De Perfectionist 

De hervormer

Ik ben een verantwoordelijk en betrouwbaar persoon, een harde werker en streef hoge idealen na. Integer, praktisch, principieel en rationeel. Graag geef ik het goede voorbeeld en wil ik een goede bijdrage leveren aan de wereld. Ik kan diplomatiek en correct overkomen en houd mij graag bezig met hogere idealen. Al leg ik de lat vaak wel te hoog. Zo overtuigd als ik ben van mijzelf kan ik wel kritisch, oordelend en perfectionistisch overkomen. Hierdoor kan ik intolerant overkomen  en ben ik vaak geneigd het beter te weten en neem ik de "ouderrol" op mij waardoor onbedoeld mensen om mij heen zich kleiner kunnen voelen. Doordat mijn kritische opmerkingen kunnen anderen wel van mij schrikken en ik word ook wel eens moe van mijzelf omdat het altijd beter kan en dat kost veel energie. Het is een uitdaging voor mij om los te kunnen laten, wat nonchalanter te zijn in de omgang en meer te genieten van het leven. Ik kan mij ergeren aan mensen die de kantjes ervan aflopen, laat dat dan trouwens ook wel (op beleefde manier) weten. 

Het is wel confronterend voor mij om soms te beseffen dat ikzelf ook niet mijn eigen hoge maatstaven en idealen kan realiseren. Het is een uitdaging om wel met twee voeten om de grond te blijven staan en realistisch te blijven in de hoge verwachtingen die ik heb m.b.t. tot mijzelf, mijn leven, mijn omgeving etc. 

Ik ben van de structuur, de regels, de processen.  Maar onbewust is mijn levens visie als een koordans op een heel dun lijntje boven een gapend dal. Een misstap en het is met mij gebeurd. Doordat ik zo streng voor mijzelf en anderen ben volgen anderen mij ook liever niet. 

Ik denk vaak in termen van "zwart of wit,  goed of fout, ik ben goed of ik heb gefaald" en als iets niet goed gaat kan ik soms mijn woede niet inhouden en uit ik die naar anderen. Het zou goed voor mij zijn om wat vaker te kunnen ontspannen en plezier te hebben door te doen wat ik zelf wil in plaats van wat ik van mijzelf vind dat ik moet doen want ik moet zoveel van mijzelf.

Ik kan het vaak niet laten om de ander de les te lezen, maar kan zelf niet goed tegen kritiek omdat het belangrijk voor mij is hoe ik op andere overkom.

 

In stress: Als het  mentaal niet goed met mij gaat dan kan ik meer de (negatievere) trekken van type 4  krijgen, dan krijgen mijn negatieve emoties over mijzelf de overhand en kan is zelf depressief worden. 

In mentale rust: Als het goed gaat krijg ik meer trekken van type 7: Dan ben ik beter in plezier hebben, dingen doen die ik wil doen i.p.v. alleen te doen wat moet. 

 

Jouw focus (patroon en valkuil) in het levenDoordat je altijd zwart-wit denkt in termen van goed of fout krijg je een tunnelvisie en wanneer jezelf en anderen daar niet aan voldoen dan word je geïrriteerd en boos en krijg je wrok.

 

Jouw grootste leerpunt voor persoonlijke ontwikkelingLeer minder kritisch te denken, meer los te laten, minder te oordelen, meer te relativeren en ruimere mogelijkheden zien. Daardoor komt er ook meer ruimte voor wat je wilt i.p.v. wat moet. 

 

Jouw (onbewuste) zelfbeeld: Ik heb gelijk en ik doe het juiste

Jouw (onbewuste) overtuiging:  Als ik het goede doe, volmaakt ben, dan ben ik oké

Het Enneagram Model, Persoonlijkheidsmodel om jezelf beter te berijpen, de beste zelfkennis, karakter kennis, mijn persoonlijkheid
Enneagram Type 1 De Perfectionist.

Kenmerken van de Perfectionist

Jouw (onbewuste) visie op het leven

De visie op het leven van de perfectionist is dat de wereld niet perfect is, niet goed is en dat zij zich zullen inzetten om deze beter te maken. 

Jouw drijfveer, jouw patroon; waarom je doet zoals je doet

De drijfveer van Enneagram type 1 is woede, je bent onbewust eigenlijk boos op de wereld om je heen, op jezelf, op je omgeving omdat deze niet perfect is en niet voldoet aan je hoge idealen alleen mag je van jezelf je boosheid niet uiten omdat dat niet goed is dus ga je de boosheid onderdrukken.
Hierdoor vermijd je in alles wat je denkt en doet 'fouten' maken en het 'kwaad' en wil je alles goed doen, streef je een hoog ideaal na voor jezelf, voor de mensen om je heen en wil je een goede bijdrage leveren. Daardoor ben je zo perfectionistisch in alles wat je denkt en doet. 

De meest waardevolle persoonlijke groei

Voor Enneagram type 1 de perfectionist zou het goed zijn om minder kritisch te zijn en meer te doen wat je wilt ipv wat je (van jezelf) moet. 

Blij zijn en sereniteit zou goed voor je zijn, wat betekent dat je jouw boosheid in balans houd en sereen (rustig) blijft en in perfecte balansen altijd "het juiste" kan doen. Sereniteit betekent volledige acceptatie van jezelf en de werkelijkheid, zonder oordeel. Daar komt dus bij kijken dat het goed is om de hoogste idealen wat los te kunnen laten en leert relativeren en dat je leert meer aandacht te hebben voor dingen die je blij maken, waar je van kan genieten. 

Wat je (onbewust) vermijdt

Wat Enneagram type 1 de perfectionist vermijdt:

Imperfectie, fouten maken, controle verliezen, boos zijn, regels overtreden.

In stress

Enneagram type 1 de perfectionist kan in tijden van stress wat meer de (negatievere) trekken van type 4 krijgen. Dan heb je geen controle meer over je negatieve emoties. Krijg je het gevoel niet goed genoeg te zijn, gefaald te hebben, je eigen hoge idealen niet waar te kunnen maken en daardoor kan je zelfs depressieve periodes gaan ervaren. Je moest te veel van jezelf, ging beseffen dat je dat niet kon waarmaken en in plaats van dat los te laten werd je steeds gefrustreerder op jezelf en op je omgeving. 

In ontspanning

Enneagram type 1 kan zich in tijden dat het mentaal goed gaat beter ontspannen. Dan krijg je wat meer de trekken van type 7. Waardoor je je meer kan bezig houden met wat jijzelf wil, wat je gelukkig maakt in plaats van alleen maar te doen wat moet en zogenaamd goed zou zijn. 

Ontwikkel punten voor persoonlijke groei van Enneagram type 1

De beste tips voor een perfectionist:

1. Let op wanneer je dwangmatig gaat denken of handelen

2. Reserveer vrije tijd, tijd om leuke dingen te doen

3. Trek je eigen hoge normen in twijfel, wees aardig voor jezelf en neem genoegen met bekwaamheid i.p.v. perfectie.

4. Zet reflectie niet om in zelfverwijt, fouten maken bestaat niet, leren wel.

5. Wanner je denkt dat anderen jou beoordelen, vraag het ze, check de realiteit.

6. Leer vergeven en waardering hebben voor andermans mening

7. Wees je bewust wanneer je tunnelvisie creëert en sta open voor andermans visie, van iedereen kun je wat leren

8. Herken wanneer je eigenlijk van binnen boos bent, maar je dit naar de buitenwereld niet laat zien.

Praktische tips voor persoonlijke ontwikkeling

Praktische tips voor persoonlijke ontwikkeling voor Enneagram type 1

 1. Zelfcompassie ontwikkelen: Cultiveer begrip en vriendelijkheid naar jezelf toe. Laat los van het streven naar perfectie en erken dat fouten en tekortkomingen normaal zijn.

 2. Flexibiliteit oefenen: Leer om flexibeler te zijn en open te staan voor verschillende perspectieven. Accepteer dat niet alles volgens een vast plan verloopt en dat onverwachte gebeurtenissen deel uitmaken van het leven.

 3. Mindfulness en ontspanningstechnieken: Oefen mindfulness en ontspanningstechnieken om meer in het moment te leven en minder gespannen te zijn over mogelijke fouten of imperfecties.

 4. Prioriteiten stellen: Leer onderscheid te maken tussen wat echt belangrijk is en wat slechts wenselijk is. Focus op de kerntaken en vermijd overmatige aandacht voor details die niet cruciaal zijn.

 5. Constructieve zelfkritiek: Als je zelfkritiek voelt, probeer dan een meer constructieve benadering. Richt je niet alleen op wat er fout is gegaan, maar bedenk ook hoe je kunt leren en groeien van de ervaring.

 6. Erkenning van emoties: Sta jezelf toe om je emoties te erkennen en uit te drukken. Type 1 heeft de neiging emoties te onderdrukken in het streven naar perfectie, maar het is belangrijk om gezonde uitlaatkleppen te vinden.

 7. Samenwerking zoeken: Werk aan het vermogen om samen te werken en ideeën van anderen te waarderen. Accepteer dat jouw manier niet altijd de enige juiste is en leer van de inzichten van anderen.

 8. Realistische doelen stellen: Stel haalbare doelen en wees realistisch over wat je kunt bereiken binnen een bepaalde tijd. Vermijd overmatige zelfopgelegde druk door te streven naar perfectie op elk gebied.

 9. Zelfreflectie: Neem regelmatig de tijd voor zelfreflectie. Analyseer je gedachten en gedrag, en identificeer patronen die kunnen leiden tot onnodige stress of spanning.

 10. Zoek professionele ondersteuning: Overweeg om professionele ondersteuning te zoeken, zoals coaching of therapie, om dieper inzicht te krijgen in je persoonlijkheidstype en effectieve strategieën voor groei te ontwikkelen.

Jouw communicatie style & houding/gedrag.

Perfectionisten praten vaak bedachtzaam, wel overwogen, gestructureerd, streng en diplomatiek. Ze komen veelal vriendelijk en formeel over maar kunnen ook rigide en controleren overkomen. Ze hebben vaak de neiging de ander de les te lezen en weten het altijd beter. Ze hebben soms een strenge maar meestal een neutrale blik.

 1. Doelgerichtheid: Type 1 is doelgericht en heeft vaak een duidelijk beeld van wat ze willen bereiken. In communicatie richten ze zich op concrete doelen en streven ze naar effectiviteit.

 2. Kritisch denken: De Perfectionist staat bekend om zijn scherpe kritische denkvermogen. Ze analyseren informatie grondig en hebben de neiging om fouten of inconsistenties op te merken. Dit kan hun communicatie soms als veeleisend laten overkomen.

 3. Zorgvuldigheid en precisie: Type 1 hecht waarde aan zorgvuldige formulering en nauwkeurigheid. Ze nemen de tijd om hun gedachten te formuleren en communiceren vaak op een gedisciplineerde en precieze manier.

 4. Rechtvaardigheid en ethiek: Ze communiceren vanuit een sterk gevoel van rechtvaardigheid en ethiek. Type 1 zal zich uitspreken tegen onrechtvaardigheid en streeft naar eerlijkheid en integriteit in hun interacties.

 5. Zelfbeheersing: Enneagram Type 1 heeft de neiging tot zelfbeheersing in hun communicatie. Ze kunnen hun emoties onderdrukken om een meer objectieve en rationele benadering te behouden.

 6. Streven naar verbetering: Hun communicatie reflecteert vaak het verlangen naar persoonlijke en situationele verbetering. Ze kunnen constructieve feedback geven en suggesties doen voor hoe dingen beter kunnen worden gedaan.

 7. Focus op details: Type 1 heeft oog voor detail en zal vaak aandacht besteden aan kleine nuances in communicatie. Dit komt voort uit hun verlangen naar perfectie en nauwkeurigheid.

 8. Zelfdiscipline: Ze communiceren met een zekere mate van zelfdiscipline. Ze kunnen de neiging hebben om hun communicatie te structureren en te plannen om effectief over te komen.

 9. Mogelijke strengheid: Soms kan de communicatie van Type 1 als streng worden ervaren, vooral als ze denken dat er fouten zijn gemaakt of als ze onrechtvaardigheid waarnemen. Ze hebben de neiging om op te treden als 'de innerlijke criticus' voor zichzelf en anderen.

 10. Verantwoordelijkheid nemen: Type 1 neemt vaak verantwoordelijkheid voor hun woorden en daden. Ze zijn bereid om fouten toe te geven en te werken aan verbetering.

Perfectionisten in relaties

Tips voor mensen in een relatie met een perfectionist:

1. Heb oog voor detail, kleine gebaren worden gewaardeerd

2. Maak complimenten over hun zuinigheid en betrouwbaarheid

3. Geef fouten onmiddellijk toe, dat voorkomt dat ze wrok en boosheid gaan ervaren

4. Vermijd een machtsstrijd; enen moeten altijd gelijk krijgen

5. Blijf met je eigen activiteiten bezig want perfectionisten kunnen ook uren alleen bezig zijn met hun activiteiten

6. Humor helpt en kan bezorgheid bij perfectionisten wegnemen. 

Tips voor perfectionisten in relaties:

 1. Flexibiliteit cultiveren: Sta open voor spontaniteit en laat ruimte voor onverwachte momenten. Probeer niet alles te plannen en geef jezelf toestemming om imperfecties te omarmen.

 2. Zelfcompassie ontwikkelen: Wees vriendelijk voor jezelf en accepteer dat perfectie niet realistisch is. Leer vanuit een plek van liefde naar jezelf te kijken, zelfs als dingen niet volgens plan verlopen.

 3. Communicatie over verwachtingen: Bespreek openlijk je verwachtingen en behoeften met je partner. Communiceer op een constructieve manier en vermijd overmatige kritiek.

 4. Focus op het positieve: Richt je aandacht op de positieve aspecten van je partner en je relatie. Probeer niet te blijven hangen in kleine imperfecties en waardeer de kwaliteiten die jullie samenzijn verrijken.

 5. Leren loslaten: Oefen in het loslaten van de behoefte aan controle. Begrijp dat niet alles perfect kan zijn, en soms zijn de mooiste momenten juist diegene die spontaan en ongepland zijn.

 6. Vermijd perfectionisme in je partner: Wees mild en begrijpend jegens de imperfecties van je partner. Realiseer je dat niemand perfect is en streef niet naar een onrealistisch ideaalbeeld in je relatie.

 7. Quality time zonder doelen: Neem de tijd om gewoon samen te zijn zonder specifieke doelen of taken. Het kan waardevol zijn om te genieten van elkaars gezelschap zonder je te concentreren op wat er nog verbeterd kan worden.

 8. Waardering uiten: Toon regelmatig je waardering en liefde voor je partner. Focus op wat er goed gaat in plaats van te veel nadruk te leggen op wat verbeterd kan worden.

 9. Zelfreflectie: Neem regelmatig de tijd voor zelfreflectie. Vraag jezelf af of je te streng bent voor jezelf en anderen. Identificeer welke aspecten van jezelf je kunt loslaten om meer vrijheid in je relatie te ervaren.

 10. Streven naar groei samen: Werk samen met je partner aan persoonlijke groei en ontwikkeling. Creëer een ondersteunende omgeving waarin jullie allebei kunnen evolueren zonder angst voor kritiek.

Perfectionisten op het werk

Leersamen werken met een perfectionist. Wat voor werk past bij een perfectionist?

De perfectionist:

1. Houd van specifieke richtlijnen en schema's

2. Is praktisch ingesteld en sterk in omzetten van abstracte plannen naar concrete stappen, processen en procedures

3. Oog voor detail

4. Houd van duidelijke hiërarchie, heeft respect voor autoriteit en past daarmee in een formele rol.

5. Vergelijkt zichzelf met anderen, houd scores bij.

6. Zet zich graag in voor hogere idealen. Is betrouwbaar en integer.

7. Wil beloond worden voor deskundigheid, maar vraagt er niet zelf om. 

Type 1 met vleugel 9: de wijze idealist

Enneagram type 1 met vleugel 9 zijn wijze idealisten en dromers. Type 1 en 9 versterken elkaar. Waar type 9 zijn emoties onder drukt om de vrede te bewaren doet type 1 dat om beheerst te blijven. Het kunnen dus afstandelijke, kille mensen zijn die wat sarcastisch overkomen. Maar wanneer dit type persoon mentaal gezond is, zijn ze enorm integer, principeel, objectief en mild in hun oordelen. 

Type 1 met vleugel 2: De advocaat

Enneagram type 1 met vleugel 2 versterken elkaar doordat ze beide het innerlijke geweten hebben om goed te moeten zijn. Type 1 wil rechtvaardig zijn en type 2 wil liefhebbend zijn. De vleugel 2 verzacht de karakter trekken van de 1 door wat minder hard te zijn voor zichzelf en voor de ander. Mensen van dit type proberen andere goed bedoelt te helpen en onderwijzen, maar wanneer dit type mentaal niet gezond is kunnen de enorm veroordelend zijn naar anderen en anderen proberen te manipuleren.

Mentaal gezond versus ongezond

Het Enneagram beschrijft verschillende gezondheidsniveaus voor elk persoonlijkheidstype.

Hier zijn de verschillende gezondheidsniveaus voor Type 1:

Gezondheidsniveau 1 - Het Niveau van De Perfectionist:

 • Op dit niveau is Type 1 zelfbewust, georganiseerd en ethisch. Ze zijn toegewijd aan het nastreven van hoge standaarden, zowel voor zichzelf als voor anderen.
 • Type 1 is in staat om constructieve kritiek te geven en te ontvangen zonder te veroordelen. Ze hebben een sterke innerlijke morele code en werken aan zelfverbetering zonder overmatige zelfkritiek.

Gezondheidsniveau 2 - Het Niveau van De Helper:

 • In dit niveau kan Type 1 hun perfectionisme gebruiken om anderen te ondersteunen en te helpen. Ze hebben een gevoel van compassie en een verlangen om de wereld om hen heen te verbeteren.
 • Ze kunnen kritisch zijn, maar ze richten zich op het bevorderen van positieve verandering in plaats van op negatieve oordelen.

Gezondheidsniveau 3 - Het Niveau van De Deskundige:

 • Type 1 op dit niveau gebruikt hun hoge standaarden om te excelleren in hun vakgebied. Ze zijn productief, verantwoordelijk en betrouwbaar.
 • Ze kunnen zichzelf en anderen inspireren om uitmuntendheid na te streven zonder rigide of dogmatisch te worden.

Gemiddeld Gezondheidsniveau:

 • Type 1 kan fluctueren tussen gezonde en ongezonde patronen. In dit stadium kunnen ze soms te kritisch worden, zowel naar zichzelf als naar anderen.
 • Ze kunnen vasthouden aan perfectionistische normen en moeite hebben met het loslaten van controle.

Ongezondheidsniveau 4 - Het Niveau van De Hervormer:

 • In deze fase wordt het perfectionisme van Type 1 obsessief en rigide. Ze kunnen onbuigzaam worden in hun overtuigingen en normen, en hebben moeite om flexibel te zijn.
 • Type 1 kan een sterke innerlijke criticus ontwikkelen die constant kritiek levert en moeilijk tevreden te stellen is.

Ongezondheidsniveau 5 - Het Niveau van De Fanaticus:

 • Op dit niveau wordt Type 1 star in hun overtuigingen en normen. Ze kunnen dogmatisch worden en hebben de neiging om anderen te veroordelen die niet aan hun idealen voldoen.
 • Er kan een verlies van empathie zijn en een intense behoefte aan controle over zichzelf en anderen.

Het begrijpen van deze verschillende gezondheidsniveaus kan Type 1 helpen bij zelfreflectie en groei. Het streven is om gezonde patronen te cultiveren, zoals het vasthouden aan hoge normen zonder overmatige kritiek, en flexibel omgaan met de imperfecties van zichzelf en anderen. Het vermijden van rigide denkwijzen is essentieel voor het welzijn van Type 1.

Samenvatting type 1 De perfectionist
Overtuiging: je goed gedragen wordt verwacht en is normaal, spontaniteit is niet OK, slecht gedrag wordt veroordeeld en gestraft, perfectie is gewenst. Energie gaat uit naar: alles goed doen, hoge normen, verantwoordelijkheid, persoonlijke behoeften onderdrukken, beheersing woede, hoge idealen, hoger doel. Vermijden: imperfectie, fouten maken, controle verliezen, boos zijn, regels overtreden.
Strategie: liefde winnen door perfect te zijn, woede onderdrukken Sterktes: integriteit, verbeterkansen, motivatie voor verbetering, verantwoordelijkheid, zelfbeheersing. Valkuilen: pietluttigheid, teveel details, zeurderig, te kritisch, niet reeel, dogmatisme, starheid, rigiditeit, scherpe kritieksereniteit bezetenheid.
Aandacht voor: goed en fout van jezelf en anderen, kansen voor verbetering Waardeert: principes en competent gedrag Allergie: wispelturigheid, gemakzucht, losbolligheid, nonchalance, afspraken vergeten, negeren of niet nakomen
Persoonlijke groei:van criticus naar coach Ontwikkeling: wake-up calls herkennen, zien dat er verschillende waarheden zijn, mededogen met zichzelf en anderen, genieten, doel is om mens te zijn, niet foutloos, relativeren, luchthartig, flexibiliteit, spontaniteit, souplesse, wat wil ik ipv wat denk ik dat hoort In stress door: zelfkritisch te blijven, kritiek van anderen, teveel verantwoordelijkheden te hebben, teveel issues om te verbeteren, mag niet boos zijn
Blinde vlek: nuances – er is alleen zwart-wit denken Vergeten: alles is perfect zoals het is; jij bent OK Uit boosheid door: minachting, overmatige zelf-justificatie, zeuren
De subtypen
Zelfbehoud 1 op 1 Sociaal
Pionier: fysieke omgeving organiseren en controleren om angst te vermijden. Prediker: hoge normen leiden tot verhitting Sociale verbeteraar: behoefte aan veiligheid en regels; moeite met nieuw
boosheid naar anderen risico dat ik verkeerd kies, spanning tussen wat ik zelf wil en wat hoort, controle om irritatie te vermijden, woede wordt angst, angst om fouten te maken, ik moet te hard werken bezitterig, jaloers, idealiseren, als ik perfect ben dan heb ik geen concurrentie, plezier leidt af maatschappelijke idealist, politieke overtuigingen, rigide opvattingen, inflexibel, sociale idealen, verabsoluteren van regels

Uitgebreide berschrijving van Enneagram Type 1 de Perfectionist

Kenmerken Enneagram type 1 de Perfectionist:

 • Perfectionistisch, kritisch, veel eisend, controle, streng
 • Serieus en direct tijdens het gesprek
 • Gericht op functionaliteit, nuttig zijn en zuinigheid
 • Hardwerkend en ijverig workaholics
 • Hoge mate van integriteit, betrouwbaar
 • Hooge interne normen en waarden
 • Hoge mate van idealen, willen positieve bijdrage aan wereld leveren
 • Starheid in plannen en beslissingen
 • Hoog concentratievermogen, oog voor detail
 • Natuurlijk talent voor lesgeven en instrueren

Kan groeien door het loslaten van controle en het loslaten van angst om te falen.

Ontspanning: gaat richting de gemiddelde zeven (de avonturier ), leert meer loslaten, fun en plezier te beleven.

Stress: gaat naar de gemiddelde vier (de romanticus); Je wordt koppig en kan dramatisch overdrijven. Bijvoorbeeld door te denken dat het nooit meer goed komt na het maken van een fout. Excuses maken wordt steeds moeilijker en je irritatie is bijna niet meer te onderdrukken. Grote kans dat je last hebt van je kaken of gespannen spieren.

 

Type 1.

Enneagram type Een doen de dingen graag correct en volgens hoge normen, houden zich aan regels en letten goed op details. Ze vermijden ook het maken van fouten. Voor anderen komen ze perfectionistisch, verantwoordelijk en veeleisend over.

Degenen die doorgaans vasthouden aan regels en details, en gefrustreerd raken als dingen niet aan hun zeer hoge normen voldoen – op het werk, in relaties of in hun dagelijks leven.

Diepste angst: Men is bang om ‘slecht mens’ te zijn, die moreel gebrekkig is of anderszins als onvolmaakt worden gezien. Ze gaan met deze angst om door streng gedisciplineerd te zijn en heel streng voor zichzelf (en vaak ook voor de mensen om hen heen) te zijn.

Kernmotivatie: Mensen streven ernaar goed en eervol te zijn – en een leven met een doel te leiden. Ze zoeken naar de beste en meest correcte manier om dingen te doen.

Perfectionisten zijn verantwoordelijke en serieuze pragmatici. Ze willen een doel in hun leven vinden, in het bijzonder het vermogen om het welzijn van mensen te verbeteren en dingen beter te maken voor het grotere goed.

Om dit te doen, gebruiken ze hun gezond verstand om oplossingen te vinden die in de echte wereld kunnen worden toegepast. Ze hebben een diepe waardering en interesse in ethiek, en besteden vaak tijd aan het evalueren en aanpassen van hun morele kompas als dat nodig is.

Vaak hebben Enen een duidelijke levensmissie in hun hoofd geschetst, en ze werken achter de schermen heel hard om die krachtige visie om te zetten in realiteit - met een sterk plichtsbesef en vasthoudendheid. Rustig en beheerst zullen zij hun woorden en toezeggingen nakomen.

Perfectionisten zijn bereid een stap verder te gaan om ervoor te zorgen dat hun werk van topklasse is en tot in de perfectie is samengesteld. Ze zijn er trots op dat ze gestroomlijnde schema's en plannen opstellen om taken op de meest efficiënte manier uit te voeren - optimalisatie is een levensstijlkeuze.

Binnen de structuur van het Enneagram behoren de Enen tot de ‘lichaamsgebaseerde’ triade, samen met type Acht en type Negen. Deze triade richt zich op de kern-emotie woede, waarmee type Enen omgaan door hun leven te ontwerpen rond orde en controle.

 

De perfectionist is van mening dat als hij alles georganiseerd en onder controle heeft, hij zich geen zorgen hoeft te maken over negatieve emotionele ervaringen zoals woede en frustratie. Omdat dit type woede als ‘verkeerd’ beschouwt, zullen ze het onderdrukken, wat uiteindelijk kan leiden tot gevoelens van wrok, zelfhaat en spijt.

Type Enen groeien vaak op in omgevingen waar veel chaos en onzekerheid heerst. Hierdoor voelen Type Enen zich vaak verantwoordelijk voor het bij elkaar houden van alles. Zolang ze de orde kunnen handhaven, gelooft de Een dat alles ‘goed’ zal zijn.

Omdat Enen geloven dat ze altijd gelijk hebben, kunnen ze overdreven kritisch zijn tegenover zichzelf en anderen. Gezonde mensen leren imperfectie te accepteren en zichzelf en anderen te accepteren zoals ze zijn, in plaats van zich te concentreren op hoe ze ‘zouden moeten’ zijn.

 

Enneagram type 1 vleugels

1 met vleugel 9: Enneagram Type Eén vleugel Negen persoonlijkheden hebben alle hoofdkenmerken van Type Eén, maar lijken in sommige opzichten ook op Type Negen. Deze Enen zijn over het algemeen rustiger dan andere Type Enen en ze bezitten een sterk gevoel van goed en kwaad. Ze staan meer open voor nieuwe ideeën en perspectieven dan een typische Enen. Ze lijken misschien ook stiller en meer teruggetrokken dan andere Type Enen. Net als Type Negen zoekt dit type vrede en vermijdt conflicten. 1w9s voelen zich aangetrokken tot carrières in de psychologie, maatschappelijk werk, journalistiek en politiek.

1 met vleugel 2: Enneagram Type Eén vleugel Twee persoonlijkheden hebben alle hoofdkenmerken van Type Eén, maar lijken in veel opzichten ook op Type Twee. Deze Enen zijn meer gericht op het levensonderhoud van andere mensen, en komen op voor doelen die gericht zijn op het voldoen aan de behoeften van mensen. Ze lijken misschien overdreven controlerend of kritisch tegenover andere mensen in een poging hen te helpen de ‘beste versie’ van zichzelf te worden. Net als Type Twee wil dit type helpen en zich gewaardeerd voelen. 

 

Kernwaarden van Enneagram type 1

Een verlangen om elk aspect van hun leven te verbeteren. Ze streven ernaar dat hun acties in overeenstemming zijn met hun waarden en principes, en werken extreem hard om dat doel te bereiken.

Verantwoordelijkheid en due diligence zijn de pijlers van de waarden van een perfectionist. Ze streven naar verantwoording en waarderen de functionaliteit van verschillende producten en systemen.

Integriteit is een sleutelfactor in hun levenskeuzes en doorstaat de tand des tijds. Loyaliteit, rechtvaardigheid en eerlijkheid zijn de kerningrediënten bij het vormgeven van het nuchtere karakter van een perfectionist.

 

Hoe herken je een Perfectionist?

Een helder en georganiseerd leven, zowel van binnen als van buiten, is het ultieme doel van de perfectionist. Standvastig en ijverig proberen perfectionisten de toestand van de wereld te verbeteren door middel van intentie en rede. Ze hebben een duidelijk plichtsbesef en voelen zich verplicht om de samenleving te dienen met wilskracht en doorzettingsvermogen.

 

Hun communicatiemethode is doorgaans direct, eerlijk en weloverwogen. Met weinig geduld voor praatjes, nemen ze op beheerste wijze de leiding over hun taken. Modetrends zijn van weinig belang: ze investeren liever in stukken van hoge kwaliteit die de tand des tijds zullen doorstaan. En in relaties hebben ze een vergelijkbare kijk. Het zijn loyale, gewetensvolle partners die ook hoge eisen stellen aan zichzelf – en aan hun partner.

Met hun scherpe onderscheidingsvermogen neigen ze naar carrières in het leger, de wet, het forensisch onderzoek, de financiële wereld en de academische wereld. Mogelijk vindt je ook Enen die betrokken zijn bij non-profitorganisaties en maatschappelijke/gemeenschapsgerichte organisaties, omdat zij ernaar verlangen een positief verschil te maken in de wereld.

Op de werkplek voeren ze taken zorgvuldig en methodologisch uit. Een perfectionist kan de sterwerknemer zijn die er alles aan doet om al het werk op een hoog niveau af te ronden.

Mentaal gezond versus ongezond:

Als ze gezond zijn, zien Enen een overvloed aan situaties die ze kunnen verbeteren en accepteren ze de dynamische chaos van het leven zoals die is. Ze hebben een sterk gevoel voor rechtvaardigheid en eerlijkheid, en zijn bereid de diversiteit van de mensheid te tolereren en te begrijpen om vooruitgang te boeken voor het grotere goed. De perfectionist bereikt een ideale balans tussen werk en privé en begrijpt hoe hij moet ontspannen.

Als ze gemiddeld gezond zijn, organiseren en verdelen Enen alle aspecten van hun leven, volgen ze strikte idealen en zijn ze waarschijnlijk gepassioneerd door verschillende sociale doelen. Dit komt duidelijk tot uiting in hun professionele of persoonlijke bezigheden en maatschappelijke lidmaatschappen. Perfectionisten, vaak rigide workaholics, kunnen emotionele behoeften onderdrukken om dingen voor elkaar te krijgen.

Als ze ongezond zijn, verliezen mensen het contact met de realiteit en concentreren ze zich op irrelevante factoren. Dit kan leiden tot een zelfbevestigende spiraal van vooroordelen, tot op het punt van obsessie en dwang. Ze kunnen de mening van anderen in diskrediet brengen en muggenziften om hun vervormde zelfbeeld onder controle te houden. In deze toestand is er weinig ruimte voor fouten, en perfectionisten kunnen in uitbarstingen van woede en razernij vervallen als hun principes worden aangevallen.

 

Tips voor persoonlijk groei Enneagram type 1

Wees vriendelijker voor jezelf. In extreme omstandigheden of onder stress kunnen Type Enen zo hard voor zichzelf zijn dat ze zichzelf ellendig kunnen maken. Het is iets om over na te denken om je innerlijke negatieve criticus te verzachten. Bedenk hoe een goede vriend zich zou voelen als je dezelfde kritiek op hem zou uiten.

Erken dat niet iedereen is waar jij bent. Ze kunnen geweldige collega's, leraren, partners en vrienden zijn, maar vaak kunnen ze door hun eigen hoge normen veroordelend, overdreven rigide overkomen op anderen! Het is belangrijk om mensen te leren accepteren zoals ze zijn, en te pauzeren (of jezelf op zijn minst te censureren) voordat je overdreven prekerig of muggenzifterig wordt.

Wees flexibel en sta open voor perspectieven van buitenaf. Het is geweldig om morele duidelijkheid en sterke principes in je werk en leven te brengen – en heeft veel Type Enen die grote sociale bewegingen hebben geleid (zoals Mahatma Gandhi en Nelson Mandela) kracht gegeven. Maar door nederig en gegrond te blijven in het leven en gebaseerd op het naleven van die waarheden (in plaats van ze alleen maar te prediken), en het begrijpen dat mensen andere opvattingen op tafel kunnen brengen, is van cruciaal belang voor het bewaren van het evenwicht.

Zorg voor een gezonde balans tussen werk en privé. Enen zijn vaak gedreven workaholics met een buitengewone focus, wat tot veel carrière succes kan leiden - zoals blijkt uit meerdere Type Enen die de hoogten van hun eigen vakgebied hebben bereikt. Maar het is van cruciaal belang dat u zich bewust bent van de noodzaak om al die late kantooravonden in evenwicht te brengen met tijd voor relaties, familie, gezondheid en uw eigen algehele welzijn.

Verlicht! Dit lijkt misschien 'makkelijker gezegd dan gedaan', maar het pad van de Enen naar groei ligt in het leren om niet alles in het leven zo serieus te nemen. Zoek naar de dwaasheden in jezelf en de wereld om je heen, en neem de tijd om te ontspannen en aanwezig te zijn.

Enneagram type 1 in relaties

Enen kunnen een balans tussen goedheid, productiviteit en plezier brengen in de mix waar de meesten van ons alleen maar van kunnen dromen. Enen hebben echter ook de neiging zich te concentreren op het opmerken van fouten bij zichzelf en hun partners en daardoor te kritisch te zijn.

Als de frustratie in romantische relaties een hoog niveau bereikt, wijzen Enen intern met behulp van logica op de fouten van hun partners, maar meestal zeggen ze niets over deze kritiek. Deze spanning kan lang aanhouden, omdat ze de neiging hebben hun woede te onderdrukken – en zich daar soms zelfs niet van bewust zijn. Deze repressie komt voort uit de overtuiging dat ze ‘slecht’ zijn als ze woede ervaren, in plaats van te beseffen dat conflicten bij het leven horen.

Wanneer ze echter eindelijk de moed krijgen om hun frustratie tegenover een partner of echtgenoot te uiten, heeft de partner de woede vaak al op de een of andere manier ‘gevoeld’ en is hij gevoelig voor de kritiek van de Een. Dit kan de polarisatie van een paar bevorderen, omdat de redelijk logische Een weigert de partner met zachtheid tegemoet te treden. In plaats daarvan houden ze vast aan hun eigen rigide positionering en zijn ze er nog meer van overtuigd dat ze gelijk hebben.

Op dit punt kunnen Enen vijandigheid uiten, omdat ze geloven dat hun daden correct zijn en ze zullen proberen de zaken in overeenstemming te brengen. Om deze reden is het belangrijk dat Enen het innerlijke werk beoefenen van het loslaten van hun controle en hun verlangen naar perfectie aan een hogere macht. Op dezelfde manier om ervoor te zorgen dat ze voor zichzelf zorgen door middel van mindfulness, meditatie, een regelmatige massage of een training.

Wanneer gezonde Enen erkennen dat de gave van juistheid, eerlijkheid en goedheid die zij naar de wereld brengen de bron is van hun aantrekkingskracht, en dat zij niet verantwoordelijk zijn voor het eindresultaat van elke situatie (inclusief het loslaten aan een hogere macht, als zij spiritueel ingesteld), kunnen ze ontspannen in een relatie. Hierdoor kunnen ze beter voor hun relatie zorgen en zelfs excuses aanbieden als dat nodig is, wat niet altijd natuurlijk is voor een Ene.

Als je van een Een houdt, onthoud dan dat zelfs als ze gezond zijn, ze er nog steeds van houden om dingen te verbeteren! Hun grootste behoeften in de relatie zijn het vinden van tijd om als team de wereld een betere plek te maken en vervolgens te ontspannen. Dit is niet alleen hun wens, het is hun geschenk.

Ook jij zult op weg zijn naar verbetering als je samenwerkt met een Een. Soms is dat zelfs onbewust waarom je ze hebt uitgekozen, omdat je wist dat ze je op het rechte pad zouden houden! Eén ervan bevindt zich in de woedetriade van het Enneagram. Ze zijn geneigd tot woede en een harde kritische stem die zowel naar binnen als naar buiten kan worden gekeerd. Waarom zijn ze niet beter? Waarom ben ik niet beter? Ze zijn vaak hun eigen ergste criticus. Als je dit van hen weet, moet je zelfzorg aanmoedigen en proberen te onthouden dat wanneer jouw Een je probeert te hervormen, dit komt omdat ze geprogrammeerd zijn om problemen te zien.

Als je met een Een bent, herinner hem/haar er dan aan dat jij misschien andere gaven hebt dan zij. Laat ze weten dat je zelfverbetering nooit zult opgeven, maar dat je niet wilt dat ze je beoordelen of bekritiseren. Help ze om dingen positiever te formuleren en te beseffen dat juist hun gave om fouten te zien positief kan zijn, maar ook een negatieve impact op jou kan hebben. Voor Enen kan het vinden van dit evenwicht een levenslange kwestie zijn waar ze in al hun relaties aan moeten werken.

Weten vs doen

Nu heb je wellicht wat meer bewustzijn over je persoonlijkheid. Heel goed. Nu is de vraag wat ga je ermee doen?

Weten en doen zijn twee totaal verschillende dingen. Wil je het niet bij kennis houden maar de volgende stap in je leven zetten of ben je nog niet zeker wat nu werkelijk jouw karakter is? Kom dan aan boord. Want satisfaction komt van Action!