Type 3: De presteerder

Ik ben een ambitieus persoon en vind het belangrijk om succesvol te zijn. Ik ben competitief, doelgericht energiek en proactief en wil graag de beste zijn. Echt een winnaarsmentaliteit. Ik wil mijzelf graag bewijzen en vind het belangrijk om te presteren. Ik ga efficiënt om met mijn tijd en ben liever moe dan lui want ik werk hard. Soms noemen mensen mij een workaholic. Ik kan mij goed aanpassen per situatie en ben flexibel. Ik vind mijn reputatie belangrijk.

Ik ben positief ingesteld en eigenlijk wat meer gericht op mijn taken, werk en prestaties dan op relaties. Ik denk veel in mogelijkheden, maar kan wel ijdel zijn en drammerig of zelfs arrogant overkomen bij anderen en ben ook wel ongeduldig. 

Onbewust denk ik waardering, goedkeuring en liefde te krijgen door de prestaties die ik lever en door een goed imago op te bouwen. Ik ben een selfmade man (of vrouw) en falen bestaat niet. Ik ben praktisch en zie snel het overzicht en kan op het werk veel presteren. Mijn werk en functie en mijn carrière is belangrijk. 

Onbewust houd je jezelf en de anderen continu voor de gek met het perfecte plaatje van jezelf.

Soms loop ik er tegen aan dat andere mensen zich gebruikt voelen (dat komt dan omdat ik mij meer op het doel dan op de relatie heb gericht), het doel heiligt de middelen en ik kan hierdoor ook wel eens gevoelloos overkomen bij mensen, tenminste dat zeggen anderen. Ik moet ook eerlijk bekennen dat ik niet zo goed naar mijn eigen ware gevoelens kan luisteren omdat het mijn prestaties in de weg kan staan. Ik houd ook meer van een doe-vakantie dan van niets doen. Ik kan hyperactief zijn en voldoende rust nemen (niets doen/pauze houden) is een uitdaging voor mij. Ik kan ook last hebben van faalangst want ik wil geen fouten maken, het zou goed zijn voor mij om meer te beseffen dat ik kan leren van mij fouten. 

Zonder dat ik het door heb kan ik erg egoïstisch en vijandig overkomen bij anderen. In minder fases van mijn leven kan ik daardoor doorschieten en narcistische trekken ontwikkelen, dan voel ik mij superieur. 

In stressAls het niet goed met mij gaat dan kan ik meer de (negatievere) trekken van type 9 de bemiddelaar krijgen: Passiviteit, vermijding, uitstel gedrag, ontkennen van problemen en verlies van mijn ambitie. Dan ga ik twijfelen aan mijn eigen waarde, ga ik mij meer bezig houden met kleine onbelangrijke dingen i.p.v. doelgericht bezig te zijn en verlies ik mij zelfvertrouwen, ik herken mijn normaal gesproken extraverte zelf niet meer. 

In mentale rust: Als het goed gaat krijg ik meer trekken van type 6 de loyalist: Dan durf ik meer intimiteit aan te gaan met de ander, mij meer te committeren aan de ander en heb ik meer vertrouwen dat de ander mij waardeert zoals ik ben i.p.v. te denken dat de ander mij alleen waardeert vanwege mijn prestaties, werk en imago. Het meest belangrijke: ik ben er mee opgehouden om mij alleen op mijn eigen beeld te focussen en geef nu meer aandacht aan de ander.  

 

Jouw focus (patroon en valkuil) in het leven: Een belangrijke valkuil voor jou is het verlies van contact met je ware zelf. Omdat je sterk gericht bent op prestaties en de goedkeuring van anderen, kun je jezelf verliezen in de zoektocht naar succes. Je kan overwerkt raken, je eigen behoeften negeren en moeite hebben om kwetsbaarheid te tonen, omdat je bang bent dat het je imago van succes kan aantasten en door te veel te focussen op je eigen prestaties en imago kan je egoïstisch overkomen.

 

Jouw grootste leerpunt voor persoonlijke groei: Wees eerlijk naar jezelf en naar anderen. Zelf acceptatie zonder prestatiedruk. Het kan voelen alsof je ontmaskerd bent maar levert je op termijn veel meer op. Het ontdekken en accepteren van je eigen intrinsieke waarde en emoties los van externe prestaties en externe erkenning levert je op termijn meer op. En wees je bewust van het patroon dat je continu aan het doorrennen bent. Als je je hier bewust van wordt dan kun je ook bewuster per moment en dag kiezen of je dit wel wilt. 

 

(Onbewuste) zelfbeeld: Ik moet succesvol zijn.

(Onbewuste) overtuiging:  Anderen waarderen mij vanwege mijn succesvolle prestaties.

 

Grootste leerpunten voor Enneagram type 3:

Jouw onbewuste visie op het leven

Bang voor een gebrek aan waardering en bang voor falen. Ik moet succesvol zijn en hoge prestaties leveren om gewaardeerd te worden, mijn imago is belangrijk.

Jouw drijfveer, waarom je zo gericht bent prestaties, jouw patroon

Bedrog en ijdelheid. Onbewust houd je jezelf en de mensen om je heen voor de gek met een perfect plaatje over jezelf; je laat je eigenwaarde altijd onbewust afhangen van succesvol prestaties leveren. Je past jezelf altijd aan om zo goed mogelijk te presteren, maar hierdoor creëer je een beeld over jezelf, een imago, wat je continu (kunstmatig) hoog moet houden. Hierdoor kan je jezelf verliezen en een leeg gevoel ervaren en gevoelloos (of zelf egoïstisch en narcistisch) overkomen. Je doet alles onbewust vanuit het motto: "het doel heiligt de middelen".

De drijfveren van Type 3:

 1. Behoefte aan Erkenning en Bewondering: Type 3 verlangt sterk naar erkenning en bewondering van anderen. Ze willen gezien worden als succesvol, competent en effectief. Het behalen van doelen en het ontvangen van positieve feedback geeft hen een gevoel van eigenwaarde.

 2. Focus op Prestaties: Type 3 hecht veel waarde aan prestaties en het bereiken van doelen. Ze hebben de neiging om zichzelf te definiëren door wat ze bereiken en streven voortdurend naar hogere doelen om hun eigenwaarde te versterken.

 3. Imago en Presentatie: Type 3 is vaak zeer bezorgd over hoe ze worden waargenomen door anderen. Ze besteden veel aandacht aan hun imago en presenteren zichzelf op een manier die succes en zelfvertrouwen uitstraalt.

 4. Competitiviteit: Er is vaak een sterke concurrentiegerichtheid bij Type 3. Ze willen de beste zijn en kunnen concurrerend zijn in verschillende aspecten van hun leven, of het nu gaat om werk, sociale situaties of persoonlijke prestaties.

 5. Angst voor Mislukking: Onderliggend aan de drang naar succes is vaak een diepe angst voor mislukking. Type 3's willen vermijden dat ze als incompetent of onwaardig worden gezien, en dit kan hun streven naar succes en erkenning aandrijven.

 

Wat goed zou zijn voor je persoonlijke groei

Oprechtheid en eerlijkheid. Eerlijk zijn naar jezelf en naar anderen. De moed hebben om de rust te nemen om naar je werkelijke emoties en gevoelens te luisteren en deze te durven te uiten. Oprecht intimiteit durven aangaan en niet alleen te werken aan jezelf, je eigen doelen en je eigen succesvolle beeld, maar ook voor de ander er te zijn.

Tips voor persoonlijke ontwikkeling type 3:

 1. Zelfreflectie en zelfbewustzijn:

  • neem regelmatig de tijd voor zelfreflectie. Probeer in contact te komen met je eigen gevoelens, behoeften en verlangens.
  • houd een dagboek bij om je gedachten en emoties te verkennen. Schrijf op wat echt belangrijk voor je is.
 2. Emotionele intelligentie ontwikkelen:

  • werk aan het vergroten van je emotionele intelligentie. Leer om je emoties te herkennen, te begrijpen en op een gezonde manier ermee om te gaan.
  • wees niet bang om kwetsbaarheid te tonen. Het delen van authentieke emoties kan diepere verbindingen met anderen bevorderen.
 3. Loslaten van perfectionisme:

  • erken dat perfectie niet haalbaar is en dat het oké is om fouten te maken. Fouten zijn leermomenten en bieden kansen voor groei.
  • streef naar vooruitgang in plaats van perfectie. Focus op persoonlijke groei en ontwikkeling in plaats van louter externe prestaties.
 4. Waardering voor rust en ontspanning:

  • Leer het belang van rust en ontspanning te waarderen. Vind activiteiten die je helpen te ontspannen en je geest tot rust te brengen.
  • vermijd de neiging om voortdurend bezig te zijn. Gun jezelf tijd om op te laden.
 5. Zelfacceptatie en waardering voor eigen waarde:

  • Werk aan het ontwikkelen van zelfacceptatie. Waardeer jezelf om wie je bent, los van wat je doet of bereikt.
  • Bouw een gezond gevoel van eigenwaarde op dat niet afhankelijk is van externe erkenning.
 6. Authentieke relaties cultiveren:

  • Investeer in authentieke relaties waar je jezelf kunt zijn. Vermijd het creëren van een façade om indruk te maken.
  • Communiceer openlijk over je gevoelens en behoeften en zoek verbindingen die op eerlijkheid en oprechtheid zijn gebaseerd.
 7. Balans tussen werk en privé vinden:

  • Zoek naar een gezonde balans tussen werk en privéleven. Vermijd overmatige werkgerichtheid en neem de tijd voor ontspanning en recreatie.
  • Stel realistische doelen en prioriteiten en vermijd overmatige zelfopoffering voor werk.

Wat je onbewust vermijdt

Falen en verliezen is iets dat je onbewust te allen tijde wilt vermijden. Hierdoor vermijd je vaak ook je werkelijke gevoelens en emoties als die je succes mogelijk in de weg zouden staan. 

Verder ben je onbewust bang voor afwijzing en daarom wil je altijd zoveel presteren en je imago hoog houden. 

In stress: krijg ik meer trekken van de bemiddelaar

Wanneer successen te lang uitblijven ontwikkel je meer de (negatievere) trekken van type 9, de bemiddelaar. Dan verlies je jezelf en herken je jezelf opeens niet meer. Dan ga je twijfelen, ben je veel minder extravert en verlies je jouw focus op je doelen en houd je je veel te veel bezig met kleine onbelangrijke dingen. 

Hier zijn enkele kenmerken van Type 3 in stress, waarbij ze naar Type 9 bewegen:

 1. Terugtrekking en vermijding:

  • Onder stress kan een Type 3 de neiging hebben om terug te trekken uit de drukte en vermijding te zoeken. Ze kunnen zich terugtrekken in hun eigen gedachten en emoties.
 2. Verlies van energie en focus:

  • In stressvolle situaties kan een Type 3 hun energie verliezen en moeite hebben om gefocust te blijven op doelen en prestaties. Ze kunnen lusteloosheid ervaren.
 3. Ontkennen van problemen:

  • Type 3 kan de neiging hebben om problemen te ontkennen of te minimaliseren om een gevoel van rust te behouden. Ze vermijden confrontatie en conflicten.
 4. Passiviteit en uitstelgedrag:

  • In stress kunnen Type 3-individuen passief worden en taken uitstellen. Ze kunnen moeite hebben met het vasthouden van hun gebruikelijke niveau van activiteit en prestatie.
 5. Ontkoppeling van ambities:

  • Ze kunnen tijdelijk hun gebruikelijke ambitieuze streven en focus op succes loslaten. Het verlangen naar erkenning kan verminderen.

Het bewegen naar Type 9 in stress is een manier voor Type 3 om te proberen te ontsnappen aan de druk en stressvolle situaties.

In ontspanning: krijg ik meer trekken van typ 6 de loyalist

Als het mentaal goed met mij gaat dan durf ik mijzelf en mijn eigen beeld minder centraal te stellen en durf ik mij meer te committeren aan de ander. Dan heb ik meer moed om naar mijn gevoelens te luisteren en durf ik meer te geloven in het feit dat de ander mij waardeert om wie ik ben en niet alleen van mij houd vanwege de prestaties die ik lever en het imago dat ik heb. Ik ben dan minder workaholic en meer in balans. 

Aspecten van type 3 in ontspanning:

 1. Meer zelfreflectie:

  • Type 3 kan zich meer openstellen voor zelfreflectie en nadenken over persoonlijke doelen en waarden. Ze kunnen stappen zetten om een dieper begrip van zichzelf te ontwikkelen.
 2. Ontspannen ambitie:

  • In een ontspannen toestand kan Type 3 hun ambitieuze streven en de constante focus op succes loslaten. Ze hoeven niet voortdurend te bewijzen hoe competent ze zijn.
 3. Verbondenheid met gevoelens:

  • Type 3 kan meer in contact komen met hun eigen emoties en die van anderen. Ze zijn bereid om kwetsbaarheid te tonen en hun gevoelens te delen, wat de authenticiteit bevordert.
 4. Genieten van het heden:

  • Ze kunnen leren om meer te genieten van het huidige moment in plaats van voortdurend gericht te zijn op toekomstige doelen. Het besef dat het leven ook bestaat uit genieten en niet alleen uit presteren, kan toenemen.
 5. Meer ontspannen houding:

  • Type 3 kan een meer ontspannen houding aannemen ten opzichte van werk en prestaties. Ze leren dat het goed is om af en toe te rusten en te ontspannen zonder zich zorgen te maken over wat nog moet worden bereikt.
 6. Authentieke verbindingen:

  • In een ontspannen staat kunnen Type 3-individuen diepgaandere, authentieke verbindingen met anderen ervaren. Ze waarderen relaties om wie ze werkelijk zijn, niet alleen om hun prestaties.

Het bewegen naar positieve aspecten van Type 6 in ontspanning helpt Type 3 om een gezonder evenwicht te vinden tussen ambitie en zelfzorg, waardoor ze zichzelf kunnen waarderen om wie ze zijn, los van externe prestaties.

Ontwikkel punten voor persoonlijke groei

Vind de moed om niet langer toneelstukjes op te houden, want dan kan je echt van invloed zijn en iets waardevols betekenen. 

 • Voor echte ontwikkeling is het essentieel om eerlijk te zijn. Wees eerlijk tegen jezelf en anderen over je oprechte gevoelens en behoeften. Weersta op dezelfde manier de verleiding om indruk op anderen te maken of je belang op te blazen. Je zult meer indruk op mensen maken door authentiek te zijn dan door op te scheppen over je successen of door je prestaties te overdrijven.

 • Ontwikkel liefdadigheid en samenwerking in je relaties. Je kunt dit doen door op een drukke dag de tijd te nemen om echt contact te maken met iemand om wie je geeft. Er is niets spectaculairs nodig – gewoon een paar momenten van stille waardering. Als je dat doet, zul je een liefdevoller persoon worden, een trouwere vriend – en een veel wenselijker persoon. Je zult je beter voelen over jezelf.

 • Pauzes nemen. Je kunt jezelf en anderen tot uitputting drijven door je meedogenloze jacht op je doelen. Ambitie en zelfontplooiing zijn goede eigenschappen, maar temper deze met rustmomenten waarin je weer dieper in contact komt met jezelf. Soms is drie tot vijf keer diep ademhalen voldoende om je batterij op te laden en je vooruitzichten te verbeteren.

 • Ontwikkel je sociale bewustzijn, je EQ. Veel Drieën zijn enorm gegroeid door betrokken te raken bij projecten die niets te maken hadden met hun eigen persoonlijke vooruitgang. Samen met anderen werken aan doelen die het persoonlijke belang overstijgen, is een krachtige manier om je ware waarde en identiteit te vinden.

 • In hun verlangen om door anderen geaccepteerd te worden, passen sommige gemiddelde Drieën zich zozeer aan de verwachtingen van anderen aan, dat ze het contact verliezen met wat ze werkelijk voelen over de situatie. Ontwikkel jezelf door weerstand te bieden aan het doen van wat acceptabel is, alleen maar om geaccepteerd te worden. Het is absoluut noodzakelijk dat je tijd investeert in het ontdekken van je eigen kernwaarden.

Praktische tips voor persoonlijke ontwikkeling

 • Slow down! Het kan gemakkelijk zijn voor een Drie om het zo druk te hebben dat ze kunnen missen wat zich vlak voor hen afspeelt of het huidige moment als vanzelfsprekend beschouwen. Neem de tijd om te ontspannen en geniet af en toe van het moment. (Ja, dat geldt ook voor het uitschakelen van je smartphone!)

 • Oefen actief luisteren om dieper contact te maken met andere mensen. Drieën kunnen zo gefocust zijn op hoe ze door andere mensen worden waargenomen, dat ze kansen missen om dieper contact te maken met anderen. Door actief te luisteren kunnen Drieën een diepere band met anderen aangaan.

 • Omarm kwetsbaarheid. Kwetsbaarheid kan beangstigend zijn voor een Drie, omdat het betekent dat andere mensen kunnen zien wie je werkelijk bent, en niet alleen de kant van jou die je wilt dat ze zien. Drieën groeien echter als ze leren kwetsbaarheid te omarmen en te handelen op een manier die authentieker is voor henzelf.
 • Onderzoek je gedachten en gevoelens. Drieën kunnen zo verstrikt raken in hun imago en prestaties dat ze hun eigen emoties negeren. Neem de tijd om jezelf af te vragen hoe je echt over iets denkt. Komen je woorden en daden overeen met hoe je je voelt?

 • Oefen mindfulness om meer aanwezig te zijn in het nu. Drieën zijn altijd onderweg. Mindfulness oefeningen zoals yoga en meditatie kunnen je helpen vertragen en je op het heden concentreren. Niet-competitieve games voor één speler kunnen je ook helpen op het moment te concentreren zonder de behoefte te voelen om te ‘winnen’.

Je communicatiestijl en houding.

Meestal praat je redelijk serieus en monotoon/vlak. Vaak moeite om echt persoonlijk contact te maken. Praat wel makkelijk en vlot over je werk en prestaties, maar zonder je het door hebt worden resultaten soms wel mooier voor gedaan dan ze werkelijk zijn.

Communicatiestijl van Enneagram Type 3:

 1. Doelgericht en efficiënt:

  • Type 3 communiceert vaak op een doelgerichte en efficiënte manier. Ze willen snel tot de kern van de zaak komen.
 2. Optimistisch en positief:

  • Ze hebben een neiging tot optimisme en positiviteit in hun communicatie. Ze richten zich op successen en prestaties.
 3. Gestructureerd:

  • Type 3 houdt van gestructureerde communicatie, waarbij de belangrijkste punten duidelijk worden gecommuniceerd. Ze vermijden vaak vaagheid.
 4. Presentatiegericht:

  • Ze kunnen hun communicatie aanpassen om anderen te overtuigen, te inspireren of te motiveren. Ze zijn zich bewust van hoe ze overkomen.
 5. Praktisch en resultaatgericht:

  • Hun communicatie is vaak gericht op praktische en resultaatgerichte informatie. Ze willen weten wat er nodig is om succes te behalen.
 6. Aanpassingsvermogen:

  • Type 3 kan zich aanpassen aan verschillende communicatiestijlen, afhankelijk van de situatie en de doelen die ze proberen te bereiken.
 7. Gericht op succesverhalen:

  • Ze delen graag succesverhalen en benadrukken hun prestaties om anderen te inspireren of te imponeren.
 8. Efficiënte Pprobleemoplossers:

  • Type 3 neigt ernaar om problemen snel en efficiënt op te lossen. Ze richten zich op oplossingen in plaats van te veel tijd te besteden aan het analyseren van problemen.

Houding van Enneagram Type 3:

 1. Zelfverzekerd:

  • Type 3 straalt zelfvertrouwen uit en heeft vaak een sterke overtuiging in hun vermogen om succesvol te zijn.
 2. Ambitieus:

  • Ze hebben een sterke ambitie en streven naar persoonlijke en professionele groei en succes.
 3. Gericht op erkenning:

  • Ze verlangen naar erkenning en waardering voor hun prestaties. Succes is een belangrijk element voor hun gevoel van eigenwaarde.
 4. Resultaatgericht:

  • Type 3 is sterk gericht op het bereiken van meetbare resultaten en prestaties in alle aspecten van het leven.
 5. Aanpassingsvermogen:

  • Ze kunnen zich snel aanpassen aan veranderingen om hun doelen te bereiken en blijven gefocust op succes, zelfs onder druk.
 6. Imagobewust:

  • Ze zijn zich bewust van hoe ze worden waargenomen en streven ernaar een positief imago te behouden.
 7. Efficiëntie:

  • Type 3 besteedt hun tijd efficiënt en plant activiteiten zorgvuldig om maximale productiviteit te bereiken.
 8. Competitief:

  • Ze hebben vaak een competitieve instelling en streven ernaar om beter te presteren dan anderen.

In relaties

Je voelt je geliefd vanwege je prestaties en imago en je beschouwd je relatie als een project waar aan gewerkt moet worden. Je verwacht waardering voor je werk. Je doet liever dan dat je voelt en doet je graag overkomen als de perfecte minnaar/minnares. Je kan moeilijk met negatieve gevoelens omgaan en blijft liever actief bezig met leuke dingen. "Wat moet ik doen om je gelukkig te maken" vraag je dan. Je kan onzeker en angstig worden wanneer de activiteiten/het werk/druk bezig zijn stoppen en je werkelijke gevoelens boven komen. 

Hoe gedraagt type 3 zich in relaties
In relaties vertoont Enneagram Type 3, de Presteerder, bepaalde gedragskenmerken die voortkomen uit hun verlangen naar erkenning, succes en het behouden van een positief imago. 

 1. Inzet voor Succesvolle Relaties:

  • Type 3 zet zich vaak sterk in voor het succes van hun relaties. Ze willen dat hun partners en de buitenwereld hen zien als iemand die het goed doet in hun persoonlijke leven.
 2. Waardering voor Prestaties van de Partner:

  • Ze waarderen partners die succesvol zijn en die hun prestaties erkennen. Partners van Type 3 worden vaak aangemoedigd om hun doelen na te streven en te excelleren.
 3. Positief Imago Behouden:

  • Type 3 is vaak bezorgd over het behouden van een positief imago in de ogen van hun partner en anderen. Ze kunnen geneigd zijn om de minder glansrijke aspecten van zichzelf te verbergen.
 4. Vermijden van Zwaktes:

  • Type 3 heeft de neiging om zwaktes en kwetsbaarheden te vermijden in relaties, omdat ze bang zijn dat dit hun succesvolle imago kan aantasten.
 5. Toewijding aan Partner's Succes:

  • Ze kunnen sterk toegewijd zijn aan het succes van hun partner en actief bijdragen aan diens doelen. Het succes van de partner wordt vaak gezien als een reflectie van hun eigen succes.
 6. Mogelijkheid tot Competitie:

  • In sommige gevallen kan Type 3 onbewust in een competitieve dynamiek terechtkomen met hun partner, vooral als beiden sterke persoonlijkheden hebben.
 7. Verlangen naar Erkenning en Bevestiging:

  • Een diepgeworteld verlangen naar erkenning en bevestiging kan leiden tot het constant zoeken naar waardering en lof van de partner.

Om gezonde relaties te bevorderen, is het voor Type 3 belangrijk om zich bewust te zijn van de neiging om hun ware zelf te verbergen en om ruimte te creëren voor authenticiteit en kwetsbaarheid. Het leren waarderen van zichzelf en hun partner om wie ze werkelijk zijn, los van externe prestaties, kan leiden tot diepere en bevredigende verbindingen. Daarnaast is open communicatie essentieel om de behoeften en verlangens van beide partners te begrijpen en aan te pakken.

Wat voor werk past bij mij?

Drieën nemen het initiatief en tonen een sterke drang naar succes.
Ze zijn trots op hun werk en streven ernaar het beste uit zichzelf te halen.
Ze zijn bekwame communicatoren en blinken uit in interpersoonlijke relaties.
Bij Drieën draait alles om resultaten en weten hoe ze hun doelen duidelijk kunnen definiëren en bereiken.
Het zijn natuurlijke artiesten en voelen zich op hun gemak in de schijnwerpers.
Vertrouwen is hun tweede naam en ze weten hoe ze een succesvol imago moeten presenteren; ze geven om hun boodschap en willen deze altijd effectief overbrengen.
Ze hebben een 'can do mentaliteit' en zijn niet bang voor uitdagingen.
Drieën zoeken erkenning voor het creëren van succes en waarderen goede relaties.
Ze zijn proactief in het oplossen van conflicten en begeleiden projecten tot het einde.


Top 10 werk dat past bij Enneagram Type 3:

Sales
Handelaar
Ondernemer
Professionele atleet
Politicus
Advocaat
Marketing
Acteren
Journalist
webontwikkelaar

10 slechtste jobs voor Enneagram Type 3:
Verpleegkundige
Sociaal werker
auteur
Personeelsmanager
Bouw
Actuaris
Ingenieur
Beveiliging
Elektricien
Accountant

Waarom je juist ook trekken kan hebben van een helper/gever:

Wanneer een Type 3 een vleugel 2 heeft, betekent dit dat ze enkele kenmerken van het Enneagram Type 2, ook wel de 'Helper' of 'Gever' genoemd, vertonen. De invloed van Type 2 voegt een sociaal en zorgzaam element toe aan het Type 3. Mensen met deze combinatie kunnen daarom uiterst charmant, vriendelijk en attent zijn naar anderen toe. Ze streven niet alleen naar persoonlijk succes, maar hechten ook waarde aan het opbouwen van positieve relaties en het helpen van anderen.

Deze combinatie van Type 3 met een vleugel 2 kan ervoor zorgen dat de persoon zeer bedreven is in het navigeren door sociale situaties, terwijl ze tegelijkertijd vasthouden aan hun streven naar succes en erkenning. Ze kunnen echter ook gevoelig zijn voor het ontvangen van goedkeuring van anderen, wat hun eigenwaarde kan beïnvloeden. Het is belangrijk voor hen om bewust te zijn van hun eigen behoeften en niet volledig afhankelijk te zijn van externe bevestiging. Het ontwikkelen van een gezonde balans tussen zelfwaardering en waardering van anderen is een belangrijk aspect van hun persoonlijke groei.

Waarom je karaktertrekken kan hebben van een romanticus

De invloed van Type 4 voegt een meer introspectief en emotioneel element toe aan het Type 3. Mensen met deze combinatie kunnen zich bewuster zijn van hun eigen emoties en innerlijke wereld. Ze hebben mogelijk een verlangen om uniek te zijn en authentieke zelfexpressie na te streven, zelfs te midden van hun streven naar succes. Deze combinatie kan een Type 3 met een vleugel 4 gevoeliger maken voor hun eigen emotionele diepgang en hen ertoe brengen te reflecteren op wat hen echt drijft.

Aan de ene kant kan deze combinatie leiden tot een meer genuanceerde en emotionele benadering van doelen. Aan de andere kant kan het ook tot conflicten leiden tussen het verlangen naar externe erkenning en de interne zoektocht naar authenticiteit. Het is belangrijk voor mensen van dit type om een evenwicht te vinden tussen hun streven naar succes en de behoefte aan innerlijke zelfontdekking. Het bewust omgaan met zowel hun prestatiegerichtheid als emotionele diepgang kan leiden tot een meer vervullend leven waarin ze niet alleen extern succesvol zijn, maar ook intern in harmonie zijn met zichzelf.

Mentaal gezond versus ongezond

Het Enneagram beschrijft verschillende gezondheidsniveaus voor elk persoonlijkheidstype, inclusief Type 3, de Presteerder of Succesvolle Werker. Hier zijn de verschillende gezondheidsniveaus voor Type 3:

Gezondheidsniveau 1 - Het Niveau van De Winnaar:

 • Op dit niveau is Type 3 zelfverzekerd, energiek en doelgericht. Ze zijn in staat om oprecht en authentiek te zijn, streven naar persoonlijke groei en presteren op een manier die in lijn is met hun eigen waarden.
 • Ze ervaren voldoening en succes zonder afhankelijk te zijn van externe goedkeuring.

Gezondheidsniveau 2 - Het Niveau van De Prestatiegerichte Werker:

 • In dit niveau blijft Type 3 gefocust op hun doelen en kan hun succes delen met anderen. Ze zijn in staat om te genieten van prestaties zonder hun eigenwaarde volledig te laten afhangen van externe prestaties.
 • Ze streven naar excellentie en erkennen de waarde van teamwork.

Gezondheidsniveau 3 - Het Niveau van De Zelfbewuste Professional:

 • Type 3 op dit niveau is zelfbewust en kan succes bereiken zonder hun eigen authenticiteit te verliezen. Ze kunnen doelen stellen die zowel persoonlijk als professioneel vervullend zijn.
 • Ze hebben gezonde relaties en kunnen zowel hun successen als hun uitdagingen delen met anderen.

Gemiddeld Gezondheidsniveau:

 • Type 3 kan fluctueren tussen gezonde en ongezonde patronen. In dit stadium kunnen ze soms te veel nadruk leggen op externe prestaties en goedkeuring zoeken van anderen.
 • Ze kunnen geneigd zijn om hun eigen behoeften te negeren en te veel waarde hechten aan het imago van succes.

Ongezondheidsniveau 4 - Het Niveau van De Bedrieger:

 • In deze fase kan Type 3 zichzelf verliezen in het creëren van een extern succesvol imago dat niet overeenkomt met hun ware zelf. Ze kunnen zichzelf voor de gek houden en anderen bedriegen.
 • Ze ervaren diepe angst en leegte van binnen, ondanks externe successen.

Ongezondheidsniveau 5 - Het Niveau van De Narcist:

 • Op dit niveau wordt het streven naar succes obsessief. Type 3 kan narcistische trekken vertonen, waarbij ze anderen manipuleren en exploiteren om hun eigen doelen te bereiken.
 • Er is een diep gevoel van innerlijke leegte en een gebrek aan verbinding met het ware zelf.

Het begrijpen van deze verschillende gezondheidsniveaus kan Type 3 helpen bij zelfreflectie en groei. Het streven is om gezonde patronen te cultiveren, zoals het behalen van doelen in overeenstemming met de eigen waarden en het cultiveren van authentieke relaties. Het vermijden van zelfbedrog en het vinden van vervulling buiten externe prestaties is essentieel voor het welzijn van Type 3.

Samenvatting Enneagram type 3 De presteerder
Jouw overtuiging: wat je doet en je prestaties zijn belangrijker dan wie je bent. Jouw focus: Hard werken, druk bezi zijn, jezelf promoten en succes nastreven. Een perfect plaatje van jezelf hoog houden. Wat je vermijdt: Je wil geen fouten maken, niet falen, geen gezichtsverlies lijden en je eigen emoties schakel je uit tbv je prestaties.
Jouw aanpak in het leven: Je bent ijdel en wil waardering krijgen voor je succesvolle presaties en daar werk je hard voor. Je denkt dat anderen van je houden vanwege je succes en imago. Sterktes: gedisciplineerd, resultaatgericht, praktisch, positief, enthousiast, aanpassingsvermogen, efficiƫnt, doorzetter, competitief Valkuilen: Overwerk, te competitief, niet authentiek, afhankelijk van externe erkenning, arrogant, niet integer, echoisme en narcisme.
Persoonlijke ontwikkeling: stel niet alleen hezelf centraal maar ook de ander. Neem rust, ontspan. Wees eerlijk naar jezelf en anderen. Luister naar je echte gevoelens. Hoe raak je gestrest: door te veel te werken en niet te luisteren naar je eigen emoties. Jouw allergie: mensen die lui zijn, negatief zijn, pessimisten, in efficiƫnt zijn, doelloos, tijd verspillen.
Jouw blindevlek: niet luisteren naar de gevoelens van jezelf en de ander. Weinig emphatisch vermogen. In rust: Krijg je meer de positieve trekken van type 6. Komt er meer ruimte voor gevoel, intimiteit, onzekerheid, twijfels, meer tijd om te genieten vd weg ipv alleen het doel en meer zelfvertrouwen los van je prestaties. In stress: Ga je uitstel gedrag vertonen, word je passief, verlies je jouw doel en zelfvertrouwen en zoek je afleiding in onbelangrijke dingen. Je krijgt dat de negatievere trekken van type 9.

Uitgebreide beschrijving van type 3:

Enneagramtype 3 wordt ook wel de presteerder en ideale werknemer genoemd. Individuen met dit persoonlijkheidstype worden gekenmerkt door hun drang naar succes, doelgerichtheid en een focus op imago en prestatie. Ze zijn vaak ambitieus, flexibel en blinken uit op verschillende gebieden. Ze kunnen echter worstelen met werkverslaving, faalangst en mogelijke ontkoppeling van hun ware zelf. Hun kernmotivatie is om te presteren en erkend te worden voor hun prestaties.


Belangrijkste persoonlijkheidskenmerken van Enneagram type 3: 

 • Zich scherp bewust van sociale omgeving
 • Levert grote prestaties, lijkt succesvol
 • Erg druk en altijd onderweg
 • Overvolle agenda's en vergaderingen
 • Kan interesse hebben in improvisatie of acteren
 • Verfijnde smaak qua uiterlijk
 • Charismatisch; maakt goede eerste indrukken


Ze worden gedefinieerd door hun verlangen om betekenisvol te zijn en zich te onderscheiden door hun prestaties. Voor anderen lijken ze zelfverzekerd, ambitieus en doelgericht. Maar ze zijn onzeker over hun aangeboren eigenwaarde en zoeken naar bevestiging door hun prestaties. Ze zijn erg reputatie gericht; Het is voor hen belangrijk dat anderen hen als succesvol beschouwen.


Diepste angst: Ze zijn bang om onbelangrijk te zijn of om te falen. Om met deze angst om te gaan, zoeken ze naar manieren om te winnen in het leven, waarbij ze zichzelf ervan verzekeren dat ze waardevol zijn.

 

Kernmotivatie: Type Drie worden gemotiveerd door een behoefte aan aandacht en bewondering. Ze streven ernaar succesvol en belangrijk te zijn om te voorkomen dat ze zich waardeloos voelen.

 

Enneagram type 3 in detail

Gepolijst en verfijnd, Presteerders hebben een bijzondere smaak voor de leuke dingen in het leven. Ze hebben het vermogen om enorme hoeveelheden productiviteit te genereren om hun doelen en hoge normen te bereiken. Hun doel is om herinnerd en gewaardeerd te worden voor hun ontdekkingen en creaties – om de beste te zijn.

Slimme, ambitieuze en typisch goedgeklede Presteerders halen links en rechts de doelstellingen. Hun prestaties en toewijding worden door anderen bewonderd en kunnen hen zelfs inspireren om actie te ondernemen.

Presteerders hebben doorgaans een schema boordevol evenementen en )(professionele) bijeenkomsten om zichzelf bezig te houden en onderweg te zijn.

Op hun best zijn Presteerders vaak zelfverzekerde, energieke en bescheiden rolmodellen die anderen inspireren. Dit type kan ongelooflijk productief zijn, zelfs een ‘workaholic’. Ze kleden zich meestal goed en genieten van spullen en ervaringen die een beeld van rijkdom of succes uitstralen.

Als ze mentaal niet gezond zijn, dan kunnen ze obsessief bezig zijn, zelf verheerlijkend en kwaadaardig overkomen. Ze kunnen voor hun eigen voordeel andere mensen gebruiken en onbetrouwbaar overkomen. Egoïsme en narcisme zijn een valkuil. 

Enneagram type 3 maakt deel uit van de ‘hart gebaseerde’ triade van het Enneagram, samen met Type Twee en Type Vier. Deze triade concentreert zich op de emotie van verdriet en worstelt met het gevoel dat ze zich niet geliefd voelen zoals ze zijn.

Als kind leerde dit type waarschijnlijk al op jonge leeftijd dat prestatie resulteerde in liefde en lof, dus vestigden ze hun identiteit door aandacht te krijgen in de vorm van succes.

Ze proberen een specifiek beeld van zichzelf te projecteren en hun interne gevoelens te onderdrukken. Dit type kan moeite hebben om hun eigen emoties te begrijpen, omdat ze zich in plaats daarvan concentreren op wat ze willen doen en bereiken.

Enneagram type 3 vleugels

Type 3 met vleugel 2: Dit is een persoon die in veel opzichten ook op een type twee lijkt. Ze zijn extravert, vriendelijk en genieten van werk dat anderen dient. Ze houden van entertainment en zijn goeroes in het opbouwen en onderhouden van sterke sociale banden. Dit type gedijt goed in carrières zoals reclame, evenementenplanning, omroep, entertainment en ondernemerschap.

Type 3 met vleugel 4:  Deze persoonlijkheden zijn meer introvert, serieuzer en meer gericht op werk dan op sociale verplichtingen en relaties. Ze werken aan persoonlijke groei en professioneel succes. Dit type is vaak te vinden in carrières als rechten, marketing, zaken, politiek en financiën.

Kernwaarden van Enneagram type 3:

Erkenning, lofbetuigingen, status en ijdelheid vormen het hoogtepunt van de levensstijl. Ze zijn doelgericht en hebben een meedogenloze drang naar zelfverbetering. Productiviteit en prestatie zijn de kernwaarden. Dingen gedaan krijgen is belangrijker dan te veel plannen en tijd verspillen aan dagdromen.


Hoe herken je een Enneagram type 3?

Met een verfijnde smaak en een enorme bewijs drang om meer te bereiken zijn ze sociaal bedreven gesprekspartners met een talent voor het halen van deadlines terwijl ze er waanzinnig goed uitzien.

Ze zijn klaar en weten intuïtief wat ze in elke situatie moeten zeggen. Ze kunnen met vrijwel iedereen vrienden worden. Presteerders hebben misschien eersteklas Instagram-feeds, een ogenschijnlijk ‘perfect’ leven en de charme om dit te bewijzen.

Mannen en vrouwen portretteren vaak een beeld dat zeer sterk aansluit bij hun genderidentiteit.

Wanneer hen wordt gevraagd naar hun vijfjarenplan of carrière doelen, hebben ze doorgaans een goed doordachte mentale kaart van waar ze naartoe willen.

 

Mentaal gezond versus ongezond 
Als ze gezond zijn, zijn ze gedreven, vriendelijk en bereid om een helpende hand te bieden. Ze kunnen organisaties met hun talent en drive met gemak naar hogere niveaus helpen. Met een natuurlijk charisma en het talent om het potentieel van hun briljante ideeën te herkennen, slagen Presteerders op de werkvloer en daarbuiten. Ze zijn zeer flexibel en kunnen zichzelf ertoe aanzetten anderen te inspireren en met succes de vruchten te plukken van hun werk en creativiteit. Met een geestig gevoel voor humor en een gekke kant leren ze het leven met gemak te aanvaarden en prioriteit te geven aan de balans tussen werk en privé. Ze zijn georganiseerd, op de top van hun spel en bereid om constructieve feedback te ontvangen.

 

Als ze gemiddeld mentaal gezond zijn, zijn het bemoeizuchtige mensen, op zoek naar nieuwe doelen om te bereiken en flitsende manieren om met hun expertise te pronken. Ze zijn bijna altijd druk met nieuwe projecten om af te ronden en mensen om mee samen te werken. De dreigende faalangst drijft hen ertoe hun momentum vast te houden en hard te blijven werken. Sociale media worden een plek voor constante vergelijking en expressie, wat kan leiden tot overmatige zelfpromotie of arrogantie. Presteerders zijn vastbesloten om de eerste plaats te behalen in datgene waar ze hun hart en ziel op richten, of dat nu een carrière doel of een project is.

 

Als ze mentaal ongezond zijn, worden ze extreem jaloers en beschouwen ze elke interactie als een competitie en zijn ze geneigd anderen een voorsprong te geven. Ze zoeken goedkeuring en geruststelling van anderen. Als hieraan niet wordt voldaan, beginnen ze te wanhopen en sluiten ze zich af. De ooit gedreven doorzetter wordt lui, onvervuld en vatbaar voor het ontwikkelen van een laag zelfbeeld. Uiteindelijk kan een Presteerder ervoor kiezen zijn zelfgevoel af te wijzen en intense stemmingswisselingen te ontwikkelen. Veel Presteerders melden dat ze zich een ‘holle schaal’ voelen na jarenlang een beeld te hebben samengesteld van wie ze zouden willen zijn. Dit kan leiden tot grote verschuivingen in hun carrière, relatie of levensstijl. In het ergste geval steken ze meedogenloos in de rug en vernietigen ze de reputatie van anderen uitsluitend voor hun eigen voordeel, egoisme en narcisme zijn een valkuil.

Tips voor Enneagram type 3

 • Slow down! Het kan gemakkelijk zijn om het zo druk te hebben dat ze kunnen missen wat zich vlak voor hen afspeelt of het huidige moment als vanzelfsprekend beschouwen. Neem de tijd om te ontspannen en geniet af en toe van het moment. (Ja, dat geldt ook voor het uitschakelen van je smartphone!)
 • Oefen met actief luisteren om dieper contact te maken met andere mensen. Ze kunnen zo gefocust zijn op hoe ze door andere mensen worden waargenomen, dat ze kansen missen om dieper contact te maken met anderen. Door actief te  luister kunnen ze een diepere band met anderen aangaan.
 • Omarm kwetsbaarheid. Kwetsbaarheid kan beangstigend zijn, omdat het betekent dat andere mensen kunnen zien wie je werkelijk bent, en niet alleen de kant van jou die je wilt dat ze zien. Ze groeien echter als ze leren kwetsbaarheid te omarmen en te handelen op een manier die authentieker is voor henzelf.
 • Onderzoek je gedachten en gevoelens. Ze kunnen zo verstrikt raken in hun imago en prestaties dat ze hun eigen emoties negeren. Neem de tijd om jezelf af te vragen hoe je echt over iets denkt. Komen je woorden en daden overeen met hoe je je voelt?
 • Oefen mindfulness om meer aanwezig te zijn in het nu. Ze zijn altijd onderweg en druk. Mindfulness oefeningen zoals yoga en meditatie kunnen helpen te vertragen en meer in het hier en nu te leven. Niet-competitieve games voor één speler kunnen ook helpen om ergens op te concentreren zonder de behoefte te voelen om te ‘winnen’.
 • Voor echte ontwikkeling is het essentieel om eerlijk te zijn. Wees eerlijk tegen jezelf en anderen over je oprechte gevoelens en behoeften. Weersta op dezelfde manier de verleiding om indruk op anderen te maken of je belang op te blazen. Je zult meer indruk op mensen maken door authentiek te zijn dan door op te scheppen over je successen of door je prestaties te overdrijven.
 • Ontwikkel liefdadigheid en samenwerking in je relaties. Je kunt dit doen door op een drukke dag de tijd te nemen om echt contact te maken met iemand om wie je geeft. Er is niets spectaculairs nodig – gewoon een paar momenten van stille waardering. Als je dat doet, zul je een liefdevoller persoon worden, een trouwere vriend – en een veel wenselijker persoon. Je zult je beter voelen over jezelf.
 • Pauzes nemen. Je kunt jezelf en anderen tot uitputting drijven door je meedogenloze jacht op je doelen. Ambitie en zelfontplooiing zijn goede eigenschappen, maar temper deze met rustmomenten waarin je weer dieper in contact komt met jezelf. Soms is drie tot vijf keer diep ademhalen voldoende om uw batterij op te laden en je vooruitzichten te verbeteren.
 • Ontwikkel je sociale bewustzijn, je EQ. Veel Drieën zijn enorm gegroeid door betrokken te raken bij projecten die niets te maken hadden met hun eigen persoonlijke vooruitgang. Samen met anderen werken aan doelen die het persoonlijke belang overstijgen, is een krachtige manier om je ware waarde en identiteit te vinden.
 • In hun verlangen om door anderen geaccepteerd te worden, passen sommige gemiddelde Drieën zich zozeer aan de verwachtingen van anderen aan, dat ze het contact verliezen met wat ze werkelijk voelen over de situatie. Ontwikkel jezelf door weerstand te bieden aan het doen van wat acceptabel is, alleen maar om geaccepteerd te worden. Het is absoluut noodzakelijk dat je tijd investeert in het ontdekken van je eigen kernwaarden.

 

Enneagram type 3 in relaties

Enneagram type Drie richten zich erop ervoor te zorgen dat ze schitteren en stralen voor hun partner. Drieën richten de meeste aandacht in relaties op het creëren van een beeld van succes in de ogen van anderen, vooral hun geliefde partner aan het begin van een relatie.

Wanneer een Drie echter niet mentaal gezond is, of zich vaak in een later stadium van een relatie bevindt, kunnen ze zich te sterk identificeren met hun werk en overdreven gefocust zijn op hun ‘prestaties’, of dat nu in de werkkamer, de slaapkamer of als ouder in een groep is. Ze kunnen ten onrechte geloven dat ze zijn wat ze doen en denken dat anderen hen ook zo zien. Dit kan ertoe leiden dat ze het contact verliezen met wie ze werkelijk zijn, waardoor ze als een kameleon in de relatie gaan functioneren en zich alleen identificeren met wat hun partner leuk vindt. Dit zorgt er natuurlijk voor dat de zaken sneller zullen mislukken, aangezien de Drie misschien niet hun echte zelf in de relatie hebben gebracht.

Hoewel Drieën binnen de Enneagram-triade zeer hartgericht zijn, in die zin dat ze de gevoelens van anderen voelen, kunnen ze hun gevoelens onbewust vermijden, omdat het vermijden van emoties hen helpt dingen voor elkaar te krijgen. Terwijl ze het hectische tempo loslaten en proberen te ‘zijn’ versus onophoudelijk ‘doen’, en naarmate potentiële angst of depressie toeneemt vanwege dit onbekende, langzamere tempo, is het belangrijk dat een Drie enkele ontspanningstechnieken, hun eigen hobby’s en fitnessoefeningen om zichzelf in evenwicht te brengen; en zorg voor hun geestelijke gezondheid.

Als je van een Drie houdt, onthoud dan dat ze, hoewel ze een nogal stoere façade vertonen, diep verlangen naar een zeer hechte en loyale band, vooral met jou. Dit komt omdat ze het grootste deel van het leven van de Drie een overvloed aan verzorging hadden, of dat hun verzorgende banden enorm ontbraken. In beide gevallen hebben ze een sterk gevoel van gemis of behoefte die ze proberen te vervullen om zich veilig te voelen, en voelen ze zich het beste als ze te allen tijde weten waar hun partner staat en als hun partner hen sterke feedback geeft over hun gehechtheid.

Wanneer een Drie niet afhankelijk is van hun partner om in hun behoeften te voorzien, kunnen ze zich tot een vorm van bedrog wenden om wel in hun behoeften te voorzien. Wanneer ze echter zelfzorg beginnen te krijgen en beseffen dat ze geliefd zijn, wat ze ook doen, doen ze geweldig werk door in liefde de waarheid te spreken en een fijn team te leiden, zowel thuis als op het werk.

Moedig je partner aan om meer naar hun gevoelens te luisteren. Onthoud dat ze zich veilig moeten voelen voordat ze de waarheid vrijgeven en hun intimiteit en nabijheid met jou verbeteren. 

Weten vs doen

Nu heb je wellicht wat meer bewustzijn over je persoonlijkheid. Heel goed. Nu is de vraag wat ga je ermee doen?

Weten en doen zijn twee totaal verschillende dingen. Wil je het niet bij kennis houden maar de volgende stap in je leven zetten of ben je nog niet zeker wat nu werkelijk jou karakter is? Kom dan aan boord. Want satisfaction komt van Action!