Type 6: De loyalist

Ik ben een loyaal en eerlijk persoon en vind vertrouwen belangrijk. Als ik mij verbind aan een persoon of doel dan committeer ik daar sterk aan. Ik heb sterke behoefte aan veiligheid en zekerheid en een sterk verantwoordelijkheidsgevoel en ben een harde werker. Creatief en probleem oplosser. Ik ben vaak voorzichtig en afwachtend en twijfel veel. Ik denk (te) veel en doe minder. Ik twijfel veel over mijzelf en mijn omgeving en ben van nature wantrouwend. Ik zit veel in mijn hoofd en kan soms lastig overgaan op actie. Passiviteit vergroot angstgevoelens. Door mijn sceptische houding en wantrouwen kan ik mensen onbedoeld van mij afstoten, terwijl ik vertrouwen juist zo belangrijk vind en ze nodig heb voor mijn eigen gemoedsrust. Iets onbekends zie ik snel als een gevaar en daar ben ik van nature angstig voor. Ik heb de neiging om buiten mijzelf bij iets of iemand geruststelling en houvast te zoeken in plaats van deze houvast in mijzelf te vinden. Of dit nu een persoon, geloof of instituut is, ik zoek het vaak buiten mijzelf. Ik kan best goed tegenstrijdig gedrag laten zien, want soms vlucht ik juist weg van onzekerheden, terwijl op andere momenten of in andere situaties ik juist de confrontatie zonder enige angst opzoek! Ik heb best veel tegenstrijdigheden in mij, enerzijds ben ik afhankelijk terwijl ik tegelijkertijd mijn onafhankelijkheid belangrijk vind. Enerzijds vind ik vertrouwen belangrijk en tegelijkertijd trek ik mensen continu in twijfel en zet ik vraagtekens bij de intenties en test ik hun betrouwbaarheid. Voor mij is meest belangrijke dat ik mij veilig voel in mijn omgeving en ik zoek daarom graag bondgenoten.  Ik zorg er vaak middels humor voor dat andere mensen mij leuk vinden. 
Twijfelen over alles 

Ik heb een levendige fantasie, vooral als het gaat om wat een bedreiging kan vormen voor de veiligheid en zekerheid. Ik kan meestal herkennen wat gevaarlijk of schadelijk kan zijn en ik kan zoveel angst ervaren alsof het echt gebeurd, of de situatie gewoon in twijfel trekken of er juist tegen in gaan zonder de angst te ervaren. Ik heb de neiging om gevaar te vermijden, of heb de neiging om er frontaal tegen in te gaan, het uit te dagen. Sterker nog, soms ervaar ik niet veel angst, omdat ik met weinig aarzeling tot actie overga. Mijn verbeelding leidt ook tot de mijn vindingrijkheid en een goed, zij het enigszins ongebruikelijk, gevoel voor humor.
Ik zou graag willen dat het leven zekerder zou zijn, maar over het algemeen lijk ik te twijfelen aan de mensen en dingen om mij heen. Meestal zie ik de tekortkomingen in de visie die iemand naar voren brengt. Ik veronderstel dat sommige mensen mij als gevolg daarvan als zeer scherpzinnig zullen beschouwen. Ik heb de neiging om wantrouwend te staan ​​tegenover autoriteit en voel me niet bijzonder op mijn gemak als ik als autoriteit wordt gezien. Omdat ik kan zien wat er mis is met de algemeen aanvaarde kijk op de dingen, heb ik de neiging me te identificeren met underdog-positie. Zodra ik mij committeer aan een persoon of een doel dan ben ik daar erg loyaal aan.

In stress: In stress krijg ik de mindere karakter trekken van de 3, de presteerder, om mijn gebrek aan zelfvertrouwen te compenseren stort ik mij op hard werken en prestaties om op die manier de waardering van anderen te krijgen. 

 

In mentale rust: krijg ik meer vertrouwen in mijzelf en mijn omgeving en kan ik beter genieten van het leven. Dan krijg ik de positieve karakter eigenschappen van de 9, de bemiddelaar.


Sterke punten: "Plichtsgetrouw, loyaal, harde werker, serieus, sensitief en intuïtief, gedetailleerd, nauwkeurig, nieuwsgierig, probleemoplosser, creatief. 
Ontwikkelpunten: Besluiteloos, kritisch, sceptisch, reactief/passief, wantrouwend, waakzaam, alert, ongerust, doemdenker, pessimist.

Onbewuste zelfbeeld: Ik doe mijn plicht

Onbewuste overtuiging:  Ik sta er alleen voor, de wereld zit vol gevaren

 

"Vechten of vluchten, denkt veel, doet minder, angst, piekeren, twijfelen"

 

Jouw focus (en valkuil) in het leven: Je bent onbewust geprogrammeerd o.b.v. angst en wantrouw. Je vertrouwt de wereld om je heen niet en hierdoor stoot je onbedoeld mensen af en creëer je selffulfilling prophecies. Door je angsten twijfel je veel denk je te veel in plaats van te doen.

 

Jouw grootste leerpunten voor persoonlijke groei: Meer moed, meer doen (minder denken), meer geloven in jezelf en doorzetten bij twijfel en angst. Meer op jezelf en op anderen vertrouwen (zonder hun vertrouwen eerst te moeten testen). Check de realiteit, vraag bij je omgeving na of je angsten wel op feiten gebaseerd zijn.  Iedereen heeft steun nodig van iemand, voor jou is dat noodzakelijk. Check of je rampscenario wel reëel is, relativeer. 

Belangrijkste kenmerken van Enneagram type 6:

Jouw onbewuste visie op het leven

De wereld om je heen zie je als bedreigend en je zit vol met wantrouwen. "De wereld is gevaarlijk en ik sta er alleen voor". 

Jouw drijfveer, waarom je denkt en doet zoals je doet

Angst & wantrouw. Je bent bang om alleen te zijn, omdat je dan overgeleverd bent aan je innerlijke onrust en angsten. Je hebt minimaal iemand nodig om zekerheid bij te vinden. 
Daarnaast ben je onbewust geprogrammeerd o.b.v. wantrouwen, in de basis ben je ervan overtuigd dat alles en iedereen niet te vertrouwen en onveilig is, tenzij het tegendeel bewezen is. Hierdoor stoot je onbedoeld mensen van je af. Je valkuil is dat je self-fulfilling prophecy creëert. 

Kenmerken van de levensvisie van Type 6:

 1. Zoektocht naar zekerheid:

  • Type 6 wordt gedreven door een diepgewortelde behoefte aan zekerheid en veiligheid. Ze willen situaties en relaties begrijpen en voorspelbaarheid ervaren om zich beschermd te voelen.
 2. Waakzaamheid en anticipatie van gevaren:

  • Type 6 heeft de neiging om waakzaam te zijn en gevaren te anticiperen. Ze scannen voortdurend hun omgeving op mogelijke bedreigingen en proberen zich voor te bereiden op worst-case scenario's.
 3. Loyaliteit aan betrouwbare bronnen:

  • Ze hechten sterk aan loyaliteit en hebben de neiging zich te verbinden met betrouwbare bronnen, of het nu gaat om mensen, organisaties of systemen. Ze zoeken stabiliteit in hun relaties.
 4. Vrees voor onzekerheid en twijfel:

  • Type 6 kan worstelen met een diepgewortelde angst voor onzekerheid en twijfel. Ze hebben de neiging om te zoeken naar bevestiging en geruststelling om hun twijfels te verminderen.
 5. Behoefte aan bevestiging:

  • Ze verlangen naar bevestiging en validatie van anderen om hun eigen gevoel van zelfwaarde te versterken. Ze kunnen twijfelen aan hun eigen beslissingen en standpunten.
 6. Balans tussen zelfstandigheid en afhankelijkheid:

  • Type 6 ervaart een delicate balans tussen zelfstandigheid en afhankelijkheid. Ze willen onafhankelijk zijn maar hebben tegelijkertijd behoefte aan ondersteuning en begeleiding.
 7. Besluiteloosheid en angst voor fouten:

  • Type 6 kan worstelen met besluiteloosheid vanwege de angst voor het maken van fouten. Ze willen de juiste keuzes maken om negatieve gevolgen te vermijden.
 8. Focus op samenwerking:

  • Ze kunnen sterk de nadruk leggen op samenwerking en hechten waarde aan het delen van verantwoordelijkheden. Ze voelen zich comfortabeler in groepen waar ze zich gesteund voelen.
 9. Zelfbehoud en veiligheidsmaatregelen:

  • Type 6 neemt vaak preventieve maatregelen om zichzelf te beschermen tegen mogelijke gevaren. Ze zijn bedachtzaam en voorzichtig in hun benadering van het leven.

Het begrijpen van deze levensvisie kan Type 6 helpen bij zelfbewustzijn en groei. Het streven is om een gezonde balans te vinden tussen het zoeken naar zekerheid en het ontwikkelen van vertrouwen in zichzelf en anderen. Het vermijden van overmatige angst en het omarmen van onzekerheden zijn cruciale elementen voor de groei van Type 6.

Wat het beste zou zijn voor je persoonlijke ontwikkeling

Moed, durven, doorzetten. Meer op jezelf leren vertrouwen en minder afhankelijk te zijn van anderen. Durf te vertrouwen op je eigen innerlijke leiding in plaats van alleen te reageren op je omgeving en anderen om je heen. Durf meer te doen (en minder te denken), proactief te zijn i.p.v. reactief.

Wat je (onbewust) vermijdt

Je vermijdt onzekerheden en angsten en alleen zijn. Je vermijdt elke vorm van risico. Je bent als de dood om alleen te zijn, alleen tegelijkertijd wantrouw je mensen en dingen om je heen en wil je juist onafhankelijk zijn. 

Hier zijn enkele dingen die Type 6 vaak vermijdt:

 1. Onzekere situaties:

  • Type 6 vermijdt vaak onzekere situaties waarin ze het gevoel hebben de controle te verliezen. Ze voelen zich comfortabeler in voorspelbare omgevingen.
 2. Onbetrouwbare personen of systemen:

  • Ze vermijden het aangaan van relaties met mensen of systemen die als onbetrouwbaar worden beschouwd. Ze hechten sterk aan loyaliteit en stabiliteit.
 3. Besluiteloosheid:

  • Type 6 vermijdt soms het nemen van beslissingen uit angst voor mogelijke negatieve gevolgen. Ze kunnen vastlopen in besluiteloosheid om risico's te vermijden.
 4. Onbekende en nieuwe ervaringen:

  • Ze voelen zich vaak terughoudend om nieuwe, onbekende ervaringen aan te gaan. Het verkennen van het onbekende kan hun angst vergroten.
 5. Confrontatie met hun eigen twijfels:

  • Type 6 vermijdt soms het confronteren van hun eigen twijfels en angsten. Ze kunnen proberen deze gevoelens te onderdrukken of te vermijden.
 6. Overmatige risico's:

  • Type 6 vermijdt situaties waarin ze te veel risico moeten nemen, omdat dit hun gevoel van veiligheid kan bedreigen.
 7. Isolatie van ondersteunende netwerken:

  • Ze vermijden soms het isolement van ondersteunende netwerken. Het hebben van betrouwbare mensen om hen heen is belangrijk om zich veilig te voelen.
 8. Het negeren van waarschuwingssignalen:

  • Type 6 vermijdt soms het negeren van waarschuwingssignalen of intuïtieve gevoelens die hun angsten kunnen activeren. Ze willen mogelijke gevaren vroegtijdig identificeren.
 9. Ongeplande verandering:

  • Ze kunnen moeite hebben met ongeplande veranderingen en vermijden situaties waarin plotselinge veranderingen kunnen optreden zonder voldoende voorbereiding.

Het vermijden van deze situaties en gedragingen is vaak een manier voor Type 6 om hun behoefte aan veiligheid en stabiliteit te waarborgen. Het bewust worden van deze vermijdingen kan hen helpen groeien en zichzelf uitdagen om flexibeler om te gaan met onzekerheden.

In stress krijg je karaktertrekken van de presteerder

In stress krijg ik de mindere karakter trekken van Enneagram type 3: de presteerder.

Wanneer het niet zo met je gaat, heb je last van onzekerheid, twijfels, gebrek aan zelfvertrouwen en sociale onzekerheid. Dan ben je geneigd om je onzekerheid te maskeren door hard aan het werk te gaan en jezelf te bewijzen voor de ander. Je wordt competitief en voelt je onder druk gezet en kan agressief over komen. Alles om je minderwaardigheidscomplex te compenseren.  

In ontspanning krijg je karaktertrekken van de bemiddelaar

Als je mentaal ontspannen bent, in goede tijden, dan beweeg je meer richting Enneagram type 9 de bemiddelaar. Dan vind je meer vertrouwen, stabiliteit en rust en kan je beter genieten van het leven. Je bent dan veel opener en medelevender naar je omgeving. Je vindt dan meer vrede in jezelf i.p.v. het altijd buiten jezelf te zoeken. Je wordt meer onafhankelijk, terwijl (paradoxaal) je tegelijkertijd meer in verbinding staat met anderen! Je maakt opeens makkelijker vrienden en bent niet meer reactief. Je humor en speelsheid worden nu aangevuld met meer optimisme en hartelijkheid. 

Ontwikkel punten voor persoonlijke groei

Geloof in jezelf, heb vertrouwen in jezelf in je eigen keuzen zodat je minder afhankelijk wordt van je omgeving. Wees je bewust van het feit dat je denkpatronen gebaseerd zijn op angst en wantrouw en dat dit niet nodig is, omdat je meer geluk en zingeving bereikt wanneer je jezelf meer open stelt en acteert vanuit vertrouwen. 

Praktische tips voor persoonlijke ontwikkeling

Wees je bewust van je negatieve denkpatronen en check met je omgeving of je angsten en wantrouw wel reëel zijn of puur gebaseerd zijn op je eigen gedachten. 

Zorg dat je iemand hebt die je steunt, iedereen heeft steun nodig en voor jou is dat noodzakelijk om je doelen te bereiken.

Voorkom passiviteit en uitstel gedrag door duidelijke time-lines en afspraken met jezelf te maken.

Herken je reactie "vluchten of vechten" en ga na of dit geen reactie is o.b.v. je eigen projectie van een situatie. 

Wanneer je teveel gefocust bent op de rampscenario's, bedenk een nog veel slechter scenario - zodat je inziet hoe belachelijk eigenlijk de gedachte is (relativeren) en omdenken: wat het is beste dat kan gebeuren en focus je daar op. 

Communicatiestijl & houding

Alert, waakzaam, contact makend, serieus, steun zoekend. 

Tegenstellingen zoals terughoudend en gereserveerd en dan weer spontaan en openhartig. Het ene moment gevoelig en dan weer hard. Het ene moment impulsief en dan weer bedachtzaam. 

Spreekstijl: gedetailleerd, twijfelend, bedachtzaam, soms stellig en direct. Waarschuwend. Focus op details, structuur en regels. 

Gevoel is van het gezicht af te lezen, expressie. 

In relaties

Je twijfelt vaak aan de bedoelingen en de intenties van je naasten en ook al zijn ze zo belangrijk voor je stoot je ze daardoor juist af omdat je continu de ander aan het testen bent of ze wel te vertrouwen zijn en geen verborgen agenda's en motieven hebben. 

Je bent heel loyaal en plichtsgetrouw. Je wilt geruststelling en hebt je partner nodig om je innerlijke gemoedstaat goed te houden. 

Je neigt er naar je eigen onvrede te projecteren op je partner en je ontkent dat je wel eens naar anderen kijkt door je partner hier juist op aan te spreken.

Je focust je vaak onbedoeld op probleem gebieden in de relatie i.p.v. te kijken naar wat er wel goed gaat. Hierdoor kan je te kritisch overkomen en juist problemen creëren. 

Je kan je helemaal verbinden in een relatie: fysiek, emotioneel, financieel etc. en dan nog heb je twijfels.

Twijfel betekent niet dat je de relatie wil verbreken, maar is een manier om de relatie te testen en bevestiging te krijgen van de ander. 

Wat voor werk past bij jou?

De ideale werkomgeving voor een Enneagram Type 6 houdt rekening met hun sterke punten en biedt ondersteuning bij het omgaan met hun uitdagingen en zwakke punten. Hier zijn enkele overwegingen voor een werkomgeving die goed past bij Type 6:

Sterke punten van Type 6:

 1. Betrouwbaarheid: Type 6 is zeer betrouwbaar en toegewijd aan hun werk.
 2. Voorbereiding en Planning: Ze zijn bedreven in het voorbereiden en plannen voor verschillende scenario's.
 3. Waakzaamheid: Ze kunnen snel potentiële problemen identificeren en anticiperen op mogelijke uitdagingen.
 4. Teamspelers: Type 6 werkt goed samen en waardeert een ondersteunende teamomgeving.
 5. Loyaliteit: Ze zijn loyaal aan hun werkgever en collega's.
 6. Veiligheid: Een veilige werkomgeving waarin duidelijke richtlijnen en procedures zijn, is belangrijk voor hen.
 7. Detailgericht: Ze hebben oog voor detail en zijn nauwgezet in hun werk.
 8. Trouw aan Waarden: Type 6 vindt het belangrijk om te werken voor een organisatie die hun persoonlijke waarden weerspiegelt.
 9. Grondigheid: Ze zijn grondig bij het onderzoeken van informatie en nemen geen beslissingen overhaast.
 10. Teamgericht: Ze gedijen goed in een team dat samenwerking en ondersteuning waardeert.

Zwakke punten en uitdagingen van Type 6:

 1. Angst voor Fouten: Ze kunnen terughoudend zijn om beslissingen te nemen uit angst voor mogelijke fouten.
 2. Besluiteloosheid: Type 6 kan worstelen met besluiteloosheid, vooral onder druk.
 3. Zorgen en Bezorgdheid: Overmatige zorgen kunnen hun vermogen om met vertrouwen te handelen belemmeren.
 4. Wantrouwen: Een neiging tot wantrouwen tegenover autoriteit kan hun relaties op het werk beïnvloeden.
 5. Verlangen naar Bevestiging: Ze kunnen afhankelijk zijn van externe validatie en bevestiging.
 6. Risicomijdend: Ze kunnen terughoudend zijn bij het nemen van risico's en het proberen van nieuwe benaderingen.
 7. Angst voor Afwijzing: De angst voor afwijzing kan hun initiatief beïnvloeden.
 8. Overmatige Voorzichtigheid: Te voorzichtig zijn kan innovatie belemmeren.
 9. Behoefte aan Zekerheid: Ze kunnen moeite hebben met veranderingen die onzekerheid met zich meebrengen.
 10. Overanalyse: Overmatige analyse kan hen verlammen bij het nemen van beslissingen.

Top 10 functies die goed passen:

 1. Projectmanager
 2. Kwaliteitscontroleur
 3. Compliance Officer
 4. Risicoanalist
 5. Onderzoeker
 6. Teamcoördinator
 7. Human Resources Specialist
 8. Financieel Analist
 9. Planner
 10. Administratief Medewerker

Top 10 Functies die juist niet passen:

 1. Risicovolle Ondernemer
 2. Verkoper met hoge druk
 3. Crisismanager
 4. Creatieve Artiest
 5. Onafhankelijke Consultant zonder ondersteuning
 6. Start-up Ondernemer
 7. Avontuurlijke Reisleider
 8. Freelancer zonder structuur
 9. Politicus met intensieve campagnes
 10. Performance Artiest zonder zekerheid

Vleugel 7: De buddy

In combinatie met jouw vleugel type 7, de levensgenieter en avonturier word je meer socialer en meer extravert. Het is belangrijk voor jou dat andere mensen jou mogen. Je neemt jezelf en het leven wat minder serieus en vind materieel welzijn en gezelligheid, geaccepteerd worden belangrijk. Wel kan je tijden van besluiteloosheid kennen en zijn je keuzen erg afhankelijk van de adviezen en meningen van mensen om je heen. Je kan slecht tegen angst, druk en spanning en kan dan erg instabiel worden in je gedrag. Wanneer het niet goed met je gaat, word je te afhankelijk van anderen of van verdovende middelen en vlucht je voor je angsten. Daarbij neig je er naar manisch te worden en krijg je last van paniek aanvallen. 

Kenmerken van Enneagram Type 6 met een vleugel 7:

 1. Meer speels en optimistisch:

  • Type 7 brengt een speelse en optimistische energie in het persoonlijkheidstype 6. Dit kan resulteren in een meer positieve kijk op het leven en een verlangen naar plezier en opwinding.
 2. Creativiteit en nieuwsgierigheid:

  • De invloed van Type 7 kan de creativiteit en nieuwsgierigheid van Type 6 vergroten. Ze kunnen meer openstaan voor nieuwe ervaringen en ideeën.
 3. Verlangen naar afwisseling:

  • Type 7 brengt een verlangen naar afwisseling en variatie met zich mee. Dit kan resulteren in een grotere bereidheid om uit hun comfortzone te stappen.
 4. Angst om te missen (FOMO: Fear of missing out):

  • Het verlangen naar plezier en nieuwe ervaringen kan voortkomen uit een angst om iets belangrijks te missen. Dit kan zich manifesteren als een continue zoektocht naar opwinding.
 5. Optimistisch onder stress:

  • In stressvolle situaties kan de optimistische kant van Type 7 naar voren komen. Ze kunnen geneigd zijn om zich te richten op positieve uitkomsten om hun angst te verminderen.
 6. Balans tussen veiligheid en avontuur:

  • Type 6 met een vleugel 7 kan een evenwicht proberen te vinden tussen hun behoefte aan veiligheid en hun verlangen naar avontuur. Ze kunnen heen en weer schommelen tussen deze polen.
 7. Snelheid van denken en handelen:

  • De invloed van Type 7 kan Type 6 ertoe aanzetten sneller te denken en te handelen, vooral wanneer ze gemotiveerd zijn door opwinding en nieuwsgierigheid.

Het is belangrijk op te merken dat hoewel de invloed van een vleugel significant kan zijn, het basistype (Type 6 in dit geval) nog steeds de kern van de persoonlijkheid vormt. De combinatie van Type 6 met een vleugel 7 resulteert in een unieke mix van eigenschappen en gedragspatronen

Vleugel 5: De verdediger

Wanneer de trekken van jouw vleugel 5 boven komen combineer je de karakteristieken van jouw primaire karakter (loyaliteit, angst, zoeken naar zekerheid) met die van de type 5 de onderzoeker (intellectuele nieuwsgierigheid, onafhankelijkheid en behoefte aan kennis). Je bent voorzichtig, analytisch en vindt kennis en informatie belangrijk om je veilig te voelen in de beslissingen die je neemt. Als je mentaal gezond bent word je hierdoor pragmatisch en deskundig op jouw terrein en meer oplossingsgericht. Je hebt een sterke mate van onafhankelijkheid. Echter, wanneer het mentaal niet goed met je gaat, kun je te afstandelijk en pessimistisch en cynisch worden. 

Kenmerken van Enneagram Type 6 met een vleugel 5:

 1. Diepgaande analyse en onderzoek:

  • De invloed van Type 5 brengt een verlangen naar diepgaande analyse en intellectueel begrip met zich mee. Type 6 met een vleugel 5 kan geneigd zijn om uitgebreid onderzoek te doen om hun zorgen en angsten te begrijpen.
 2. Onafhankelijkheid en teruggetrokkenheid:

  • Type 5 staat bekend om onafhankelijkheid en een zekere mate van teruggetrokkenheid. Dit kan zich manifesteren in Type 6, waar ze momenten van introspectie en zelfreflectie zoeken.
 3. Behoefte aan kennis en informatie:

  • Type 6 met een vleugel 5 heeft vaak een sterke behoefte aan kennis en informatie om zich veilig te voelen. Ze kunnen streven naar expertise op gebieden die verband houden met hun zorgen.
 4. Voorzichtigheid en observeren:

  • De observerende aard van Type 5 kan de voorzichtigheid van Type 6 versterken. Ze kunnen terughoudender zijn bij het nemen van beslissingen en observeren voordat ze zich volledig engageren.
 5. Verwerking van angst door kennis:

  • Type 6 met een vleugel 5 kan proberen hun angsten te verwerken door middel van kennis en informatie. Ze geloven mogelijk dat hoe meer ze weten, hoe beter ze zich kunnen voorbereiden op mogelijke gevaren.
 6. Balans tussen emotionaliteit en rationaliteit:

  • Ze zoeken een balans tussen hun emotionele reacties (kenmerkend voor Type 6) en rationele benaderingen (kenmerkend voor Type 5). Deze balans kan variëren afhankelijk van de situatie.
 7. Vermijding van onnodige risico's:

  • Type 6 met een vleugel 5 vermijdt over het algemeen onnodige risico's. Ze willen goed geïnformeerd en voorbereid zijn voordat ze stappen zetten.
 8. Strategische planning:

  • Type 5 brengt een strategische benadering met zich mee, en dit kan zich uiten in de manier waarop Type 6 met een vleugel 5 zich voorbereidt op verschillende situaties.

Het is belangrijk te onthouden dat de vleugel een subtiel maar significante invloed heeft op het basistype. Deze combinatie van Type 6 met een vleugel 5 resulteert in unieke gedragskenmerken en strategieën voor zelfbescherming.

Mentaal gezond versus ongezond

Het Enneagram beschrijft verschillende gezondheidsniveaus voor elk persoonlijkheidstype, inclusief Type 6, de Loyalist of Trouwheidzoeker. Hier zijn de verschillende gezondheidsniveaus voor Type 6:

Gezondheidsniveau 1 - Het Niveau van De Loyalist:

 • Op dit niveau is Type 6 betrouwbaar, loyaal en verantwoordelijk. Ze kunnen effectief omgaan met onzekerheid en angsten zonder zich te laten verlammen.
 • Ze gebruiken hun waakzaamheid op een constructieve manier en zijn in staat om vertrouwen op te bouwen in zichzelf en anderen.

Gezondheidsniveau 2 - Het Niveau van De Loyaal Leider:

 • In dit niveau blijft Type 6 trouw en betrouwbaar, maar ontwikkelt ook leiderschapskwaliteiten. Ze kunnen anderen inspireren en een gevoel van veiligheid creëren.
 • Ze hebben gezonde relaties waarin ze loyaal zijn aan anderen zonder zichzelf volledig aan hen te verliezen.

Gezondheidsniveau 3 - Het Niveau van De Betrouwbare Medewerker:

 • Type 6 op dit niveau kan effectief samenwerken met anderen. Ze zijn in staat om hun eigen capaciteiten te waarderen en hebben gezonde grenzen in hun werk en relaties.
 • Ze hebben vertrouwen in hun eigen beslissingen en kunnen flexibel omgaan met verandering.

Gemiddeld Gezondheidsniveau:

 • Type 6 kan fluctueren tussen gezonde en ongezonde patronen. In dit stadium kunnen ze soms te veel neigen naar angst en worstelen met het nemen van beslissingen.
 • Er kan een neiging zijn tot overmatige controle en behoefte aan bevestiging van anderen.

Ongezondheidsniveau 4 - Het Niveau van De Nervositeit:

 • In deze fase kan Type 6 overweldigd raken door angst en zich vastklampen aan externe bronnen van zekerheid. Ze kunnen chronische zorgen ontwikkelen en worstelen met vertrouwen in zichzelf en anderen.
 • Er is een diep gevoel van onzekerheid en de neiging om constant geruststelling te zoeken.

Ongezondheidsniveau 5 - Het Niveau van De Paniekzaaier:

 • Op dit niveau kan Type 6 volledig verlamd raken door angst en paniek. Ze kunnen onvoorspelbaar en wantrouwig worden tegenover anderen.
 • Er is een sterke behoefte aan externe controle en een diepgewortelde angst voor het onbekende.

Het begrijpen van deze verschillende gezondheidsniveaus kan Type 6 helpen bij zelfreflectie en groei. Het streven is om gezonde patronen te cultiveren, zoals het ontwikkelen van vertrouwen in zichzelf en anderen, en het omgaan met angsten op een evenwichtige manier. Het vermijden van overmatige controle en het vinden van een balans tussen waakzaamheid en ontspanning zijn essentieel voor het welzijn van Type 6.

Hoe herken je of iemand type 6 is?

Hier zijn enkele aanwijzingen die kunnen duiden op een Type 6:

 1. Angst, twijfelen en bezorgdheid:

  • Type 6 heeft vaak een diepgewortelde angst en zorgen. Ze zijn geneigd om zich bewust te zijn van mogelijke gevaren en worstelen soms met het omgaan met onzekerheden en twijfelen veel.
 2. Zoeken naar veiligheid en zekerheid:

  • Type 6 zoekt vaak naar veiligheid en zekerheid in verschillende aspecten van hun leven. Ze hebben behoefte aan een gevoel van stabiliteit en betrouwbaarheid.
 3. Loyaliteit en betrouwbaarheid:

  • Ze zijn buitengewoon loyaal aan de mensen en organisaties waarmee ze zich verbonden voelen. Betrouwbaarheid en toewijding zijn belangrijke waarden voor hen.
 4. Waakzaam en voorzichtig:

  • Type 6 is vaak waakzaam en voorzichtig. Ze kunnen de neiging hebben om hun omgeving te scannen op mogelijke bedreigingen en zijn alert op veranderingen.
 5. Twijfel en besluiteloosheid:

  • Ze twijfelen vaak aan zichzelf en hun keuzes. Besluiteloosheid kan voorkomen, vooral als ze worden geconfronteerd met onzekerheid of mogelijke risico's.
 6. Behoefte aan bevestiging:

  • Type 6 zoekt regelmatig bevestiging en geruststelling van anderen. Ze kunnen vaak om advies vragen en vertrouwen op externe bronnen voor bevestiging.
 7. Kritisch ten opzichte van Aatoriteit:

  • Ze kunnen een kritische houding aannemen ten opzichte van autoriteit en geneigd zijn autoriteitsfiguren te wantrouwen als ze het gevoel hebben dat ze niet betrouwbaar zijn.
 8. Voorbereiding en planning:

  • Type 6 heeft de neiging om zich goed voor te bereiden op mogelijke scenario's en kan gedetailleerde plannen maken om zich voor te bereiden op verschillende uitkomsten.
 9. Samenwerking en groepsoriëntatie:

  • Ze hebben vaak een sterke neiging tot samenwerking en voelen zich comfortabeler in groepen waarin ze zich gesteund voelen.

Het is belangrijk om te onthouden dat het Enneagram een dynamisch model is, en individuen kunnen verschillende aspecten van hun persoonlijkheid laten zien op basis van verschillende omstandigheden en levensfasen. Het Enneagram is bedoeld als een hulpmiddel voor zelfontdekking en groei, niet als een rigide classificatie.

Samenvatting type 6
Overtuiging: je bent er onbewust van overtuigd dat de wereld onveilig is en vol risico's en bedreigingen zit en dat niemand te vertrouwen is. Je twijfelt veel, speelt vaak voor advocaat van de duivel en bent continu anderen aan het toetsen of ze wel loyaal en betrouwbaar zijn. Wat je vermijdt: Elke vorm van onzekerheid en risicp's want wat je niet kent, is gevaarlijk.
Hoe je onbewust acteert: je bent continu waakzaam en projecteert continu je angsten op je omgeving. Self-fulfilling prophecy is wat je daardoor creeert. Wanneer je boos bent uit je dat door sarcasme, anderen te beschuldigen Je sterke punten: betrouwbaar, loyaal, plannen, details, waakzaam, praktisch, samenwerking, alert, scherpzinnig
Zwakke punten: angst, twijfelen, besluiteloos, wantrouwen, pessimisme, controle, behoefte aan bevestiging te veel denken. Allergie: nalatigheid, gemakzucht, lichtzinnigheid, dubbele agenda’s, onbetrouwbaarheid, gebrek aan samenwerking Valkuilen: achterdocht, besluiteloosheid, twijfel, tobberigheid, striktheid, teveel vragen, voorzichtigheid, schijnbare overmoed.
Blinde vlek in gedrag: klaaggedrag. Je waardeert: eerlijkheid en betrouwbaarheid

Uitgebreide beschrijving Enneagram type 6

Het Enneagram type Zes staat bekend als ‘De Scepticus’ omdat ze veiligheid zoeken en risico’s vermijden. Als ze eenmaal een bondgenootschap hebben gesloten met mensen en instellingen die ze vertrouwen, worden ze uitstekende teamspelers die geliefd, loyaal en gedetailleerd zijn. Zessen werken hard om hun collega's, vrienden en dierbaren te beschermen door alert en waakzaam te blijven, ze anticiperen en bereiden zich voor op wat er mis kan gaan.

 

Belangrijkste persoonlijkheidskenmerken van Enneagram type 6:

 • Sterke identificatie met een sociale groep
 • Georganiseerd en geliefd
 • Goed in het beheren van financiën
 • Uitstekende teamspeler
 • Behoort tot een hechte vriendengroep
 • Duidelijke communicatoren
 • Detailgericht en nauwkeurig
 • Zessen worden gedefinieerd door hun verlangen naar veiligheid en zekerheid. Ze proberen te anticiperen op risico's en deze te vermijden, en zich te verbinden met betrouwbare gezagsdragers en instellingen.
 • Ze zijn alert en waakzaam en denken altijd een aantal stappen vooruit om te anticiperen en zich voor te bereiden op wat er mis kan gaan.

Diepste angst: Ze zijn bang dat ze onvoorbereid zijn en zichzelf niet tegen gevaar kunnen verdedigen. Om met deze angst om te gaan, proberen ze voorbereid te zijn op elke mogelijke gang van zaken.

Kernmotivatie: Dit type wordt gemotiveerd door hun behoefte aan veiligheid en zekerheid. Ze zoeken steun en geruststelling bij andere mensen en zijn uiterst loyaal aan mensen en groepen die ze vertrouwen.

 

Enneagramtype 6 in detail

Ze zijn toegewijd en verantwoordelijke individuen die graag tot een sociale groep willen behoren en hun plek in de wereld willen vinden. Ze verschijnen op twee verschillende manieren. Ze kunnen fobisch of contrafobisch zijn, wat te maken heeft met hun nerveuze energie en hoe deze zich aan de buitenwereld presenteert.

Fobische Zessen gaan opzettelijk weg van de bron(nen) van angst en hebben de neiging onder de radar te blijven. Ze zijn open en expressief over hun kwetsbaarheden en zwakheden, zodat anderen hun situatie en gedachtegang kunnen begrijpen. Dit is hun belangrijkste verdedigingsmechanisme om te voorkomen dat ze worden gemanipuleerd.
Counter-fobische Zessen daarentegen bezitten een hooggespannen, irrationele angst voor de angst zelf – wat zich paradoxaal genoeg kan vertalen in het overtreden van regels. Ze proberen aan de oppervlakte een imago van onafhankelijkheid hoog te houden: een harde buitenkant om hun aanhoudende interne onzekerheid te beschermen.
Als kind zijn de Zes mogelijk opgegroeid in een onveilige omgeving, hebben ze overbezorgde voogden gehad of hebben ze een traumatische gebeurtenis meegemaakt die hun wereldbeeld heeft gevormd. Dit type ziet de wereld als een plaats van gevaar; alles of iemand buiten de vertrouwenscirkel van de Zes is een potentiële bedreiging.

Ze zijn uiterst logische typen. Ze zijn voortdurend bezig met het bedenken en plannen van toekomstige gebeurtenissen en hoe ze zichzelf en hun dierbaren tegen schade kunnen beschermen. Als je aan de stereotiepe ‘survivaler' denkt, denk je waarschijnlijk aan iemand met verschillende Enneagram zes kenmerken.

 

Enneagram type zes maakt deel uit van de ‘hoofd-gebaseerde’ triade, samen met Type Vijf en Type Zeven. Elk van deze typen behandelt angst als een kernemotie, maar geen enkel type pakt angst zo frontaal aan als de Zes.

Een gezonde Zes is een persoon die je aan je zijde wilt hebben: ze zijn loyaal, betrouwbaar, eerlijk en beschermend. Wanneer ze minder gezond zijn, kunnen de Zes er een gewoonte van maken om op angst gebaseerde beslissingen te nemen en self-fulfilling prophecy te creëren.

 

Enneagram 6 Vleugels
Zessen die kenmerken delen met Type vijf. Ze zijn over het algemeen onafhankelijker en introverter dan andere Zessen. Ze zullen minder snel op anderen vertrouwen en blijven liever bij zichzelf.

Zessen met vleugel zeven. Deze Zessen zijn socialer en relaxter dan andere Zessen. Ze kunnen goed inspelen op de behoeften van mensen en vinden het vaak leuk om deel uit te maken van groepen en organisaties.

 

Kernwaarden van Enneagram type 6

Veiligheid, betrokkenheid en een gevoel van verbondenheid met de groep zijn de drijvende krachten achter de acties van een Zes. Ze staan sterk voor de mensen in hun leven die een plekje in hun hart hebben verdiend.
Op zoek naar veiligheid waarderen Zessen degenen die hen kunnen geruststellen over hun belang en verbondenheid.
Vertrouwen is de belangrijkste waarde voor Zessen. Met al de tijd die ze besteden aan het bedenken van een reeks hypothetische scenario's, is het buitengewoon geruststellend om te weten dat iemand achter hen staat.
Zessen zoeken vrede in zichzelf, al blijkt dit in eerste instantie een uitdaging. Door vallen en opstaan bouwen Zessen langzaamaan vertrouwen op om elke situatie effectief aan te pakken.


Hoe herken je Enneagram type 6?

Bescheiden en tolerant, ze passen naadloos in de sociale sfeer en zijn altijd bereid hun dierbaren te steunen. Ze zijn goed in het bewaren van geheimen en nemen privacy zeer serieus.

Op het werk zijn ze de werknemers die blijven hangen en gemakkelijk overuren maken om de organisatie te ondersteunen en de taken soepel te laten verlopen. 

Ze zoeken actief naar geruststelling voor hun daden en kunnen potentiële problemen van kilometers afstand ruiken.

 

Gezond versus ongezond Enneagram type 6

Als ze mentaal gezond zijn, zijn ze zorgzame, genereuze en attente teamspelers die collega's en vrienden in een positieve richting vooruit helpen. Het zijn waardevolle en hardwerkende medewerkers die er trots op zijn een organisatie te dienen en er alles aan zullen doen om hun vaardigheden aan te scherpen. In tijden van stress weten ze hoe ze de zenuwen met finesse moeten hanteren en verspreiden. Ze ontwikkelen veilige hechtingsstijlen en vertrouwen gemakkelijk anderen. Door hun geduld en moed kunnen Zessen leren hun onafhankelijkheid te accepteren en zich vrijelijk in de wereld uit te drukken. Op hun best zijn ze in staat hun zorgen los te laten en zich te concentreren op zaken die ze op dit moment kunnen veranderen.

Als ze mentaal gemiddeld zijn, zijn ze zeer sceptisch, en zoeken ze veiligheid en goedkeuring van de groep voor hun daden. Ze worden zich bewust van hun tekortkomingen en hun gevoel van eigenwaarde kan van tijd tot tijd fluctueren. Wanneer er een breuk is tussen hun positie en de groep, worden ze merkbaar geïrriteerd en nerveus. Om teleurstelling te voorkomen, kunnen ze zich mentaal voorbereiden op het ergste scenario voordat ze een taak uitvoeren. Ze hebben de neiging berichten of informatie te veel te analyseren zodra deze binnenkomen, wat hun angst nog verder aanwakkert – en tot gemengde signalen leidt. Dit brengt anderen in verwarring, waardoor het geheel een vicieuze cirkel van zorgen wordt.

Als ze ongezond zijn, worden ze extreem paranoïde en achterdochtig tegenover alles en iedereen op hun pad. Ze zijn vatbaar voor het ontwikkelen van angst vanwege hun hyperwaakzaamheid voor dreigende (echte of ingebeelde) bronnen van schade. Als gevolg hiervan kunnen zich valse herinneringen vormen en kunnen ze gaan vermoeden dat anderen hen voor de gek proberen te houden, terwijl ze meesters zijn geworden in het voor de gek houden van zichzelf. Dit zorgt ervoor dat ze zich psychologisch vastklampen aan een beschermende figuur in hun leven om elke dag door te komen (ook wel codependentie genoemd). Wanneer ze geïrriteerd en boos zijn zullen ze hun onzekerheden op anderen projecteren en beweren dat ze iets hebben gedaan, terwijl het allemaal ingebeeld is.

 

Tips voor persoonlijke ontwikkeling Enneagram type 6

 • Bezit je kracht. Ze hebben de neiging het leven te zien als een reeks gebeurtenissen die hen overkomen, in plaats van als een reis waarbij ze het schip besturen. Wanneer ze leren de macht die ze opleveren te erkennen en te bezitten, kunnen ze moediger en brutaler zijn in de manier waarop ze aan de wereld verschijnen.
 • Wees je ervan bewust hoe je selffulfilling prophecy creëert. Er is sprake van een selffulfilling prophecy als je onbewust iets laat gebeuren door je er te veel op te fixeren. Ze doen dit wanneer ze toestaan dat hun angst tot extreme paranoia leidt. Als een Zes bijvoorbeeld teveel gefixeerd is op de angst dat hun partner minder in hen geïnteresseerd is, kunnen ze extra spanning in de relatie introduceren die er anders niet zou zijn.
 • Werk aan het opbouwen van vertrouwen in uw relaties. Begrijp dat niet iedereen bijbedoelingen heeft of erop uit is je kwaad te doen. Dit soort scepticisme kan problemen veroorzaken in gezonde relaties. Wanneer Zessen leren meer vertrouwen te hebben in de mensen in hun leven, kunnen ze sterkere en betekenisvollere verbindingen aangaan.
 • Ontwikkel gezonde gewoonten om angst los te laten. Zessen brengen veel tijd door in hun hoofd, dus het is essentieel om gewoonten te oefenen waardoor je energie zich op je lichaam kan concentreren. Hoewel lichaamsbeweging voor iedereen belangrijk is, is het vooral nuttig voor dit type persoon, zodat ze zich meer op het heden kunnen concentreren en stress kan loslaten.

 

Enneagram type 6 in relaties

Enneagram type zes in romantische relaties zijn over het algemeen erg zorgzaam, attent en beschermend tegenover degenen om wie ze geven en zijn zich ook bewust van hun eigen behoeften. Als ze mentaal niet zo gezond zijn, kunnen ze angstig zijn en verstijven in plaats van zich te richten op wat ze ook moeten doen. Ze plannen vaak worstcasescenario's om er zeker van te zijn dat ze voorbereid zijn en hebben er moeite mee hun gedachten te concentreren op het feit dat echtgenoten of partners niet altijd gecontroleerd willen worden of voor alles een plan willen hebben.

Zessen moeten ook leren dat mensen hen soms in de steek laten, maar dat betekent niet dat ze nooit te vertrouwen zijn. Soms komen dingen spontaan. Zessen moeten leren dat het leven nog meer een merkwaardig avontuur is als je leert sommige dingen op de juiste manier te doen. Als een Zes toestaat dat angst hen beperkt door perfecte grenzen en samengestelde relaties te creëren, dan is er heel weinig groei, zelfs als het leven soepel verloopt. Zessen doen er beter aan hun moedige reis terug naar hoop en vertrouwen te eren. Hun echtgenoten doen er goed aan om hen elke dag een tijdje angsten te laten verwerken, maar dan over te gaan tot dankbaarheid en planning.

Als je van een zes houdt, onthoud dan dat ze vaak bang zijn dat ze zichzelf niet kunnen vertrouwen omdat iets in hun verleden hen het gevoel gaf dat ze niet veilig waren. Nu projecteren ze dat op jou of hopen ze dat je aan al hun behoeften zult voldoen, maar je moet je hiertegen verzetten en ze hun eigen zelfzorg laten krijgen. Of het nu gaat om het bijhouden van een dagboek om zelfstandig hun gedachten te verwerken, meditatie, lichaamsbeweging of andere tactieken, zelfzorg kan zessen helpen ‘los te komen’ en hen in staat te stellen sterker te worden in lichaam en geest.

Als ze te veel hardop met je piekeren, stel de piekersessies dan in op een beperkte tijd in plaats van het volgens jouw schema te laten gebeuren en moedig ze aan om wat tijd voor zichzelf te nemen om het mondeling te verwerken, hoe ongemakkelijk dat in eerste instantie ook mag voelen. Het doel is niet dat ze gezonde risico's vermijden maar dat ze plannen maken voor een gezonde veiligheid en de voltooiing van hun prachtige en zorgzame, moedige doelen, zowel als individu als koppel met hun geliefde partner.

Magie, magic ontstaat en bestaat buiten je comfortzone. Alles is mogelijk.

Weten en doen

Nu heb je wellicht wat meer bewustzijn over je persoonlijkheid. Heel goed. Nu is de vraag wat ga je ermee doen?

Weten en doen zijn twee totaal verschillende dingen. Wil je het niet bij kennis houden, maar de volgende stap in je leven zetten of ben je nog niet zeker wat nu werkelijk jouw karakter is? Kom dan aan boord. Want satisfaction komt van Action!