Work in progress

 

Blog 1. Waarom de meeste coaches  niet helpen 

Zolang je niet bewust bent van jou besturingssysteem kun je applicaties blijven installeren maar zul je elke keer na wat tijd verstrijkt terugvallen in jouw standaard patronen. Zolang je niet bewust bent van jou besturingssysteem kun je applicaties blijven installeren maar zul je elke keer na wat tijd verstrijkt terugvallen in jouw standaard patronen.  Je kan niet veranderen als persoon, wel ontwikkelen door de patronen van jouw persoonlijkheid te (her)kennen kun je kiezen of je de automatische piloot volgt (slaaf bent van je eigen persoonlijkheid en reageert op de situatie/het leven zoals je altijd zou doen) of dat je het patroon herkent en kiest om op een andere effectievere manier te reageren die beter is voor jou, de kwaliteit van je leven en de relaties met anderen. 

 

Blog 2. Kan jouw karakter veranderen?

Nee. Jouw karakter heb je voor je leven. Je kan er dus maar beter goed mee leren leven. Daarom is zelfkennis de meest waardevolle handleiding voor het leven. Want je kunt je wel bewuster worden van jou patronen en er voor zorgen dat je in je kracht komt te staan. Zoals werk doen dat bij jou sterke punten past. Relaties hebt die jou helpen te ontwikkelen. Zelfkennis en kennis van andermans karakter kan overigens ook enorm helpen in de kwaliteit van jou relaties. (andere blog).

Vergelijk het met auto's: als jij het karakter van een Ferrari hebt en heel je leven zo graag zo zuinig mogelijk wilt leren rijden, dan zal je er nooit heel goed in worden want je bent immers gevormd om snel te kunnen racen. Maar zetten we je op de racebaan dan kun je tot bloei komen. 

Daar staat tegenover dat wanneer jij het karakter hebt van de meest zuinige Toyota Prius en je heel je leven ambieert om de snelste te zijn, dat je dan waarschijnlijk ook niet heel gelukkig word. Maar word je bewust dat jij geprogrammeerd bent om zo zuinig mogelijk te rijden en stel je dat als doel dan zul je ook uitblinken op jou sterke punten en een veel fijner leven gaan leven. 

Blog 3: relaties: waarom snappen we elkaar zo vaak niet. 

Het is logoisch en natuurlijk dat we allemaal denken en doen vanuit ons perspectief, vanuit de manier waarop wij geprogrammeerd zijn. En omdat er cruciale verschillen zijn tussen het ene en het andere karakter is er zo vaak sprake van ruis en miscommunicatie (los vh feit dat we in deze tijd eigenlijk nog maar zelden echt met elkaar communiceren en echt luisteren naar elkaar en in verbinding staan (lees de anderen blog over... ) 

 

Blog 4: "Social" "Media"

Social media is killing. Killing op micro en marco niveau.

Op micro niveau: steeds meer personen met depressieve klachten en social media verslaving. Het verstoord al onze neurstransmitters, haalt dopamine levels totaal over hoop en het is als het eten van een za chips, zo lekker dat we van het gewone (echte) leven niet meer kunnen genieten.

 

En het is dodelijk op maatschappelijk niveau. echt en nep niet meer te onderscheiden. fake news gecombineerd met algoritmes die tot tunnel visie leiden, hard op hard worden bevolkingsgroepen uit elkaar gespeeld.

 

Haal het woord "social" maar weg want er is nog maar weinig sociaals aan. En haal het woord "media" maar weg want zlefs bij de Telegraaf werken tenminste nog journalisten die er voor opgeleid zijn.

 

 

Work in progress

Videos

Mailing

Blog

Boeken tips

 

Zelfkennis als Ultieme Therapie: Een Diepgaande Verkenning van Innerlijke Groei

In onze dynamische samenleving, gekenmerkt door constante veranderingen en uitdagingen, is het niet ongebruikelijk om te worstelen met stress, angst en onzekerheden. Het zoeken naar professionele begeleiding, of het nu via coaching, therapie, of psychologische ondersteuning is, is een gangbare reactie op deze uitdagingen. Maar wat als de sleutel tot duurzame heling en ware vrijheid niet enkel in externe hulp ligt, maar in de diepten van onze eigen zelfkennis?

Een Diepere Duik in Zelfkennis

Het besef dat zelfkennis de ultieme therapie kan zijn, wint steeds meer terrein in therapeutische en coachingskringen. Terwijl traditionele benaderingen vaak gericht zijn op externe factoren en symptoombestrijding, draait zelfkennis om het grondig begrijpen van onze innerlijke wereld. Het is een reis die vraagt om zelfreflectie, introspectie, en bewustwording, en die ons in staat stelt om de wortels van onze problemen bloot te leggen.

Een coach of therapeut kan fungeren als een gids op deze reis, maar de echte transformatie vindt plaats wanneer we actief deelnemen aan het proces van zelfontdekking. Door te begrijpen wie we werkelijk zijn en waarom we op bepaalde manieren reageren, leggen we een stevig fundament voor persoonlijke groei.

Karakter als Essentieel Element

Ons karakter vormt de kern van onze persoonlijkheid. Het begrijpen ervan is cruciaal voor groei en verandering. Terwijl een coach kan helpen bij het identificeren van gedragspatronen en denkwijzen, ligt de sleutel tot duurzame verandering in de individuele ontdekking van ons karakter. Het is deze diepgaande zelfkennis die ons in staat stelt om bewuste keuzes te maken en te werken aan de aspecten van onszelf die we willen versterken of veranderen.

Door ons karakter te omarmen en te begrijpen, kunnen we beter begrijpen waarom we bepaalde keuzes maken en hoe onze persoonlijkheid onze reacties beïnvloedt. Deze diepgaande zelfkennis biedt niet alleen inzicht, maar ook de mogelijkheid om bewust te evolueren en ons leven op een positieve manier te beïnvloeden.

Vrijheid van Binnen naar Buiten

Innerlijke vrijheid is geen abstract concept, maar een tastbare realiteit die begint met het ontketenen van de kracht van zelfkennis. Het is het loslaten van de ketens die ons belemmeren en het bewust kiezen van onze reacties op de uitdagingen van het leven. Hier komt de rol van een coach of therapeut naar voren als een waardevolle metgezel op onze reis naar vrijheid.

Een coach kan dienen als een begeleider bij het identificeren van belemmerende overtuigingen, het ontwikkelen van een positief zelfbeeld en het aanreiken van tools voor zelfontplooiing. De combinatie van externe begeleiding en interne reflectie vormt een krachtige formule voor persoonlijke groei.

Een Voortdurende Reis naar Zelfkennis

Terwijl traditionele therapieën en coachingmethoden hun eigen verdiensten hebben, groeit het besef dat zelfkennis de essentie is van ware heling en innerlijke vrijheid. In een wereld waar stress en uitdagingen alomtegenwoordig zijn, is de voortdurende reis naar zelfkennis niet slechts een therapeutische aanpak, maar eerder een levensfilosofie die leidt tot een diepere connectie met onszelf en de wereld om ons heen. Het is een reis die nooit eindigt, maar voortdurend leidt tot nieuwe inzichten, groei en het ontvouwen van onze innerlijke vrijheid.

 

Een Overzicht van de Meest Voorkomende Therapievormen: Welke Past het Best bij Jou?

Therapie is een essentieel instrument voor emotioneel welzijn en persoonlijke groei. Met een breed scala aan therapeutische benaderingen beschikbaar, kan het echter overweldigend zijn om de juiste keuze te maken. In dit artikel zullen we een overzicht geven van enkele van de meest voorkomende therapievormen, hun kenmerken en wanneer ze het meest effectief kunnen zijn.

1. Cognitieve Gedragstherapie (CGT)

Cognitieve Gedragstherapie is een kortetermijntherapie die zich richt op het identificeren en veranderen van negatieve denkpatronen en gedrag. Het is effectief bij de behandeling van angststoornissen, depressie, fobieën en stressgerelateerde aandoeningen. CGT legt de nadruk op het veranderen van destructieve denkgewoonten om positieve gedragsveranderingen te bevorderen.

2. Psychoanalyse

Psychoanalyse, ontwikkeld door Sigmund Freud, is een diepgaande therapeutische benadering die de focus legt op het begrijpen van het onbewuste. De therapeut moedigt de cliënt aan om zich bewust te worden van verborgen gedachten en emoties. Deze langdurige therapie is geschikt voor mensen die diepgaand zelfinzicht zoeken en bereid zijn om de complexiteit van hun psyche te verkennen.

3. Humanistische Therapie

Humanistische therapieën, zoals Gestalttherapie en Clientgerichte Therapie, benadrukken het belang van zelfontplooiing en persoonlijke groei. Deze benaderingen focussen op het verbeteren van het zelfbewustzijn, het bevorderen van zelfacceptatie en het ontwikkelen van eigenwaarde. Humanistische therapie is geschikt voor diegenen die streven naar een holistische benadering van hun welzijn.

4. Gedragstherapie

Gedragstherapie concentreert zich op het identificeren en veranderen van ongewenst gedrag. Door positieve en negatieve bekrachtiging worden nieuwe, gezonde gedragspatronen aangeleerd. Deze vorm van therapie is effectief bij het behandelen van verslavingen, eetstoornissen en dwangstoornissen.

5. EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)

EMDR is specifiek ontworpen voor de behandeling van trauma en posttraumatische stressstoornis (PTSS). Deze therapievorm maakt gebruik van oogbewegingen of andere bilaterale stimulatie om het verwerken van traumatische herinneringen te vergemakkelijken. EMDR is gericht op het verminderen van de emotionele impact van traumatische ervaringen.

6. Systeemtherapie

Systeemtherapie behandelt individuele problemen in de context van familie- of groepsdynamiek. Het richt zich op het begrijpen van interactiepatronen binnen relaties en het aanpakken van problemen op een relationeel niveau. Systeemtherapie is geschikt voor gezinnen, koppels en groepen die samenwerken aan het verbeteren van hun onderlinge relaties.

7. Integratieve Therapie

Integratieve therapie combineert elementen van verschillende therapeutische benaderingen om een op maat gemaakte aanpak te bieden. Het streeft ernaar om holistisch naar de cliënt te kijken en verschillende technieken te gebruiken op basis van de unieke behoeften van de persoon. Integratieve therapie is flexibel en past zich aan aan de individuele kenmerken van de cliënt.

Conclusie

De keuze voor een bepaalde therapievorm hangt af van individuele behoeften, voorkeuren en de aard van de problemen waarmee iemand wordt geconfronteerd. Het is belangrijk om te erkennen dat er geen one-size-fits-all benadering is. Het beste resultaat wordt vaak bereikt wanneer de therapeutische benadering goed aansluit bij de unieke eigenschappen en doelen van de cliënt. Het kan ook nuttig zijn om met een professional te overleggen om de meest geschikte therapievorm voor jouw specifieke situatie te bepalen.