilijk vinden om ermee om te gaan.

 4. Verlies van focus: Omdat ze gemakkelijk worden afgeleid door emotionele intensiteit, kunnen ze soms moeite hebben om gefocust te blijven op praktische taken.

 5. Behoefte aan validatie: Type 4-individuen hebben vaak bevestiging en validatie nodig van anderen, wat kan leiden tot afhankelijkheid van externe goedkeuring.

Top 10 functies die goed bij Enneagram type 4 passen:

 1. Creatief schrijver: Type 4-individuen kunnen hun diepgaande emoties en creativiteit uiten door middel van schrijven, of het nu poëzie, fictie of non-fictie is.

 2. Kunstenaar/Beeldend kunstenaar: Een carrière in de beeldende kunst, zoals schilderen, beeldhouwen, fotografie of grafisch ontwerp, biedt mogelijkheden voor zelfexpressie.

 3. Theaterkunstenaar: Acteren, regisseren of betrokken zijn bij het theater biedt een platform voor emotionele expressie en creativiteit.

 4. Muzikant/Componist: Het componeren of spelen van muziek stelt Type 4 in staat om emoties uit te drukken via geluid en melodie.

 5. Psycholoog/Therapeut: Een carrière in de psychologie kan aantrekkelijk zijn, gezien hun sterke emotionele intelligentie en het vermogen om diepgaande verbindingen met anderen aan te gaan.

 6. Modeontwerper: Creativiteit in combinatie met zelfexpressie kan goed samengaan met een carrière in de mode, waarin originaliteit vaak wordt gewaardeerd.

 7. Filmmaker: Het maken van films biedt een medium voor het vertellen van verhalen en het uitdrukken van emoties door visuele kunst.

 8. Journalist/Documentairemaker: Type 4 kan hun behoefte aan diepgang en betekenis kanaliseren in het vertellen van waarachtige verhalen via journalistiek of documentaireproductie.

 9. Life Coach/Adviseur: Het delen van persoonlijke inzichten en emotionele intelligentie maakt hen geschikt voor rollen waarin ze anderen begeleiden en adviseren.

 10. Creatieve consultant: Het adviseren van bedrijven op het gebied van creativiteit en expressie, zoals bij branding of marketing, biedt mogelijkheden voor originaliteit en diepgaande inzichten.

Waarom je ook trekken van een harde werker een succesvolle presteerde kan hebben,

Enneagram type 3 kan een van jouw vleugels zijn.
Enneagram type 4 met vleugel drie kan je omschrijven als de aristocraat.Type 4 met vleugel drie krijgen de ambitie van de presteerder waardoor ze vaak doelgerichter zijn en meer gericht op succesvol zijn, denk bijvoorbeeld op een succesvolle kunstenaar. Tegelijkertijd zit er veel tegenstrijd tussen type 3 en 4. Want 4 is introvert terwijl 3 extravert en socialer is. Wat ze gemeen hebben is dat ze bezorgd kunnen zijn over wat anderen van ze denken. Beiden hebben fantasieën over ideaal plaatjes die ze hoog willen houden. 

Kenmerken van Enneagram Type 4 met een vleugel 3:

 1. Creativiteit en ambitie: Type 4 met een vleugel 3 behoudt de diepgaande creativiteit van Type 4, maar voegt daar een sterker verlangen naar succes en erkenning aan toe, zoals te zien bij Type 3.

 2. Zelfexpressie met strategisch denken: Deze combinatie kan leiden tot een individu dat zijn diepe emoties en creativiteit kan uitdrukken, maar ook strategisch denkt over hoe die expressie kan worden gebruikt om succesvol te zijn in de buitenwereld.

 3. Verlangen naar uniciteit en erkenning: Type 4-w3 kan een sterke behoefte hebben om uniek te zijn en zich te onderscheiden van anderen. Tegelijkertijd kunnen ze ook verlangen naar externe erkenning en succes.

 4. Ambitieus streven naar doelen: De invloed van Type 3 kan resulteren in een grotere focus op het behalen van doelen en het nastreven van succes op professioneel en persoonlijk vlak.

 5. Aanpassingsvermogen: In vergelijking met een zuivere Type 4 kunnen 4w3-individuen zich meer aanpassen aan externe verwachtingen en sociale normen om hun doelen te bereiken.

 6. Zorgvuldig imago-onderhoud: Het verlangen naar succes kan ertoe leiden dat Type 4-w3 extra aandacht besteedt aan het creëren en onderhouden van een positief imago in de ogen van anderen.

 7. Sociaal vaardig: De invloed van Type 3 kan de sociale vaardigheden van Type 4 versterken, waardoor ze effectiever kunnen communiceren en netwerken.

 8. Focus op prestaties: Naast het streven naar uniciteit hechten Type 4-w3 ook waarde aan tastbare prestaties en het bereiken van meetbare doelen.

Waarom je ook trekken van een onderzoeker kan hebben

Enneagram type 4 met vleugel 5 (de onderzoeker): de karakter trekken versterken elkaar met als resultaat een heel introvert en teruggetrokken afstandelijk persoon. Wel kun je tot diepe originele inzichten komen en intellectuele diepgang is zeker je kracht. Filosofie, religie kunnen heel interessant voor je zijn. Je hebt iets "bovenaards" iets "mysterieus". Je hebt weinig interesse in sociaal contact met mensen die je toch niet begrijpen. 

Als het niet goed met je gaat, leef je te veel in je eigen gedachten, in een gevaarlijke angstige wereld, ervaar je een gebrek aan zingeving en word je steeds pessimistischer en krijg je last van zelfhaat.

Kenmerken van Enneagram Type 4 met een vleugel 5:

 1. Diepgaande emoties en intellectuele nieuwsgierigheid: Type 4 met een vleugel 5 behoudt de diepgaande emoties en creativiteit van Type 4, maar voegt daar de intellectuele nieuwsgierigheid en analytische aard van Type 5 aan toe.

 2. Introspectie en zelfbeschouwing: Deze individuen hebben de neiging om diep na te denken over hun eigen emoties en innerlijke wereld, en ze kunnen een sterke behoefte hebben aan zelfinzicht.

 3. Verlangen naar uniciteit en onafhankelijkheid: Net als zuivere Type 4 hechten Type 4-w5 veel waarde aan hun eigen uniciteit en onderscheiden zich graag van anderen. De invloed van Type 5 kan ook leiden tot een verlangen naar onafhankelijkheid.

 4. Voorkeur voor privacy: Type 4-w5 kan meer geneigd zijn tot introvert gedrag en genieten van tijd alleen om hun gedachten en emoties te verkennen zonder al te veel externe invloeden.

 5. Behoefte aan expertise: De invloed van Type 5 kan leiden tot een verlangen om expert te worden op gebieden die hun interesse wekken, waardoor ze een diepgaand begrip ontwikkelen.

 6. Afstandelijke observatie: In sociale situaties kunnen Type 4-w5-individuen de neiging hebben om meer observerend en afstandelijk te zijn, waarbij ze sociale interacties analyseren voordat ze deelnemen.

 7. Vermogen om complexe emoties te begrijpen: De intellectuele benadering van Type 5 kan Type 4-w5 helpen om hun complexe emoties en gevoelens te begrijpen en te verwerken.

 8. Onzekerheid en terugtrekking: In stressvolle situaties kunnen Type 4-w5 neigen naar terugtrekking en kunnen ze onzekerheid ervaren over hun eigen waarde en bijdrage.

 9. Voorkeur voor diepgaande relaties: Ze kunnen de voorkeur geven aan enkele diepgaande relaties boven oppervlakkige connecties en hechten waarde aan mensen die hen intellectueel uitdagen.

 10. Originaliteit in denken en creativiteit: De combinatie van Type 4 en vleugel 5 kan leiden tot originele en creatieve denkpatronen, waarbij ze unieke perspectieven delen met anderen.

Mentaal gezond versus ongezond

Het Enneagram beschrijft verschillende gezondheidsniveaus voor elk persoonlijkheidstype want afhankelijk van hoe (mentaal) gezond en volwassen we zijn komen positieve of negatieve trekken naar boven.

Hier zijn de verschillende gezondheidsniveaus voor Type 4:

Gezondheidsniveau 1 

 • Op dit niveau is Type 4 zelfbewust, creatief en authentiek. Ze zijn in staat om hun unieke zelf te omarmen zonder arrogant te zijn. Ze zijn empathisch, open voor anderen en kunnen diepe emotionele verbindingen maken.
 • Ze gebruiken hun creatieve talenten op een constructieve manier en hebben een positieve invloed op hun omgeving.
 • Ze accepteren zowel hun sterke punten als hun beperkingen en hebben een gezonde relatie met hun eigen identiteit.

Gezondheidsniveau 2 

 • In dit niveau kunnen Type 4-individuen hun diepe emotionele ervaringen delen met anderen zonder te veel in zelfmedelijden te vervallen.
 • Ze zijn in staat om hun behoefte aan erkenning en uniekheid in evenwicht te brengen met een gezonde waardering voor anderen.
 • Type 4 heeft een positieve, ondersteunende invloed op hun relaties en kan bijdragen aan de groei van anderen.

Gezondheidsniveau 3 

 • Op dit niveau gebruikt Type 4 hun creativiteit en emotionele diepgang om productief en succesvol te zijn in hun gekozen vakgebied.
 • Ze hebben geleerd om kritiek te ontvangen zonder zich persoonlijk aangevallen te voelen en zijn open voor samenwerking met anderen.
 • Type 4 ervaart een gevoel van voldoening en prestatie zonder hun verlangen naar betekenis en authenticiteit te verliezen.

Gemiddeld Gezondheidsniveau:

 • Type 4 kan fluctueren tussen gezonde en ongezonde patronen. In dit stadium kunnen ze soms vasthouden aan hun eigen uniekheid ten koste van samenwerking en compromissen.
 • Ze kunnen neigen naar zelfmedelijden en hun eigen emotionele intensiteit als een manier gebruiken om aandacht te krijgen.
 • Er is een verlangen naar erkenning, maar het kan soms op een veeleisende manier worden uitgedrukt.

Ongezondheidsniveau 4 

 • Type 4 kan in deze fase de neiging hebben om zichzelf te martelen met negatieve gedachten en gevoelens.
 • Ze kunnen vastzitten in melancholie, zelfmedelijden en het gevoel hebben dat niemand hen echt begrijpt.
 • Het verlangen naar uniekheid kan omslaan in het gevoel dat ze onbegrepen zijn en dat het leven oneerlijk is.

Ongezondheidsniveau 5 

 • Op dit niveau kan Type 4 in een diepe depressie terechtkomen, zich afsluiten van anderen en zichzelf volledig verliezen in hun eigen negatieve gedachten en gevoelens.
 • Ze kunnen zichzelf als slachtoffer zien en verantwoordelijkheid vermijden, wat verdere isolatie kan veroorzaken.
 • Er is een diep gevoel van hopeloosheid en onvermogen om te veranderen.

Het begrijpen van deze verschillende gezondheidsniveaus kan Type 4 helpen bij zelfreflectie en groei. Het streven is om gezonde patronen te cultiveren en bewust te zijn van ongezonde neigingen om zo een evenwichtig en vervuld leven te leiden.

Uitgebreide beschrijving van Enneagram type 4

Enneagramtype 4 wordt vaak ‘de individualist’ of ‘de romanticus’ genoemd. Individuen met dit persoonlijkheidstype worden gekenmerkt door hun verlangen naar uniciteit, een diep gevoel van individualiteit en een neiging tot intense emoties. Ze zijn vaak creatief, introspectief en waarderen authenticiteit. Ze kunnen echter worstelen met gevoelens van ontoereikendheid, de angst om gewoon. Hun kernmotivatie is het vinden van hun eigen identiteit en betekenis.

 

Belangrijkste kenmerken van Enneagram type 4

 • Unieke en authentieke persoonlijkheid (innerlijke en uiterlijk)
 • Prominente artistieke uitlaatklep(pen)
 • Eigenzinnig en vertederend
 • Melancholische expressie
 • Sterk identiteitsgevoel
 • Kan een gevoel van leegte ervaren
 • Gepassioneerd door zelfexpressie

Vieren worden gedefinieerd door hun gevoel speciaal te zijn en anders dan andere mensen. Ze zijn vaak creatief en presenteren een unieke, onderscheidende persoonlijkheid aan de mensen om hen heen.

Vieren willen enerzijds heel graag contact maken met anderen maar hebben tegelijkertijd het gevoel dat ze anders zijn en door niemand worden begrepen. 

Diepste angst: Vieren zijn bang dat ze gebrekkig zijn en een fundamenteel aspect van geluk missen waar andere mensen toegang toe hebben. Om met deze angst om te gaan, versterken ze wat anders en speciaal aan zichzelf is, op zoek naar de niche waarin ze echt gewaardeerd kunnen worden.

Kernmotivaties: Vieren worden gemotiveerd door hun verlangen om hun individualiteit tot uitdrukking te brengen en uniek te zijn. Ze doen dit door middel van creatieve inspanningen en door zich te veel te identificeren met de aspecten van hun persoonlijkheid die zij als ontbrekend of ontoereikend beschouwen.

 

Gedetailleerde beschrijving van Enneagram type 4
Individualisten kunnen zich van anderen onderscheiden door hun unieke modekeuze, onconventionele levensstijl en interesses of creativiteit. Individualisten zijn ongebruikelijk en toch vertederend en hebben een meedogenloze drang om te ontdekken en te begrijpen wie ze werkelijk zijn, diep van binnen. Creatie – en niet consumptie – is de sleutel tot hun welzijn.

Ze besteden veel tijd aan het reflecteren op het verleden en gebruiken ervaringen en gevoelens als springplank voor creatieve overpeinzingen en nieuwe projecten. Door een proces van voortdurende verkenning van het innerlijke zelf (de bewuste en onbewuste kanten) produceren individualisten origineel werk, onaangetast door de verwachtingen van anderen.

Individualisten worstelen met een gehechtheid aan de delen van zichzelf die zij als tekortschieten beschouwen. Vieren hebben de neiging zich te veel te identificeren als mensen die meer gebreken vertonen dan anderen. Ze onderschatten de positieve aspecten van hun persoonlijkheid en idealiseren de positieve eigenschappen van andere mensen.

Op hun best zijn Vieren buitengewoon creatief, meelevend en zelfbewust. In het ergste geval kunnen ze in zelfslachtoffer en zelfdestructief zijn.

Net als type Twee en type Drie maken ze deel uit van de ‘hartgebaseerde triade' van het Enneagram. De kernemotie van deze typen is verdriet. Vieren, Tweeën en Drieën worstelen allemaal met het gevoel dat er niet van hen gehouden kan worden om wie ze werkelijk zijn. Vieren zijn echter het type dat dit verdriet het meest waarschijnlijk zal omarmen, in plaats van het te onderdrukken of erover in conflict te komen. Verdriet kan voor dit type een vorm van identiteit aannemen.

Individualistische Vieren hebben een diepe en complexe relatie met hun emoties. Groei vindt plaats wanneer ze leren uit hun hoofd te komen en open te staan voor het ervaren van ware liefde en acceptatie van andere mensen.

 

Enneagram 4 Vleugels
4w3: Enneagramtype Vier vleugel Drieën zijn persoonlijkheden die veel van dezelfde eigenschappen bezitten als Type Drie. 4w3's zijn over het algemeen energieker en gedrevener. Ze proberen impact te maken in de wereld terwijl ze een diep zelfgevoel behouden. Ze zijn socialer en imago bewust. Carrières die vaak voorkomen bij dit type zijn entertainment, journalistiek, fotografie, fitnessinstructeur en motiverende spreker.

4w5: Het 4w5-type is een Vier die veel kenmerken deelt met Type Vijf. Dit type zal gereserveerder, intellectueler en introverter overkomen dan andere Vieren. 4w5s proberen de wereld diepgaand te begrijpen en streven ernaar impact te maken. Ze lijken misschien teruggetrokken en overdreven gefocust op zichzelf. Populaire carrières voor 4w5-types zijn schrijven, muziek, grafisch ontwerp en literatuur.

 

Kernwaarden van Enneagram type 4

 • Authenticiteit en zelfexpressie vormen het hoogtepunt van het bestaan.
 • Hun uiteindelijke doel is dat de wereld hun geheel unieke identiteit herkent en waardeert.
 • Ze zijn ervan overtuigd dat hun opvallende verschil met anderen altijd consistent moet zijn.
 • Het toegeven aan ‘trends’ zou worden beschouwd als de ultieme daad van zelfverraad

Hoe herken je een enneagram type 4?

Individualisten zijn ongebruikelijk, hebben een sterk gevoel van eigen identiteit en zijn er trots op uniek te zijn. Ze worden vaak aangetroffen op zoek naar een soort creatieve uitlaatklep, zoals muziek, komedie of animatie.

Hun uiteindelijke doel is om hun ware zelf accuraat aan de wereld te presenteren om zich echt, gezond en heel te voelen. De stijl en manier van leven van een individualist vertoont vaak tekenen van openheid, en suggereert dat deze persoon zijn eigen psyche verkent door zijn uiterlijk.

Kringloopwinkels en rommelmarkten zijn bijzondere favoriete keuzes van individualisten. Als het om zelfexpressie gaat, nemen individualisten hun presentatie zeer serieus. Ze evalueren voortdurend elke beslissing en de afstemming ervan op hun persoonlijke waarden.

 

Gezond versus ongezond Enneagram type 4
Als ze mentaal gezond zijn, creëren ze baanbrekende kunstwerken met hoge idealen. Ze worden erkend als ideeënsynthesizers die anderen kunnen helpen heroverwegen wat kunst zou moeten zijn. Grote verschuivingen in kunststijlen en modetijdperken zijn grotendeels te danken aan het out-of-the-box-denken van deze individualisten, aangezien zij het vermogen bezitten om ervaringen uit het verleden om te zetten in nieuwe kunstwerken.

In hoge mate afgestemd op hun complexe bron van emoties, ondergaan individualisten een proces van metamorfose in de cocon van zelfacceptatie voordat ze volledig tevoorschijn komen als een vlinder met vleugels om te zweven.

Als ze mentaal gemiddeld gezond zijn, laten ze hun stress ontsnappen via een creatieve uitlaatklep en kunnen ze een band opbouwen met een gemeenschap van gelijkgestemde mensen om onderweg inspiratie en steun op te doen. Ze zijn emotioneel intens en introvert en zoeken naar authenticiteit, soms ten koste van het geduld en de gevoelens van anderen.

Individualisten zijn egocentrisch en artistiek expressief en behouden hun persoonlijke stemming en inspiratiebord om de verschillende aspecten van zichzelf en hun identiteit samen te brengen. Op een gemiddeld niveau kunnen ze overgevoelig worden voor kritiek, maar toch standvastig tegenover zichzelf. Dit heeft tot gevolg dat ze actief op zoek gaan naar lof en vleierij. Ze kunnen sterk beledigd zijn als anderen proberen hun ervaringen te kopiëren of er een verband mee te leggen.

Als ze mentaal ongezond zijn, worden ze overdreven humeurig, depressief en kwetsbaar. Ze kunnen een extreme neiging tot piekeren ontwikkelen, wat indruist tegen hun natuurlijke creatieve energie. In extreme gevallen kunnen ze de grip op de werkelijkheid verliezen en hun toevlucht nemen tot extreme zoals alcohol of hallucinatie drugs. De zoektocht naar het ‘ontbrekende stuk’ leidt individualisten in een eindeloze spiraal van doodlopende wegen en rotondes. Ze kunnen ontsporen als ze weigeren hun zelfdestructieve gedrag en denkpatronen toe te geven. Ze zijn geneigd de overtuiging te ontwikkelen dat er iets inherent ‘gebroken’ aan hen is. Op het hoogtepunt van hun stress kunnen individualisten hun hele aanwezigheid van het internet verwijderen en zichzelf isoleren van de wereld.

 

Groeitips voor Enneagram type 4

 • Oefen positieve affirmaties. Vieren zijn gevoelig voor negatieve zelfpraat. Door je geest op positieve gedachten te richten, kun je een vriendelijker, positiever zelfbeeld en mentaliteit ontwikkelen.
 • Bekijk jezelf vanuit het perspectief van een ander. Houd er rekening mee dat je gevoelens, subjectief zijn. Emoties zijn niet alles wat je bent, maar een deel van wie je bent. Probeer jezelf objectiever te bekijken, en kijk vooral naar je positieve eigenschappen en prestaties.
 • Denk na over de manieren waarop je op de mensen om je heen lijkt. Vieren richten hun aandacht op hoe zij anders zijn dan anderen. Zoek in plaats daarvan naar manieren om contact te maken met anderen. Wat heb je gemeen? Door dit te doen, kun je diepere relaties aangaan.
 • Begin klein. Vieren kunnen het gevoel hebben dat ze het vertrouwen en de discipline missen om dingen voor elkaar te krijgen. Als wat je wilt bereiken overweldigend voelt, verdeel het dan in kleine, haalbare stappen.
 • Leer open te staan voor constructieve feedback – positief en negatief. Het is essentieel voor Vieren om uit hun hoofd te komen en feedback van de buitenwereld te leren accepteren. Begrijp dat negatieve feedback geen aanval is op wie jij bent als persoon. En positieve feedback is niet iets dat je moet afwijzen of devalueren. Er kunnen belangrijke lessen worden geleerd uit constructieve feedback.

 

Enneagram type 4 in relaties

Als ze verliefd zijn, zijn het de beste romantici van het Enneagram! Vieren zijn een soort Romeo's en Julia's van het Enneagram, vol passie en aanbidding, en kunnen samen met hun partner werkelijk diepe banden en gevoelens ontwikkelen. Vieren weten hoe ze de aandacht kunnen vestigen op hun eigen gevoelens en de gevoelens van anderen.  

Omdat ze als partner vaak een gevoel van tekortschieten hebben over hun eigenwaarde en jaloers zijn op de echtgenoot of partner, kunnen ze fantaseren over een idealer leven, of een laag zelfbeeld hebben.

Vieren in een relatie waarderen allerlei soorten zinvolle interacties en zijn niet bang voor conflicten, zolang ze de zaken maar tot de bodem uitzoeken en ze zich wat tijd terugtrekken als ze overweldigd worden. Ze hebben deze tijd nodig omdat ze een scherpe esthetische wijsheid hebben en zich langzamer in de wereld bewegen dan veel anderen. Door hun nauwe blik kunnen ze echter fouten zien die anderen over het hoofd zien.

Vieren in een relatie staan er ook om bekend dat ze een beetje aan en uit zijn: het ene moment gereserveerd en teruggetrokken, het volgende moment energiek en actief liefhebbend.

 

Tip voor de relatie met een type 4

 • Als je van een Vier houdt, onthoud dan dat wanneer ze zich onzeker voelen over de relatie, ze je op de proef zullen stellen om te zien of je van ze houdt en een emotionele reactie proberen uit te lokken.
 • Het is gezond voor je om niet alleen zorgzaam te zijn, maar ook om emoties te tonen, ook al zijn ze minder dramatisch dan je partner en ben je vooral een actieve luisteraar.
 • Vieren hebben ook voldoende tijd nodig om zich terug te trekken, evenals qualitytime met jou, zodat ze zichzelf beter kunnen begrijpen en jij ze mogelijk ook beter kunt begrijpen.
 • Bedenk ook dat Vieren geen emoties bij je oproepen om wreed te zijn, maar omdat ze zich eenzaam en afgewezen voelen. Laat ze hier niet achter.
 • Moedig ze aan om tijd te vinden om zowel hun eigen spiritualiteit te verkennen (ook door religie, of door een hogere macht te zoeken) en om voor hun fysieke of mentale gezondheid te zorgen.
 • Geef ze de ruimte en verzeker ze van jouw liefde

 

Samenvatting type 4
De magie onstaat wanneer je durft los te laten. Durf te dromen.

Weten vs doen

Nu heb je wellicht wat meer bewustzijn over je persoonlijkheid. Heel goed. Nu is de vraag wat ga je ermee doen?

Weten en doen zijn twee totaal verschillende dingen. Wil je het niet bij kennis houden, maar de volgende stap in je leven zetten of ben je nog niet zeker wat nu werkelijk jouw karakter is? Kom dan aan boord. Want satisfaction komt van Action!