Past mijn werk wel bij mij?

Waar de een routinematig werk juist fijn vind, en het fijn vind als iemand anders ze helpt door te vertellen wat ze moeten doen, teert de ander juist veel beter op afwisseling, vrijheid en creativiteit. Zo verschillend onze karakters zijn zo verschillend de werkomgeving die bij ons past. Echt rollen veel mensen in een carrière zonder echt bewust te kiezen of het wel bij ze past. Hierdoor kan mensen twijfelen of het werk wel bij ze past en of ze er wel gelukkig van worden. 

Door diepgaande zelfkennis middels het Enneagram kun je bewuster kiezen voor je loopbaan en werkomgeving. 

 

Het Enneagram kan een waardevol hulpmiddel zijn bij het verkennen van loopbaankeuzes en het begrijpen van hoe individuele persoonlijkheidstypes zich verhouden tot werk gerelateerde aspecten.

 

Hier zijn verschillende manieren waarop het Enneagram kan bijdragen aan loopbaanontwikkeling:

 1. Zelfinzicht: Door te ontdekken welk Enneagramtype het beste bij iemand past, kan een individu inzicht krijgen in zijn diepgewortelde motivaties, angsten en gedragspatronen met betrekking tot werk. Dit zelfinzicht is cruciaal om te begrijpen welke loopbaanpaden en werkomgevingen het beste bij hen passen.

 2. Sterke punten en zwakke punten: Het Enneagram identificeert niet alleen de positieve aspecten van een persoonlijkheidstype, maar ook de uitdagingen en valkuilen. Door bewust te zijn van zowel sterke punten als zwakke punten, kan men gericht werken aan persoonlijke en professionele ontwikkeling.

 3. Stress- en ontspanningspunten: Het begrijpen van hoe iemand reageert onder stress en in ontspannen situaties kan helpen bij het identificeren van beroepsomgevingen die het beste bij hen passen. Het Enneagram suggereert ook manieren om gezonder om te gaan met stressfactoren.

 4. Teambuilding en samenwerking: In een professionele omgeving kunnen kennis van het Enneagram en inzicht in de persoonlijkheden van collega's de samenwerking verbeteren. Het kan teamleden helpen elkaars sterke punten te benutten en begrip te hebben voor elkaars verschillen.

 5. Doelgerichte loopbaanplanning: Elk Enneagramtype heeft unieke kwaliteiten en waarden. Door deze te koppelen aan specifieke loopbaanmogelijkheden, kan iemand een loopbaantraject uitstippelen dat niet alleen gebaseerd is op vaardigheden, maar ook op persoonlijke voorkeuren en waarden.

 6. Ontwikkeling van leiderschapscapaciteiten: Het Enneagram biedt inzicht in de leiderschapsstijl van elk type. Personen kunnen werken aan het ontwikkelen van effectieve leiderschapskwaliteiten door zich bewust te zijn van hun natuurlijke neigingen en te streven naar een gebalanceerde benadering.

 7. Zelfmotivatie en carrièredoelen: Door de kernmotivaties van het Enneagramtype te begrijpen, kan een individu gemakkelijker bepalen wat hen echt motiveert in hun carrière. Dit kan leiden tot doelgerichte motivatie en het stellen van realistische carrièredoelen.

Het is belangrijk op te merken dat het Enneagram een hulpmiddel is en geen absolute voorspeller van carrièresucces. Het is een aanvullend instrument dat kan helpen bij het creëren van zelfbewustzijn en het nemen van meer doordachte beslissingen met betrekking tot loopbaanontwikkeling. Individuen moeten ook rekening houden met andere factoren, zoals vaardigheden, opleiding en persoonlijke interesses, bij het nemen van loopbaankeuzes.

 

Hier is een overzicht van het soort werk en werkomgeving dat vaak past bij elk van de negen Enneagramtypen. Het is belangrijk op te merken dat dit slechts algemene suggesties zijn, en individuele voorkeuren, vaardigheden en interesses een grote rol spelen in het bepalen van de meest geschikte loopbaan. Mensen kunnen elementen van verschillende types in zich hebben, en hun keuzes kunnen ook worden beïnvloed door ontwikkeling en persoonlijke groei.

 

 1. Type 1 - De Perfectionist:

  • Soort werk: Kwaliteitsborging, beleidsanalyse, auditing, projectmanagement.
  • Werkomgeving: Gestructureerd, georganiseerd, waar regels en normen worden gehandhaafd.
 2. Type 2 - De Gever:

  • Soort werk: Maatschappelijk werk, counseling, human resources, klantenservice.
  • Werkomgeving: Warme, ondersteunende omgeving waar interactie en zorgzaamheid worden gewaardeerd.
 3. Type 3 - De Presteerder:

  • Soort werk: Ondernemerschap, marketing, leidinggevende functies, projectmanagement.
  • Werkomgeving: Competitief, resultaatgericht, waar prestaties worden beloond.
 4. Type 4 - De Individualist:

  • Soort werk: Kunst, schrijven, creatieve industrieën, counseling.
  • Werkomgeving: Uniek, inspirerend, ruimte voor zelfexpressie.
 5. Type 5 - De Waarnemer:

  • Soort werk: Wetenschappelijk onderzoek, IT, academische functies, consulting.
  • Werkomgeving: Analytisch, zelfstandig, waar diepgaande kennis wordt gewaardeerd.
 6. Type 6 - De Loyalist:

  • Soort werk: Riskmanagement, administratie, veiligheidsfuncties, teamleiding.
  • Werkomgeving: Veilig, stabiel, waar betrouwbaarheid belangrijk is.
 7. Type 7 - De Enthousiasteling:

  • Soort werk: Entertainment, marketing, ondernemerschap, creatieve industrieën.
  • Werkomgeving: Dynamisch, stimulerend, waar ruimte is voor innovatie.
 8. Type 8 - De Baas:

  • Soort werk: Leidinggevende functies, ondernemerschap, rechtshandhaving, consulting.
  • Werkomgeving: Uitdagend, autoritair, waar leiderschap wordt gewaardeerd.
 9. Type 9 - De Bemiddelaar:

  • Soort werk: Mediation, human resources, counseling, administratieve functies.
  • Werkomgeving: Vredig, harmonieus, waar samenwerking en conflictoplossing belangrijk zijn.

Deze suggesties zijn slechts algemene richtlijnen, en individuen kunnen zich op verschillende manieren ontwikkelen binnen hun Enneagramtype. Bovendien kunnen externe factoren zoals bedrijfscultuur, teamdynamiek en individuele groei de rol van het Enneagram in loopbaankeuzes beïnvloeden. Het is altijd verstandig om professioneel advies in te winnen en te overwegen hoe persoonlijke interesses, vaardigheden en waarden passen bij potentiële loopbaantrajecten.