Op de werkvloer


Type 1 - De Perfectionist

Sterke Punten:

 • Gewetensvol en nauwgezet.
 • Uitstekend in het volgen van regels en procedures.
 • Gericht op kwaliteit en detail.

Geschikt Werk:

 • Kwaliteitsborging, beleidsanalist, projectmanagement.

Werkomgeving:

 • Een gestructureerde en georganiseerde omgeving waar regels en normen worden gehandhaafd.

Valkuilen en Allergieën:

 • Te zelfkritisch en perfectionistisch.
 • Allergisch voor onrechtvaardigheid en slordigheid.

Ongeschikt Werk:

 • Taken die te veel improvisatie vereisen.

Hiërarchie:

 • Respectvol en volgt regels, maar kan kritisch zijn als deze als onrechtvaardig worden ervaren.

Collega's:

 • Verwacht dezelfde toewijding aan kwaliteit van collega's.

Communicatie:

 • Direct en gericht op verbetering van processen.

Rol in een Team/Project:

 • Een leidersrol waarin de focus ligt op het waarborgen van kwaliteit en efficiëntie.

Type 2 - De Gever

Sterke Punten:

 • Empathisch en zorgzaam.
 • Goed in het opbouwen van relaties.
 • Behulpzaam en ondersteunend.

Geschikt Werk:

 • Maatschappelijk werk, counseling, human resources.

Werkomgeving:

 • Een warme en ondersteunende omgeving waar interactie en zorgzaamheid worden gewaardeerd.

Valkuilen en Allergieën:

 • Te veel gericht op anderen, kan eigen behoeften negeren.
 • Allergisch voor afwijzing en onverschilligheid.

Ongeschikt Werk:

 • Taken die weinig ruimte bieden voor persoonlijke betrokkenheid.

Hiërarchie:

 • Respectvol en zoekt goedkeuring.

Collega's:

 • Werkt goed samen en zoekt harmonie in relaties.

Communicatie:

 • Expressief en gericht op het begrijpen van behoeften.

Rol in een Team/Project:

 • Een ondersteunende rol waarin de behoeften van anderen worden erkend en vervuld.

Type 3 - De Presteerder

Sterke Punten:

 • Ambitieus en resultaatgericht.
 • Goed in het behalen van doelen.
 • Uitstekende organisator.

Geschikt Werk:

 • Ondernemerschap, marketing, leidinggevende functies.

Werkomgeving:

 • Een competitieve en resultaatgerichte omgeving waarin prestaties worden beloond.

Valkuilen en Allergieën:

 • Kan overwerkt raken om doelen te bereiken.
 • Allergisch voor falen en inefficiëntie.

Ongeschikt Werk:

 • Taken die weinig erkenning bieden voor prestaties.

Hiërarchie:

 • Ambitieus en wil vooruitgang boeken in de hiërarchie.

Collega's:

 • Gericht op succes, kan competitief zijn met collega's.

Communicatie:

 • Doelgericht en gericht op het benadrukken van prestaties.

Rol in een Team/Project:

 • Een leidersrol waarin de focus ligt op het behalen van meetbare doelen.


Type 4 - De Individualist

Sterke Punten:

 • Creatief en uniek.
 • Diepgaand emotioneel begrip.
 • Artistiek en expressief.

Geschikt Werk:

 • Kunst, schrijven, creatieve industrieën, counseling.

Werkomgeving:

 • Een unieke, inspirerende omgeving waar ruimte is voor zelfexpressie.

Valkuilen en Allergieën:

 • Kan zich te veel richten op eigen emoties.
 • Allergisch voor conformiteit en oppervlakkigheid.

Ongeschikt Werk:

 • Taken met te strikte regels en weinig creatieve vrijheid.

Hiërarchie:

 • Vermijdt conformiteit, zoekt autonomie.

Collega's:

 • Verwacht waardering voor originaliteit en creativiteit.

Communicatie:

 • Expressief en gericht op diepe emotionele connectie.

Rol in een Team/Project:

 • Een creatieve en innovatieve rol waarin originaliteit wordt gewaardeerd.

Type 5 - De Waarnemer

Sterke Punten:

 • Analytisch en objectief.
 • Kennisgericht, zoekt diepgaand begrip.
 • Onafhankelijk denker.

Geschikt Werk:

 • Wetenschappelijk onderzoek, IT, academische functies.

Werkomgeving:

 • Een analytische en zelfstandige omgeving waar diepgaande kennis wordt gewaardeerd.

Valkuilen en Allergieën:

 • Kan zich terugtrekken in isolement.
 • Allergisch voor onbekwaamheid en onwetendheid.

Ongeschikt Werk:

 • Taken met te veel sociale interactie zonder ruimte voor zelfstandig denken.

Hiërarchie:

 • Onafhankelijk en vermijdt micromanagement.

Collega's:

 • Liever individueel werken dan teamactiviteiten.

Communicatie:

 • Feitelijk en gericht op inhoudelijke discussies.

Rol in een Team/Project:

 • Een specialistische rol waarin diepgaande kennis van belang is.

Type 6 - De Loyalist

Sterke Punten:

 • Betrouwbaar en loyaal.
 • Goede probleemoplosser.
 • Voorzichtig en bedachtzaam.

Geschikt Werk:

 • Riskmanagement, administratie, veiligheidsfuncties.

Werkomgeving:

 • Een veilige, stabiele omgeving waar betrouwbaarheid wordt gewaardeerd.

Valkuilen en Allergieën:

 • Neiging tot zorgen maken en twijfel.
 • Allergisch voor onzekerheid en verraad.

Ongeschikt Werk:

 • Taken die te veel onzekerheid met zich meebrengen.

Hiërarchie:

 • Zoekt stabiliteit en begeleiding in hiërarchie.

Collega's:

 • Hecht waarde aan betrouwbare teamrelaties.

Communicatie:

 • Gericht op duidelijkheid en veiligheid in communicatie.

Rol in een Team/Project:

 • Een ondersteunende rol waarin stabiliteit wordt geboden.

 

Type 7 - De Enthousiasteling

Sterke Punten:

 • Optimistisch en creatief.
 • Houdt van avontuur en innovatie.
 • Veelzijdig en energiek.

Geschikt Werk:

 • Entertainment, marketing, ondernemerschap.

Werkomgeving:

 • Een dynamische, stimulerende omgeving waar ruimte is voor innovatie.

Valkuilen en Allergieën:

 • Vermijdt negatieve emoties en conflicten.
 • Allergisch voor beperkingen en saaiheid.

Ongeschikt Werk:

 • Taken met repetitieve taken zonder ruimte voor variatie.

Hiërarchie:

 • Wil ruimte voor creativiteit en onafhankelijkheid.

Collega's:

 • Werkt goed in een team, waar ruimte is voor ideeën en discussie.

Communicatie:

 • Expressief en gericht op positiviteit en mogelijkheden.

Rol in een Team/Project:

 • Een creatieve en vernieuwende rol waarin veelzijdigheid wordt gewaardeerd.

Type 8 - De Baas

Sterke Punten:

 • Assertief en zelfverzekerd.
 • Besluitvaardig en doelgericht.
 • Houdt van uitdagingen.

Geschikt Werk:

 • Leidinggevende functies, ondernemerschap, rechtshandhaving.

Werkomgeving:

 • Een uitdagende omgeving waar leiderschap wordt gewaardeerd.

Valkuilen en Allergieën:

 • Kan autoritair en dominant zijn.
 • Allergisch voor onrechtvaardigheid en onbetrouwbaarheid.

Ongeschikt Werk:

 • Taken waarin samenwerking en diplomatie cruciaal zijn.

Hiërarchie:

 • Zoekt leiderschapsposities en wil autonomie.

Collega's:

 • Waardeert collega's die recht door zee zijn en duidelijkheid bieden.

Communicatie:

 • Direct en gericht op resultaten.

Rol in een Team/Project:

 • Een leidersrol waarin besluitvaardigheid en daadkracht centraal staan.

Type 9 - De Bemiddelaar

Sterke Punten:

 • Vredelievend en harmonieus.
 • Goede luisteraar en bemiddelaar.
 • Geduldig en tolerant.

Geschikt Werk:

 • Mediation, human resources, counseling.

Werkomgeving:

 • Een vredige, harmonieuze omgeving waar samenwerking en conflictoplossing belangrijk zijn.

Valkuilen en Allergieën:

 • Neiging tot vermijding en passiviteit.
 • Allergisch voor conflicten en druk.

Ongeschikt Werk:

 • Taken met veel conflicten en competitie.

Hiërarchie:

 • Vermijdt conflicten met hiërarchie en zoekt stabiliteit.

Collega's:

 • Hecht waarde aan vriendelijke en collaboratieve teamrelaties.

Communicatie:

 • Vermijdend van conflicten, gericht op harmonie.

Rol in een Team/Project:

 • Een ondersteunende rol waarin bemiddeling en samenwerking worden gewaardeerd.

Dit biedt een beknopt overzicht van hoe elk Enneagramtype zich kan manifesteren in de werkomgeving. Onthoud dat individuen uniek zijn en kunnen evolueren, waardoor ze mogelijk kenmerken van verschillende types vertonen. Persoonlijke ontwikkeling en bewustzijn zijn essentieel bij het begrijpen van iemands bijdrage aan een professionele setting.