Type 8: De Baas

Ik zie mijzelf als sterk en betrouwbaar. Als ik ergens voor ga dan werk ik er hard voor en haal ik mijn doelen. Ik ben zelfstandig en onafhankelijk en kan soms dominant overkomen. Ik communiceer graag direct en ga graag de confrontatie aan. What you see is what you get. Dit kan niet iedereen altijd eveneel waarderen, maar ik vind het belangrijk om eerlijk te zijn. Ik heb een scherpe intuïtie en voel goed aan of iets wel of niet juist is. Onrecht maakt mij boos en ik vind het belangrijk om voor de zwakkeren op te komen. Ik neem graag de leiding, al kan ik wel eens voor de kudde uit lopen. Ik ben net als een buldog: als ik mij ergens in vast bijt dan houd ik vol tot ik mijn doel bereikt heb, het is alles of niets!  Soms vinden mensen dat ik hard ben en mij meer kwetsbaar zou moeten opstellen. Ik ben niet bang om de confrontatie aan te gaan en zeer assertief.  Wel vind ik het lastig om mij kwetsbaar en open te stellen en om hulp te vragen. Ik doe alles liever zelf zodat ik de controle volledig in eigen handen heb.

Een valkuil is dat ik te doelgericht ben en mijn eigen en andermans grenzen over ga. Dat ik mijn eigen krachten niet ken en niet voldoende doseer per situatie. Zeg maar een olifant die door een porselein kast gaat. Wanneer ik boos ben dan kan het uitdagend zijn om mijzelf in te houden en kan ik agressief overkomen. Verder noemen mensen mij wel eens een ‘zwart-wit’ denker, iemand met tunnelvisie, dat komt omdat ik sterk in mijn manier geloof, een beetje in de zin van “mijn wil is wet”.

Ik kan moeilijk omgaan met autoriteit tenzij ik voor de persoon of instelling respect heb. Ik neem liever zelf de leiding en ervaar regels als controle. Ik vertrouw anderen pas als ze bewijst hebben dat ze betrouwbaar zijn. Mijn allergie is mensen die zich reactief en zwak opstellen en niet aan de oorzaak, maar aan gevolg kant van hun leven staan. Ik verwacht dat iedereen in staat is om zijn doelen te behalen.


Eigenschappen zijn: daadkrachtig, direct, zelfverzekerd, dominant, proactief, onafhankelijk, resultaatgericht en strijdlustig. 

Herken jij je in dit alles? In onderstaande tabel lees je over de manier waarop jij geprogrammeerd bent en verderop de pagina tref je een uitgebreide beschrijving van dit type karakter.

In stress: Wanneer het mentaal niet goed met mij gaat, in tijden van stress kan ik de (negatievere) karaktertrekken krijgen van 'de onderzoeker'. Dan trek ik mij meer terug, word ik introverter en geslotener. Als ik gekwetst ben dan neem ik op deze manier de tijd voor wraak, lik ik mijn wonden, of in meest positieve geval analyseer ik de situatie en bezin ik mij al ga ik snel mensen niet meer vertrouwen en ga ik alles over analyseren en zit ik veel te veel in mij hoofd.

 

In mentale rust:  Dan krijg ik meer de positieve karaktertrekken van 'de gever'. Dan word ik zorgzamer richting anderen en sensitiever. Dan stel ik mij meer open en kwetsbaar op en geniet ik van vriendschappen en relaties zonder dat ik het gevoel heb de controle en macht te moeten behouden. Ik sta dan ook meer open voor feedback en andermans mening zonder dat ik mij direct aangevallen voel of in verdediging schiet. 

 

(Onbewust) zelfbeeld: Ik ben sterk en rechtvaardig

(Onbewuste) overtuiging:  Als ik machtig en sterk ben, krijg ik waardering en word ik niet gepakt

Jouw focus (en valkuil) in het leven: Onbewust is je focus te veel gericht op macht, controle en bezit. Dit kan relaties onder druk zetten. 

Jouw grootste leerpunten voor persoonlijke groei: Je bewust worden van je eigen kracht en deze per situatie doseren. Jezelf meer kwetsbaar durven op te stellen en niet altijd automatisch in de vecht of verdedigingsmodus te schieten tijdens de hectiek van de dag. 

Belangrijkste kenmerken van Enneagram type 8

Jouw onbewuste visie op het leven

Onbewust ben je geprogrammeerd op de visie dat de wereld onrechtvaardig is en de sterken aan de macht staan. Daarom ook dat je sterk wilt zijn en wilt opkomen voor rechtvaardigheid en de onschuldigen. 

De onbewuste visie van Enneagram Type 8 op het leven wordt beïnvloed door hun kernangst en diepgewortelde overtuigingen. Het is belangrijk op te merken dat deze beschrijvingen algemene patronen weergeven en dat individuele variaties kunnen voorkomen. Voor Type 8 is de onbewuste visie vaak:

 1. Kernangst:

  • Type 8 is bang om gedomineerd, gecontroleerd of beperkt te worden door anderen. Ze vrezen zwakte en afhankelijkheid.
 2. Onbewuste overtuiging:

  • Diepgeworteld geloven Type 8-individuen vaak dat ze alleen op zichzelf kunnen vertrouwen en dat ze moeten strijden om te overleven. Ze kunnen een overtuiging hebben dat de wereld een harde plek is waar alleen de sterksten overleven.
 3. Onbewuste strategie:

  • Om hun angst te beheersen, ontwikkelen Type 8-personen een strategie van dominantie en controle. Ze willen de situatie en mensen om hen heen beheersen om te voorkomen dat anderen hen domineren.
 4. Onbewuste gedrag:

  • Type 8 kan onbewust agressief of confronterend gedrag vertonen. Ze kunnen hun behoeften duidelijk uiten, maar dit kan soms ten koste gaan van de behoeften van anderen.
 5. Zelfbeeld:

  • Het onbewuste zelfbeeld van Type 8 omvat vaak een sterke, onafhankelijke persoonlijkheid die niet toegeeft aan zwakte. Ze zien zichzelf als de beschermer, degene die de controle houdt en zichzelf en anderen verdedigt.

Het is belangrijk te begrijpen dat deze onbewuste patronen kunnen evolueren en veranderen wanneer Type 8 individuen bewust werken aan persoonlijke groei en zelfbewustzijn

 

Jouw drijfveer in het leven, jouw patroon

Omdat je ervan overtuigd bent dat de wereld niet rechtvaardig is, ben je onbewust geprogrammeerd op wraak. Dit uit zich in jou strijdvaardigheid "oog om oog, tand om tand" houding. Je bent sterk gefocust op macht en je bent zo zelfstandig omdat je alleen jezelf vertrouwd, alles liever zelf doet zodat je de controle behoud. Dit geeft je vaak het idee dat je er (uiteindelijk) alleen voor staat.

Drijfveer:

 1. Controle en autonomie:
  • Type 8 is gemotiveerd door een sterke behoefte aan controle over hun omgeving en hun leven. Ze willen onafhankelijk zijn en vermijden afhankelijk te zijn van anderen. De angst om overmeesterd te worden, drijft hen om actief de leiding te nemen.

Patroon in het Leven:

 1. Dominantie en controle:

  • Het kernpatroon van Type 8 is het streven naar dominantie en controle. Ze willen de touwtjes in handen hebben en vermijden situaties waarin ze zich machteloos voelen. Dit kan zich uiten in assertief gedrag, het nemen van beslissingen en het opleggen van hun wil aan anderen.
 2. Afwijzing van zwakte:

  • Type 8 heeft vaak moeite met het tonen van zwakte of kwetsbaarheid, omdat ze geloven dat dit hen vatbaar maakt voor controle door anderen. Ze kunnen zichzelf zien als sterk, onafhankelijk en niet afhankelijk van anderen.
 3. Bescherming van zichzelf en anderen:

  • Type 8 heeft een sterke beschermingsdrang. Ze willen niet alleen zichzelf beschermen tegen mogelijke bedreigingen, maar ook degenen van wie ze houden. Dit kan leiden tot een assertieve en soms dominante manier van handelen om anderen te behoeden voor zwakte of gevaar.
 4. Directheid en eerlijkheid:

  • Type 8 is vaak rechttoe rechtaan en eerlijk in hun communicatie. Ze vermijden subtiliteiten en willen dat anderen even direct en open zijn. Dit draagt bij aan hun verlangen om de controle te behouden en de dingen helder te houden.

Wat het beste zou zijn voor je persoonlijke ontwikkeling

Onschuld; je kwetsbare kant laten zien en je durven te laten raken. Hierdoor krijgt je zachtere kant een kans om zich meer te laten zien wat fijn is voor jezelf en voor de mensen om je heen. Want de angst om afgewezen of gekwetst te worden neemt af als je je meer open durft te stellen. 

Het ontwikkelen van onschuld of onbevangenheid: 

 1. Vermindering van controle:

  • Type 8 heeft de neiging om situaties onder controle te willen houden en zichzelf te beschermen tegen kwetsbaarheid. Door onschuld te cultiveren, kunnen ze leren los te laten en meer vertrouwen te hebben in de stroom van het leven zonder alles te willen beheersen.
 2. Het ontwikkelen van vertrouwen:

  • Onschuld houdt vaak verband met een open, onbevangen hart en het vermogen om anderen met een frisse blik te benaderen. Voor Type 8, dat soms wantrouwend kan zijn, kan het ontwikkelen van onschuld betekenen dat ze anderen meer vertrouwen en niet meteen uitgaan van negatieve intenties.
 3. Een gezonde verbondenheid met emoties:

  • Type 8 heeft de neiging emoties te vermijden of te onderdrukken. Het cultiveren van onschuld kan betekenen dat ze zich meer openstellen voor hun eigen emoties en die van anderen. Hierdoor kunnen ze een diepere verbondenheid ervaren en beter begrijpen wat er in henzelf en in anderen omgaat.
 4. Vermindering van strijd:

  • Door onschuld te ontwikkelen, kan Type 8 ook leren om minder snel in conflicten te vervallen. Ze kunnen een meer ontspannen houding aannemen ten opzichte van situaties en relaties, waardoor de constante strijd die soms kenmerkend is voor Type 8, afneemt.

Het idee is dat het ontwikkelen van onschuld de scherpe randen van de persoonlijkheid van Type 8 kan verzachten en hen kan helpen een gezondere, meer gebalanceerde relatie met zichzelf en anderen op te bouwen. Het betekent niet het verlies van kracht, maar eerder het gebruik van die kracht op een meer constructieve en geaarde manier.

Wat je (onbewust) vermijdt

Enneagram-type 8 vermijdt gevoelens van afhankelijkheid en kwetsbaarheid.

 1. Afhankelijkheid:

  • Uitleg: Type 8-personen hechten veel waarde aan onafhankelijkheid en autonomie. Ze hebben de neiging sterk en zelfverzekerd te zijn en willen niet het gevoel hebben dat ze afhankelijk zijn van anderen voor hun behoeften of beslissingen.
  • Voorbeeld: Een type 8-persoon kan terughoudend zijn om hulp te vragen, zelfs als ze het nodig hebben. Ze willen liever zelfstandig handelen en zien het vragen om hulp als een teken van zwakte.
 2. Kwetsbaarheid:

  • Uitleg: Type 8-individuen hebben vaak moeite met het tonen van kwetsbaarheid. Ze kunnen zichzelf beschermen door een sterke, onaantastbare buitenkant te presenteren om te voorkomen dat anderen hun zwakke punten zien.
  • Voorbeeld: Een type 8-persoon kan aarzelen om emotionele kwetsbaarheid te tonen in relaties. Ze willen niet dat anderen denken dat ze zwak zijn, dus ze houden hun gevoelens soms achter.

Het vermijden van afhankelijkheid en kwetsbaarheid kan voor type 8 een strategie zijn om zichzelf te beschermen tegen potentieel ongemakkelijke situaties. Het is belangrijk om te begrijpen dat deze vermijdingen voortkomen uit diepere motivaties en angsten die verband houden met hun persoonlijkheidstype.

In stress: krijg je meer de (negatieve) trekken van de onderzoeker

 1. Terugtrekking en terughoudendheid:

  • In stressvolle situaties kan een Type 8 zich terugtrekken en meer introvert gedrag vertonen. Ze kunnen minder open zijn en hun normale neiging tot assertiviteit en controle kan afnemen.
 2. Overmatige behoefte aan privacy:

  • Type 8, dat normaal gesproken open en direct is, kan in tijden van stress een grotere behoefte aan privacy en afzondering hebben. Ze willen misschien even weg van de druk van sociale interacties.
 3. Overanalyse en overdenking:

  • Type 8 kan in stressvolle situaties overmatig gaan analyseren en piekeren, vergelijkbaar met het denkpatroon van Type 5. Ze kunnen zich zorgen maken over mogelijke bedreigingen en proberen te begrijpen hoe ze zichzelf beter kunnen beschermen.
 4. Verlies van vertrouwen in anderen:

  • Onder stress kan Type 8 het vertrouwen in anderen verliezen. Ze kunnen zich terugtrekken uit samenwerkingen of partnerships omdat ze vrezen dat anderen hen zouden kunnen teleurstellen of bedreigen.

In ontspanning: krijg je meer de positieve trekken van de gever, de helper

Het rustpunt of de ontspanningsrichting van Enneagram Type 8 wordt vaak geassocieerd met persoonlijkheidstype 2. In tijden van ontspanning of wanneer Type 8 zich op zijn gemak voelt, kunnen ze positieve kenmerken van Type 2 vertonen. Hier zijn enkele aspecten van het rustpunt voor Enneagram Type 8:

 1. Zorgzaamheid en behulpzaamheid:

  • In ontspannen situaties kan een Type 8 zorgzaam en behulpzaam zijn, vergelijkbaar met de positieve eigenschappen van Type 2. Ze kunnen meer geneigd zijn om anderen te ondersteunen en zich bewust te zijn van de behoeften van mensen om hen heen.
 2. Meer erkenning van emoties:

  • Type 8 kan in het rustpunt meer open staan voor hun eigen emotionele wereld en die van anderen. Ze kunnen zich meer bewust worden van de gevoelens en behoeften van anderen en kunnen bereid zijn hieraan tegemoet te komen.
 3. Verminderde behoefte aan controle:

  • In ontspanning kan Type 8 de behoefte aan strikte controle verminderen. Ze kunnen meer vertrouwen hebben in anderen en bereid zijn de leiding te delen in plaats van deze volledig te domineren.
 4. Waardering van intieme verbindingen:

  • Type 8 kan in het rustpunt meer waarde hechten aan intieme, emotionele verbindingen. Ze kunnen meer open staan voor het delen van hun eigen gevoelens en verlangens en kunnen meer aandacht besteden aan de emotionele aspecten van relaties.

Ontwikkel punten voor persoonlijke groei

Persoonlijk ontwikkelplan: 

 1. Verminder de controlebehoefte:

  • Werk aan het loslaten van de constante behoefte om alles onder controle te hebben. Erken dat het delen van controle soms tot positieve resultaten kan leiden.
 2. Ontwikkel empathie:

  • Oefen in het begrijpen van de emoties en behoeften van anderen. Ontwikkel empathie om een dieper inzicht te krijgen in de gevoelens van mensen om je heen.
 3. Erken en uit jezelf:

  • Sta jezelf toe om kwetsbaar te zijn en je eigen behoeften te erkennen. Het tonen van kwetsbaarheid kan leiden tot meer authentieke relaties.
 4. Wees bewust van impact op anderen:

  • Reflecteer op de manier waarop je impact hebt op anderen en hoe je communicatiestijl anderen kan beïnvloeden. Streef naar constructieve en respectvolle communicatie.
 5. Flexibiliteit in denken en handelen:

  • Werk aan het ontwikkelen van flexibiliteit in denken en handelen. Sta open voor nieuwe ideeën en benaderingen, zelfs als ze afwijken van je oorspronkelijke plannen.
 6. Luister actief:

  • Oefen actief luisteren. Geef anderen de ruimte om hun standpunten en gevoelens te uiten, zonder meteen in de verdediging te schieten.
 7. Herken grenzen van anderen:

  • Leer de grenzen van anderen te respecteren. Herken dat niet iedereen op dezelfde intense manier leeft of werkt als jij.
 8. Balans tussen werk en privé:

  • Zorg voor een evenwicht tussen werk en privé. Vermijd het volledig opslorpen van jezelf in werk en sta jezelf toe te genieten van rust en ontspanning.
 9. Waardeer en erken de bijdragen van anderen:

  • Neem de tijd om de bijdragen van anderen te waarderen en te erkennen. Het delen van erkenning en lof kan bijdragen aan het opbouwen van positieve relaties.
 10. Zelfreflectie en zelfbewustzijn:

  • Investeer tijd in zelfreflectie en ontwikkel een dieper zelfbewustzijn. Begrijp je drijfveren en ontdek manieren om constructiever met uitdagingen om te gaan.

Praktische tips voor persoonlijke ontwikkeling

Praktische tips voor persoonlijke ontwikkeling:

1. Bewuste ademhaling:

  • In stressvolle situaties, neem even de tijd voor bewuste ademhaling. Diepe ademhaling kan helpen bij het kalmeren van de innerlijke spanning en het herwinnen van helderheid.
 1. Stel realistische doelen:

  • Formuleer doelen op een manier die uitdagend is, maar ook haalbaar. Het is belangrijk om de ambitie te behouden zonder jezelf te overweldigen.
 2. Oefen met empathie:

  • Neem actief deel aan empathie-oefeningen, zoals het actief luisteren naar anderen zonder meteen te reageren. Het ontwikkelen van empathische vaardigheden kan de onderlinge relaties versterken.
 3. Regelmatige reflectie:

  • Plan regelmatige momenten voor zelfreflectie. Overweeg je acties, motivaties en hoe je met anderen omgaat. Dit kan leiden tot een dieper begrip van jezelf en je gedrag.
 4. Vier successen van anderen:

  • Leer de successen van anderen te vieren. Sta open voor de prestaties van je teamleden en waardeer hun bijdragen.
 5. Omarm kwetsbaarheid:

  • Werk aan het omarmen van kwetsbaarheid als een kracht, geen zwakte. Het delen van persoonlijke gevoelens kan leiden tot meer authentieke verbindingen met anderen.
 6. Duidelijke communicatie:

  • Besteed aandacht aan duidelijke en constructieve communicatie. Wees specifiek in je boodschappen en vermijd agressieve taal.
 7. Flexibiliteit oefenen:

  • Zoek actief naar manieren om flexibeler te zijn in je denken en handelen. Sta open voor nieuwe ideeën en pas je plannen aan wanneer dat nodig is.
 8. Zelfzorg prioriteit geven:

  • Maak zelfzorg tot een prioriteit. Neem de tijd voor ontspanning, hobby's en activiteiten die je energie geven.
 9. Stel duidelijke grenzen

  • Leer duidelijk en respectvol grenzen te stellen. Het uiten van je behoeften op een constructieve manier kan bijdragen aan gezonde relaties.

Communicatiestijl & houding

De communicatiestijl en houding van Enneagram Type 8 worden sterk beïnvloed door hun behoefte aan controle, autonomie en hun angst om gedomineerd te worden. Hier zijn enkele kenmerken van hun communicatiestijl en houding:

Communicatiestijl:

 1. Direct en duidelijk:

  • Type 8 staat bekend om een directe en ongecompliceerde communicatiestijl. Ze zeggen wat ze denken en drukken zich duidelijk uit zonder veel omhaal.
 2. Assertief:

  • Type 8 is assertief en zelfverzekerd in hun communicatie. Ze nemen graag de leiding en willen gehoord worden.
 3. Besluitvaardig:

  • Type 8 neemt snel beslissingen en communiceert krachtig over wat ze willen. Ze hebben weinig geduld voor langdurige discussies.
 4. Confronterend:

  • Type 8 schuwt confrontatie niet. Ze gaan direct op problemen af en kunnen de confrontatie opzoeken als ze denken dat het nodig is.
 5. Eerlijkheid en transparantie:

  • Ze waarderen eerlijkheid en transparantie. Type 8 zal geneigd zijn om openlijk te spreken over hun gedachten en gevoelens.

Houding:

 1. Zelfverzekerd en onafhankelijk:

  • Type 8 straalt zelfverzekerdheid uit. Ze willen als sterk en onafhankelijk worden gezien en hebben de neiging zichzelf als krachtige individuen te presenteren.
 2. Beschermend:

  • De houding van Type 8 kan beschermend zijn, niet alleen voor henzelf maar ook voor degenen van wie ze houden. Ze willen anderen beschermen tegen mogelijke bedreigingen.
 3. Doelgericht:

  • Type 8 heeft vaak een doelgerichte houding. Ze richten zich op wat ze willen bereiken en werken vastberaden aan hun doelen.
 4. Onafhankelijkheid waarderen:

  • Ze hechten veel waarde aan hun autonomie en onafhankelijkheid. Type 8 zal proberen te vermijden dat ze afhankelijk zijn van anderen.
 5. Kracht en moed tonen:

  • Type 8 straalt kracht en moed uit. Ze zijn niet bang om uitdagingen aan te gaan en voor hun overtuigingen op te komen.

In relaties

Relatie tips en sterke punten van Enneagram type 8 in relaties:

 1. Beschermend en zorgzaam:

  • Type 8 kan zeer beschermend zijn ten opzichte van hun dierbaren. Ze willen anderen beschermen tegen bedreigingen en zijn vaak zorgzaam en ondersteunend.
 2. Directe communicatie:

  • Ze communiceren op een directe en ongecompliceerde manier. Type 8 zal openlijk zijn gedachten en gevoelens delen, zonder veel subtiliteit.
 3. Behoefte aan eerlijkheid:

  • Eerlijkheid is van groot belang voor Type 8 in relaties. Ze waarderen het wanneer anderen ook oprechtheid en transparantie tonen.
 4. Aanpakken van conflicten:

  • Type 8 gaat confrontaties niet uit de weg. Ze benaderen conflicten direct en willen problemen snel oplossen, soms met een sterke nadruk op oplossingen.
 5. Onafhankelijkheid:

  • De behoefte aan autonomie en onafhankelijkheid is sterk aanwezig. Type 8 houdt ervan om ruimte te hebben en vermijdt vaak het gevoel van beperking binnen relaties.
 6. Kracht en bescherming bieden:

  • Ze willen als sterk en krachtig gezien worden. Type 8 kan de rol van beschermer op zich nemen, waarbij ze anderen ondersteunen en hen helpen zich veilig te voelen.
 7. Trouwe partner:

  • Als ze zich toewijden aan een relatie, zijn Type 8-individuen vaak trouw en betrouwbaar. Ze verwachten ook loyale partners.
 8. Uitdaging zoeken:

  • Type 8 houdt van uitdaging en spanning in relaties. Ze worden aangetrokken tot sterke persoonlijkheden en kunnen zich vervelen als de relatie te voorspelbaar is.
 9. Waardering voor inzet en inspanning:

  • Type 8 waardeert de inzet en moeite die partners in de relatie steken. Ze vinden het belangrijk dat beide partijen actief bijdragen aan de gezondheid van de relatie.
 10. Kwetsbaarheid ontwikkelen:

  • Een uitdaging voor Type 8 is het ontwikkelen van kwetsbaarheid in relaties. Het tonen van hun eigen emotionele kant en zich openstellen voor emotionele diepgang kan een groeigebied zijn.

Uitdagingen voor Enneagram type 8 in relaties:

 1. Overweldigende intensiteit:

  • De intense aard van Type 8 kan overweldigend zijn voor sommige partners. Ze kunnen moeite hebben met het omgaan met de sterke aanwezigheid en assertiviteit van Type 8.
 2. Vermijden van kwetsbaarheid:

  • Type 8 heeft de neiging kwetsbaarheid te vermijden. Dit kan het moeilijk maken om diepgaande emotionele verbindingen te creëren, omdat ze terughoudend kunnen zijn om hun eigen gevoelens te delen.
 3. Confrontatiezoekend gedrag:

  • Het verlangen naar directheid en het vermijden van subtiliteit kan leiden tot een confrontatiezoekend gedrag, wat soms kan escaleren in conflicten.
 4. Weerstand tegen afhankelijkheid:

  • Type 8 heeft vaak een sterke aversie tegen afhankelijkheid. Ze kunnen worstelen met het toestaan van anderen om hen te ondersteunen of kunnen terughoudend zijn om hulp te vragen.
 5. Snel oordelen:

  • Door hun vastberadenheid en directheid kunnen Type 8-individuen soms snel oordelen vellen over anderen, zonder voldoende nuances in overweging te nemen.
 6. Moeite met het ontvangen van feedback:

  • Het kan voor Type 8 een uitdaging zijn om constructief om te gaan met feedback, vooral als het als kritiek wordt ervaren. Ze kunnen defensief reageren.
 7. Onvoldoende erkenning voor de behoeften van anderen:

  • Type 8 kan zich zo richten op het vervullen van hun eigen behoeften en doelen dat ze soms de behoeften en gevoelens van hun partner over het hoofd zien.
 8. Angst voor kwetsbaarheid van de partner:

  • Type 8 kan terughoudend zijn om de kwetsbaarheid van hun partner te accepteren, omdat ze zich soms ongemakkelijk voelen bij het omgaan met sterke emotionele uitdrukkingen.
 9. Controleren en beheersen van de relatie, bezitsdrang

  • De sterke behoefte aan controle kan zich manifesteren in het willen beheersen van de dynamiek in de relatie, wat kan leiden tot een gebrek aan gelijkwaardigheid. Je kan je partner niet als bezit beschouwen.
 10. Onvermogen om de zachtere kanten te laten zien:

  • Het kan een uitdaging zijn voor Type 8 om de zachtere en meer tedere aspecten van zichzelf te laten zien. Dit kan de emotionele intimiteit binnen de relatie beïnvloeden.

Loopbaan advies

Enneagram Type 8 gedijt over het algemeen goed in werkomgevingen die ruimte bieden voor autonomie, leiderschap en waar ze hun assertiviteit en vastberadenheid kunnen benutten. Hier zijn enkele kenmerken van werkomgevingen die goed kunnen passen bij Type 8, rekening houdend met hun sterke en zwakke punten:

Passende werkomgevingen voor type 8:

 1. Leiderschapskansen:

  • Een werkomgeving die leiderschapskansen biedt en waar Type 8 de controle kan hebben over projecten en besluitvorming.
 2. Ruimte voor autonomie:

  • Een omgeving waarin ze autonomie en onafhankelijkheid kunnen ervaren. Type 8 gedijt wanneer ze niet te veel beperkt worden door micromanagement.
 3. Uitdagingen en doelgerichtheid:

  • Werken aan uitdagende projecten en doelen waarbij hun vastberadenheid en doelgerichtheid ten volle kunnen worden benut.
 4. Directe communicatie gewaardeerd:

  • Een cultuur waar directe communicatie wordt gewaardeerd en waar openheid en eerlijkheid worden aangemoedigd.
 5. Ruimte voor conflict en uitdaging:

  • Een omgeving waar ruimte is voor gezonde confrontaties en het uiten van meningen zonder angst voor represailles.
 6. Duidelijke structuur en doelen:

  • Een werkomgeving met een duidelijke structuur en geformuleerde doelen, zodat Type 8 weet waar ze naartoe werken.
 7. Team dat autonome individuen waardeert:

  • Een teamcultuur waar individuele bijdragen worden gewaardeerd en waar erkenning is voor autonomie binnen het team.
 8. Snelle besluitvorming:

  • Een omgeving waar snelle besluitvorming wordt gewaardeerd en waar Type 8 niet wordt gehinderd door langdradige procedures.
 9. Waardering voor risico's nemen:

  • Een cultuur die het nemen van risico's waardeert en waar Type 8 de vrijheid heeft om nieuwe ideeën te verkennen.
 10. Waardering voor resultaten:

  • Een omgeving waar prestaties worden erkend en beloond. Type 8 wordt gemotiveerd door tastbare resultaten.

Welke functies passen goed bij Enneagram type 8?

Leidinggevende posities:

  • Type 8 neigt van nature naar leiderschapsrollen. Ze gedijen goed in posities waar ze de touwtjes in handen hebben, beslissingen kunnen nemen en anderen kunnen leiden.
 1. Ondernemerschap:

  • Omdat Type 8 graag controle heeft over hun omgeving, kunnen ze goed gedijen als ondernemers. Ze hebben de moed en vastberadenheid om hun eigen bedrijf te starten en te leiden.
 2. Advocatuur:

  • De assertiviteit en directheid van Type 8 maken hen geschikt voor juridische beroepen, vooral in de rol van advocaat waar ze sterk kunnen pleiten voor hun cliënten.
 3. Managementconsultancy:

  • Type 8 heeft sterke analytische vaardigheden en een vermogen om snel beslissingen te nemen. Dit kan nuttig zijn in consultancy, waar strategisch denken en leiderschap essentieel zijn.
 4. Politiek en openbaar bestuur:

  • Vanwege hun natuurlijke neiging tot leiderschap en het vermogen om anderen te mobiliseren, kunnen Type 8-personen gedijen in politieke functies of rollen in openbaar bestuur.
 5. Bedrijfsmanagement:

  • Type 8 kan goed passen in hogere managementfuncties waar ze de verantwoordelijkheid kunnen nemen voor de algehele bedrijfsstrategie en besluitvorming.
 6. Onderhandeling en conflictbemiddeling:

  • Het vermogen van Type 8 om direct en eerlijk te communiceren kan hen geschikt maken voor rollen in onderhandeling en conflictbemiddeling.
 7. Militair of wetshandhaving:

  • De discipline, moed en behoefte aan orde van Type 8 maken hen geschikt voor rollen in het leger, politie of andere wetshandhavingsgebieden.
 8. Ondernemingsadvies en risicobeheer:

  • De risicotolerantie en vastberadenheid van Type 8 kunnen hen geschikt maken voor functies in ondernemingsadvies en risicobeheer, waar strategische besluitvorming cruciaal is.
 9. Sportcoaching:

  • Type 8 kan een effectieve sportcoach zijn vanwege hun vermogen om anderen te motiveren, te inspireren en te leiden.

Uitdagingen om te overwinnen voor Enneagram type 8:

 1. Flexibiliteit ontwikkelen:

  • Het kan een uitdaging zijn om flexibiliteit te ontwikkelen en zich aan te passen aan veranderende omstandigheden.
 2. Geduld oefenen:

  • Type 8 kan geduld moeten oefenen, vooral in situaties waarin ze niet onmiddellijk kunnen handelen.
 3. Anderen betrekken bij besluitvorming:

  • Het kan nuttig zijn voor Type 8 om anderen meer te betrekken bij de besluitvorming en samenwerking te bevorderen.
 4. Balans vinden tussen controle en loslaten:

  • Het vinden van een balans tussen controle houden en ruimte bieden voor anderen om bij te dragen.
 5. Sensitiviteit ontwikkelen:

  • Het ontwikkelen van gevoeligheid voor de behoeften en gevoelens van anderen binnen het team.

Vleugel 7:

Wanneer Enneagram Type 8 een vleugel heeft van Type 7, betekent dit dat ze enkele eigenschappen van Type 7 vertonen naast hun kernkenmerken als Type 8. Hieronder vind je een beschrijving van Enneagram Type 8 met een vleugel van Type 7:

Type 8, de Uitdagende Leider, met een Vleugel van Type 7, de Enthousiasteling:

 1. Levensenergie en enthousiasme:

  • De invloed van Type 7 brengt extra levensenergie en enthousiasme naar Type 8. Ze kunnen meer geneigd zijn om situaties met een positieve insteek te benaderen en hebben vaak een energieke aanpak.
 2. Zoektocht naar plezier en afwisseling:

  • De neiging van Type 7 om plezier te zoeken en te verlangen naar afwisseling kan de sterke vastberadenheid van Type 8 aanvullen. Ze kunnen openstaan voor nieuwe ervaringen en minder rigide zijn in hun aanpak.
 3. Snelle denkers en besluitvormers:

  • Gecombineerd met de directe stijl van Type 8, maakt de vleugel van Type 7 hen tot snelle denkers en besluitvormers. Ze zijn vaak in staat om snel en efficiënt te handelen.
 4. Uitdagingen als avontuur zien:

  • Type 8 met een vleugel van Type 7 kan uitdagingen meer als avonturen zien. Ze zijn misschien eerder geneigd om moeilijkheden als kansen te beschouwen voor persoonlijke groei en ontwikkeling.
 5. Afwisseling in interesses en activiteiten:

  • Type 7 brengt een verlangen naar afwisseling en diversiteit in interesses en activiteiten. Dit kan resulteren in een breder scala aan bezigheden voor Type 8 met deze vleugel.
 6. Humor als ontwapeningsmiddel:

  • Het enthousiasme van Type 7 kan zich uiten in een meer speelse benadering en humor. Ze kunnen humor gebruiken als een manier om spanning te verminderen en zichzelf en anderen te ontwapenen.
 7. Verlangen naar vrijheid en onafhankelijkheid:

  • De gecombineerde energie van Type 8 en de verlangens van Type 7 kunnen leiden tot een sterker verlangen naar vrijheid en onafhankelijkheid. Ze kunnen moeite hebben met beperkingen en zullen de ruimte nodig hebben om hun eigen koers te bepalen.
 8. Mogelijkheid om anderen te betrekken:

  • Type 8 met een vleugel van Type 7 kan vaardig zijn in het betrekken van anderen bij hun plannen en activiteiten. Ze kunnen anderen meenemen in hun enthousiasme en ideeën.
 9. Uitdagingen:

  • Een mogelijke uitdaging kan ontstaan als de neiging om uitdagingen als avonturen te zien leidt tot een gebrek aan erkenning van de ernstige aspecten van bepaalde situaties. Het is belangrijk voor hen om een evenwicht te vinden tussen enthousiasme en realiteitszin.

Vleugel 9:

Type 8 de Uitdagende Leider, met een Vleugel van Type 9 de Bemiddelaar:

 1. Kracht en vastberadenheid gecombineerd met rust en kalmte:

  • De invloed van Type 9 brengt een meer kalme en rustige benadering naar Type 8. Terwijl Type 8 van nature sterk en vastberaden is, voegt Type 9 een element van kalmte en gelijkmoedigheid toe.
 2. Bereidheid tot samenwerking en harmonie:

  • Type 8 met een vleugel van Type 9 kan meer bereid zijn tot samenwerking en het nastreven van harmonie in relaties. Ze kunnen proberen conflictsituaties te vermijden en streven naar een meer vreedzame omgeving.
 3. Verlangen naar innerlijke vrede:

  • De behoefte van Type 9 aan innerlijke vrede kan de aangeboren kracht van Type 8 aanvullen. Ze kunnen streven naar een balans tussen vastberadenheid en innerlijke rust.
 4. Meer geduld in het luisteren:

  • Type 9 brengt vaak een vermogen tot luisteren en geduld met zich mee. Type 8 met deze vleugel kan meer openstaan voor de perspectieven van anderen en geduldiger zijn in communicatie.
 5. Grensvervaging:

  • Type 9's neiging tot het vervagen van grenzen kan de harde lijnen van Type 8 verzachten. Ze kunnen meer openstaan voor verschillende benaderingen en minder rigide zijn in hun opvattingen.
 6. Vermindering van de confrontatiezoekende neiging:

  • De vleugel van Type 9 kan helpen bij het verminderen van de natuurlijke neiging van Type 8 naar confrontatie. Ze kunnen meer geneigd zijn om situaties op een kalme en diplomatieke manier aan te pakken.
 7. Uitdagingen met confrontatie en vermijding:

  • Type 8 met een vleugel van Type 9 kan echter te maken krijgen met een interne strijd tussen het verlangen naar confrontatie en het vermijden van conflicten. Het is belangrijk voor hen om een gezond evenwicht te vinden.
 8. Behoefte aan autonomie in evenwicht met verlangen naar verbinding:

  • Terwijl Type 8 vaak streeft naar autonomie, kan de vleugel van Type 9 een verlangen naar verbinding en harmonie introduceren. Ze zullen moeten navigeren tussen het behouden van hun onafhankelijkheid en het cultiveren van gezonde relaties.
 9. Uitdagingen in het erkennen van eigen behoeften:

  • Een mogelijke uitdaging kan ontstaan wanneer ze de neiging hebben hun eigen behoeften te negeren of te vermijden om de harmonie te behouden. Het is belangrijk voor hen om zich bewust te zijn van hun eigen behoeften en grenzen.

De combinatie van Type 8 en Type 9 kan een evenwicht creëren tussen kracht en kalmte, vastberadenheid en harmonie. Het kan hen helpen bij het ontwikkelen van een meer evenwichtige benadering van leiderschap en relaties.

Uitgebreide beschrijving van Enneagram type 8

De Enneagram type Acht wordt ‘de uitdager’ van het enneagramsysteem genoemd, omdat ze niet bang zijn om maatschappelijke regels te omzeilen bij het nastreven van gerechtigheid. Ze geloven dat het hun taak is om onderdrukking te bestrijden en op te komen voor degenen die zwakker zijn dan zijzelf. Type Acht zijn sterke leiders die assertief, doelgericht en veerkrachtig zijn. Ze worden gekenmerkt door hun assertiviteit, zelfvertrouwen en een verlangen naar controle. Het zijn vaak beslissende, wilskrachtige en natuurlijke leiders. Ze kunnen echter worstelen met problemen op het gebied van controle, intensiteit en potentiële uitdagingen op het gebied van kwetsbaarheid. Hun kernmotivatie is om zichzelf en anderen te beschermen en controle en autonomie in hun omgeving te zoeken.

Belangrijkste persoonlijkheidskenmerken van Enneagram type 8:

 • Onafhankelijk en zelfvoorzienend
 • Een stoere en zelfverzekerde uitstraling
 • Vastberadenheid en uithoudingsvermogen
 • Zeer energiek en druk
 • Vurige passies en kracht
 • Eigenwijs
 • Gericht op controle
 • Serieus over zaken als politiek en milieu
 • Achten worden gedefinieerd door hun verlangen om krachtig te zijn en elke vorm van kwetsbaarheid te vermijden.
 • Ze presenteren een zelfverzekerd, assertief en beslissend beeld aan anderen. Achten kunnen argumentatief en intimiderend zijn; het is belangrijk voor hen om op te komen voor waar ze in geloven en om degenen te beschermen die zwakker zijn dan zijzelf.

Diepste angst: Achten zijn meer dan wat dan ook bang om kwetsbaar en machteloos te zijn en gaan met deze angst om door altijd sterk te zijn en de controle te behouden.

Kernmotivaties: Achten worden gemotiveerd door hun verlangen om onafhankelijk te zijn en de controle te hebben. Ze verzetten zich tegen de schijn van zwakte of voelen zich zwak en verwerpen elke autoriteit die hen beperkt.


Enneagramtype 8 in detail

Doelgericht en zelfcompetent. Uitdagers banen zich moedig door alle lagen van de bevolking en zijn erg trots op hun onafhankelijkheid en scherpe geest. Ze houden hun hoofd omhoog en zullen na elke val weer overeind komen – sterker dan voorheen.

Achten komen in opstand tegen de regels van de samenleving. De meningen van anderen zullen absoluut geen invloed hebben op hun standpunt in een bepaalde kwestie, aangezien zij er trots op zijn volledig capabel en zelfvoorzienend te zijn.

Als sterke pleitbezorgers voor anderen houden de Achten zich bezig met gerechtigheid, het bestrijden van onderdrukking en het beschermen van de zwakken. Ze beschouwen de wereld als een wereld die bestaat uit ‘sterke’ en ‘zwakke’ mensen – zij zijn sterk en daarom verantwoordelijk voor het beschermen van degenen die dat niet zijn.

Achten zijn energiek en direct. Dit type is niet verlegen als het gaat om het nemen van de leiding en het nemen van moeilijke beslissingen. Ze zijn niet bang voor conflicten en zijn niet altijd bezig met grenzen of grenzen. Ze nemen doorgaans de leiding tijdens groepsprojecten of vergaderingen en voelen zich op hun gemak in leidinggevende posities.

Als kinderen werden ze door leeftijdgenoten misschien ‘bazig’ genoemd. Veel Achten groeien op in een omgeving vol conflicten en hebben het gevoel dat ze al vroeg in hun leven een sterke persoonlijkheid moeten aannemen om te overleven.

Uitdagers maken deel uit van de ‘lichaamsgerichte’ triade, samen met Type Eén en Type Negen. De kern-emotie die deze triade ervaart, is woede. Terwijl Enen en Negens hun woede min of meer onderdrukken of negeren, hebben Achten er geen probleem mee toegang te krijgen tot hun woede en deze vaak impulsief te uiten.

Mentaal gezonde achten zijn moedige en charismatische leiders die voor zichzelf en anderen opkomen. Minder gezonde Achten kunnen relaties ruïneren op hun weg naar macht en autoriteit. Achten groeien als ze leren toegang te krijgen tot hun kwetsbaarheid en zwakheden.

Enneagram type 8 vleugels

Met vleugel Zeven: Dit type is energiek, enthousiast en kan strijdlustiger overkomen dan andere Achten. Veel voorkomende banen voor dit type zijn ondernemer, politicus en advocaat. Dit is de meest agressieve persoonlijkheid die er bestaat met een sterk ego. Zij wil is wet en hij zal zijn doelen kosten wat kost behalen. Niemand staat hem of haar in de weg. 

 

Met vleugel 9: is een Acht die vergelijkbare kenmerken heeft als de Type Negen Vredestichter. Ze zijn zelfverzekerd, kalm en over het algemeen geduldiger dan andere Achten. Populaire banen zijn onder meer activist, professor, adviseur en rechter.

 

Kernwaarden van Enneagram type 8

Competentie, invloed, macht en controle – Uitdagers hunkeren naar respect in plaats van status of aardig gevonden worden door de groep. Uitdagers zijn klaar om impact te maken en zullen niet terugdeinzen. Ze zijn trots op hun kracht, eerlijkheid en de waarheid. Uitdagers beschikken ook over een extreem sterk innerlijk rechtvaardigheidsgevoel. Loyaliteit speelt ook een belangrijke rol in het waardesysteem van de Acht. Ze zijn toegewijd aan degenen die zichzelf in de loop van de tijd hebben bewezen en zullen hen tot het einde bijstaan.
Als er gevaar dreigt en hun dierbaren in de problemen zitten, zal de uitdager vol vertrouwen hun vleugels uitstrekken om hen te beschermen.


Hoe herken je Enneagram type 8?

De Uitdager is van nature gewend aan leiderschapsrollen, maakt hun aanwezigheid kenbaar en draagt een aura van vertrouwen en zelfverzekerdheid uit in hun spraak en manier van lopen.

Ze geloven doorgaans in de mantra van het creëren van je eigen geluk en werken heel hard om dingen te laten gebeuren, zonder dat er vragen worden gesteld. Uitdagers zijn meedogenloos onafhankelijk en zijn niet bang voor confrontaties, waardoor ze soms in grote problemen kunnen komen.

Ze botsen van nature met autoriteit, vooral als ze de klassieker tegenkomen: 'Je moet dit doen, omdat ik het je heb verteld.' Respect wordt verdiend door rede en competentie, en niet door leeftijd of status.

 

Gezond versus ongezond Enneagram 8
Als ze mentaal gezond zijn, kunnen Achten een voorvechter van ideeën zijn voor degenen die onderdrukt worden. Het zijn sterke en zelfverzekerde leiders die de ruggengraat en drijvende kracht kunnen zijn voor goede doelen en gemeenschappen. Hun energie en toewijding om de samenleving en zichzelf te verbeteren, bloeit op in nieuwe tuinen waar Uitdagers hun zaden met zorg kunnen zaaien. Voor goede vrienden en familieleden zijn Uitdagers genereuze en intens liefdevolle individuen die vrijelijk onderdak en advies bieden. Wanneer ze leren hun zorgzame kant te ontwikkelen, komen dankbaarheid en vreugde uit hun kern van zichzelf naar voren. Met dit hernieuwde gevoel van tederheid worden uitdagers zich bewust van de behoeften van anderen en zullen ze de ‘stoere’ persoonlijkheid vrijelijk loslaten.

 

Als ze mentaal gemiddeld gezond zijn, zijn Achten competitief en kunnen vriendschappen of zakelijke relaties als een slagveld beschouwen, altijd op zoek naar de volgende uitdaging om te winnen. Ze zijn assertief en eigenwijs, maar ook zelfverzekerd en competent. Tijdens hun vrije tijd evalueren ze kritisch hun acties en werken ze aan zelfverbetering. Ze vermijden het tonen van kwetsbaarheid, wat een wegversperring kan zijn voor verbinding en intimiteit. Dit zou een teken zijn van zwakte, wat in hun boeken absoluut onaanvaardbaar is. Als gevolg hiervan kunnen ze door collega's als zeer ambitieus en toch intimiderend worden beschouwd. Hun zelfvertrouwen en uithoudingsvermogen tillen hen naar nieuwe hoogten, waarbij elke mislukking als een overwinning dient.

 

Tips voor persoonlijke ontwikkeling Enneagram type 8

 • Controleer wat je denkt en voelt voordat je beslissingen neemt. Als lichaamstype handelen Achten instinctief op hun emoties, wat kan resulteren in impulsieve uitbarstingen of beslissingen waar niet goed over is nagedacht. Wanneer je de impuls voelt om te reageren, neem dan de tijd om uw gedachten en gevoelens te ordenen voordat je actie onderneemt.
 • Leer dat kwetsbaarheid kracht is en geen zwakte. Achten zien hun meer rauwe en kwetsbare emoties als zwak, maar groei vindt plaats wanneer ze de waarde van deze aspecten van hun persoonlijkheid leren zien. Kwetsbaarheid stelt Achten in staat dieper contact te maken met anderen en uit te groeien tot hun hoogste zelf.
 • Ontdek je grenzen. Energetische Achten drijven zichzelf vaak tot het uiterste, zonder zich ervan bewust te zijn dat ze dat doen. Dit kan ertoe leiden dat ze onbewust ook andere mensen tot het uiterste drijven. Besteed meer aandacht aan je mentale en emotionele toestand, en gun jezelf de tijd om te rusten en te herstellen wanneer dat nodig is.
 • Doe je best om liefde te geven aan en te ontvangen van anderen op een open manier. Achten hebben de neiging andere mensen te zien als vóór of tegen hen. Dit kan het lastig maken om solide, authentieke relaties op te bouwen. Sta open voor het vrijer geven en ontvangen van liefde. Niet alles hoeft verdiend te worden.
 • Laat andere mensen (soms) het voortouw nemen. Met hun indrukwekkende aanwezigheid en directe aanpak zijn de Acht een groot leider. Maar er zijn momenten waarop je een stapje terug moet doen en iemand anders het werk moet laten doen. Het is belangrijk voor Achten om te leren wanneer het gepast is om andere mensen de leiding te laten nemen.

Enneagram type 8 in relaties

Het Enneagram Type Acht in een romantische relatie vestigt de aandacht op passie en intensiteit. Ze overtreffen vaak alle andere typen in termen van zowel energie als het verlangen van de andere partner om zich aan hun leiding over te geven. Achten zien de wereld in termen van kracht en zwakte. Wanneer een echtgenoot hen rechtstreeks uitdaagt, respecteren Achten hun partner, zelfs als ze het er niet mee eens zijn, omdat ze graag een reactie krijgen als reactie op hun passie. Dit maakt Achten geweldig in het omgaan met conflicten. Hoewel ze misschien intens overkomen, vinden ze het niet erg om logischerwijs ruzie te maken of van gedachten te veranderen als ze het gevoel hebben dat hun partner of partner hun punt kan onderbouwen.

Achten zullen ook de mensen waar ze om geven beschermen met hun kracht. Soms vergeten ze echter hun grenzen en verlangens  en intensiteit te erkennen op allerlei manieren, met hun drang om de innerlijke leegte op te vullen door middel van fysieke bevrediging. Dit kan zich richten op winnen, eten, seksuele bevrediging of welke andere vorm van bevrediging dan ook. De Acht doet er goed aan zich terug te trekken, diep adem te halen en indien nodig een grotere verscheidenheid aan kleinere passies te vinden.

Als je van een Acht houdt, onthoud dan dat ze loyaal van je zullen houden als ze het gevoel hebben dat je te vertrouwen bent. Dit is echter een nogal grote ‘als’, omdat, zoals de meeste Achten weten, ze vaak op jonge leeftijd het vertrouwen hebben verloren en op hun hoede zijn. Ze zijn echter uitstekend in het delen van hun frustraties, zijn meestal niet overdreven bang, en hebben er niet veel last van om hun uithoudingsvermogen en kracht te tonen in een meningsverschil. Dit is inderdaad het geschenk van de Acht.

Een goede groeipraktijk is om je Acht eraan te herinneren dat ze zelfbeheersing moeten hebben en niet altijd roofzuchtig op zoek moeten gaan naar méér. Je kunt ze ook aanmoedigen om behulpzaam en niet veeleisend te zijn, en om op een hogere macht te vertrouwen, in plaats van altijd alleen maar hun gevoel te volgen. Deze laatste neiging kan hen er soms van weerhouden hun hart en gedachten te integreren of ervoor zorgen dat ze zich te snel terugtrekken in relaties.

Samenvatting type 8
Laat de controle los. Zekerheid bestaat niet. Stap uit je comfortzone en ga op avontuur. Out of your comfortzone is where the magic happens. Neem de leiding over je eigen leven!

Weten vs doen

Nu heb je wellicht wat meer bewustzijn over je persoonlijkheid. Heel goed. Nu is de vraag wat ga je ermee doen?

Weten en doen zijn twee totaal verschillende dingen. Wil je het niet bij kennis houden, maar de volgende stap in je leven zetten of ben je nog niet zeker wat nu werkelijk jouw karakter is? Kom dan aan boord. Want satisfaction komt van Action!