De gever, de helper

Ik beteken graag iets voor anderen en kan goed aanvoelen wat andere mensen nodig hebben. Als ik belangrijk kan zijn voor anderen voel ik mij goed en daar ben ik trots op. Ik ben een gevoelsmens en zet anderen graag centraal. Maar doordat ik altijd klaar sta voor anderen heb ik weinig tijd voor mijzelf. Ik heb vaak het gevoel het toch nog niet goed genoeg gedaan te hebben voor de ander en ik kan boos worden, doordat ik mij ga afvragen wat ik er voor terugkrijg en wie er voor mij klaar staat.

Ik maak het altijd anderen naar de zin en zie direct wat anderen nodig hebben maar het gebeurt best vaak dat anderen mijn hulp dan beschouwen als drammerig en dominant zijn en dat ze denken dat ik ze probeer te beïnvloeden.

Ik kan niet goed zelf om hulp vragen en heb altijd het idee dat ik eerst wat voor de ander moet doen. 

Ik pas mij graag aan op de ander, maar heb daardoor eigenlijk verschillende persoonlijkheden en ga daardoor wel eens twijfelen wie ik nou werkelijk zelf ben en eigenlijk heb ik enorm behoefte aan vrijheid omdat ik het best wel als beperking beschouw er altijd maar voor de ander te moeten zijn. 

 

Jouw focus (patroon en valkuil) in het leven: Je eigenwaarde teveel te laten afhangen van anderen. Altijd anderen centraal te stellen en willen helpen om jezelf goed te voelen terwijl je jezelf daarin uiteindelijk verliest omdat het belangrijk is ook naar je eigen behoeften te kijken.

Jouw grootste leerpunten voor persoonlijke groei: Leer te vertrouwen in jezelf en jezelf op positie 1 te zetten, leer dat je eigenwaarde niet alleen afhangt van wat je voor anderen doet maar om wie je bent. Leer grenzen stellen.

Onbewuste zelfbeeld: Ik ben belangrijk, ik ben onmisbaar, ik doe het goed

Onbewuste overtuiging:  Als ik anderen help dan doe ik goed en houden ze van mij

Belangrijkste ontwikkelpunten voor Enneagram type 2:

Jouw onbewuste visie op het leven

Je doet en denk onbewust altijd vanuit het idee dat je eigenwaarde afhankelijk is van de relaties met anderen en de manier waarop je anderen helpt en bent daarbij overtuigd dat anderen jou nodig hebben en je onmisbaar bent. Hierdoor stel je de ander centraal. Je zoekt dus goedkeuring bij de anderen en past jezelf daarom aan op de ander.

Jouw drijfveer en patroon in het leven, waar je onbewust op gefocust bent

Enneagram type 2 wil graag een trots gevoel hebben door anderen te helpen. Om dit te realiseren ben je gefocust op het helpen, vlijen en behagen van anderen. Je bent onbewust geprogrammeerd om anderen tot dienst te zijn om jezelf op die manier beter te voelen. Voor je eigenwaarde is het dus van cruciaal belang anderen te kunnen helpen. 

Wat is het beste voor je persoonlijke groei?

De beste persoonlijke ontwikkeling voor Enneagram type twee: dat je je bewust wordt dat jouw standaard patroon gebaseerd is op trots kunnen zijn en dat nederigheid voor jou een grote stap zou betekenen. Wat betekent dat je er voor open staat om te ontvangen in plaats van te geven. Dit betekent ook dat je dankbaar kan zijn voor wat je krijgt in plaats van dat je altijd maar gefocust bent op het geven en helpen van anderen om je beter te voelen. Hoe mooi zou het zijn als je ervan overtuigd bent dat je niet altijd voor de ander klaar hoeft te staan, maar dat de ander er ook voor jou is, zonder dat je daar zelf wat voor hoeft te doen. 

Wat je onbewust vermijdt

Enneagram type twee vermijdt om zichzelf kwestbaar op te stellen. Dit doe je door geen ruimte te geven aan je eigen gevoelens en je eigen behoeften. Door altijd gefocust te zijn op de behoefte en gevoelens van de ander hoef je niet bij die van jezelf stil te staan. 

Hier zijn de belanrijkste dingen die je onbewust vermijdt:

 1. Eigen behoeften erkennen:

  • Type 2 vermijdt soms het volledig erkennen van hun eigen behoeften. Ze hebben de neiging zichzelf op de achtergrond te plaatsen en zich meer te richten op het vervullen van de behoeften van anderen.
 2. Confrontatie en conflicten:

  • Om harmonie te behouden en geliefd te worden, vermijdt Type 2 vaak confrontaties en conflicten. Ze passen zich aan om te voorkomen dat ze anderen overstuur maken.
 3. Afkeuring of afwijzing:

  • Type 2 heeft een diepe angst voor afkeuring of afwijzing. Ze vermijden gedrag dat de kans op afwijzing vergroot en streven naar goedkeuring en waardering.
 4. Hulp vragen voor zichzelf:

  • Het kan moeilijk zijn voor Type 2 om hulp te vragen voor hun eigen behoeften. Ze kunnen terughoudend zijn om anderen tot last te zijn en proberen hun eigen problemen intern op te lossen.
 5. Alleen zijn:

  • Type 2 vermijdt soms alleen zijn, omdat ze vaak de behoefte hebben aan de aanwezigheid en waardering van anderen om zich gelukkig te voelen.
 6. Negatieve emoties uiten:

  • Om positieve reacties te bevorderen, vermijdt Type 2 soms het uiten van negatieve emoties. Ze willen graag als positief en behulpzaam gezien worden.
 7. Zelfreflectie op eigen tekortkomingen:

  • Het kan moeilijk zijn voor Type 2 om diepgaand naar hun eigen tekortkomingen te kijken, omdat ze bang zijn dat dit hun zelfbeeld als behulpzaam en waardevol zou kunnen aantasten.
 8. Direct om hulp vragen:

  • In plaats van direct om hulp te vragen, kan Type 2 indirect proberen de behoeften van anderen te raden en hen te ondersteunen in de hoop op wederkerigheid.
 9. Nee zeggen:

  • Type 2 vermijdt soms het zeggen van 'nee', zelfs als ze overbelast zijn. Ze willen anderen niet teleurstellen en hebben de neiging om zichzelf te overschatten.
 10. Eigenwaarde onafhankelijk van hulp bieden:

  • Type 2 vermijdt soms het ontwikkelen van een onafhankelijke eigenwaarde die niet volledig afhankelijk is van het helpen van anderen. Ze kunnen hun eigen waarde koppelen aan de mate waarin ze nuttig zijn voor anderen.

In stress: krijg ik meer trekken van de bemiddelaar

Enneagram type twee krijgt in tijden van stress meer de (negatievere) karakter trekken van type 8 de bemiddelaar. Wanneer je het gevoel hebt dat jouw hulp niet gewaardeerd word, ga je je krachtig afzetten en ben je niet meer herkenbaar als helper. Je bent dan gekwetst en boos en uit op wraak. Je raakt dan verward tussen je eigen wil en wat anderen willen. 

Kenmerken die een Type 2 kan vertonen in stress, beïnvloed door Type 8:

 1. Dominantie en controle:

  • In stress kan Type 2 de neiging hebben om meer dominant en controlerend te worden. Ze kunnen proberen situaties en mensen meer te beheersen om een gevoel van veiligheid te herstellen.
 2. Confronterend gedrag:

  • Onder invloed van Type 8 kunnen Type 2-individuen confronterender worden. Ze kunnen directer en assertiever optreden om hun behoeften te vervullen.
 3. Overmatige inzet en actie:

  • Type 2 kan in stress overmatig actief worden, waarbij ze zichzelf uitputten door voortdurend in actie te blijven. Ze kunnen proberen problemen op te lossen door meer te doen dan ze aankunnen.
 4. Minder empathie, meer pragmatisme:

  • In stress kan de gebruikelijke empathie van Type 2 verminderen, en ze kunnen meer nadruk leggen op praktische oplossingen en resultaten dan op emotionele betrokkenheid.
 5. Behoefte aan erkenning en controle:

  • Type 2 kan in stress een verhoogde behoefte hebben aan erkenning en controle. Ze willen dat anderen hun waarde erkennen en kunnen ongeduldig worden als dit niet gebeurt.
 6. Impulsiviteit en confrontaties opzoeken:

  • Een gestreste Type 2 kan impulsiever worden en sneller conflicten opzoeken. Ze kunnen de neiging hebben om zichzelf assertiever en soms agressiever te uiten.
 7. Overidentificatie met behoeften van anderen:

  • In plaats van hun eigen behoeften te erkennen, kan Type 2 in stress overidentificatie vertonen met de behoeften van anderen. Ze kunnen zichzelf verliezen in pogingen om anderen tevreden te stellen.
 8. Onafhankelijkheid en afstand nemen:

  • Type 2 kan in stress meer neigen naar onafhankelijkheid en afstand nemen van anderen. Ze kunnen een "ik-red-me-wel"-houding aannemen.
 9. Grensoverschrijdend gedrag:

  • Een gestreste Type 2 kan minder rekening houden met grenzen en meer grensoverschrijdend gedrag vertonen, waarbij ze directer en dominanter optreden.

Enneagram type 2 in ontspanning

Wanneer het mentaal goed met je gaat krijg je meer de (positieve) karakter trekken van type 4 (de Romanticus). Je kan dan beter naar je eigen gevoelens en emoties luisteren en je staat meer open om te ontvangen vanuit anderen in plaats van dat je altijd maar het gevoel hebt eerst iets te moeten geven voordat je wat mag vragen.

Hier zijn enkele eigenschappen die Type 2 kan ontwikkelen vanuit het rustpunt:

 1. Zelfbewustzijn en individualiteit:

  • Type 2 kan meer aandacht besteden aan hun eigen gevoelens en behoeften, en zich meer bewust worden van hun eigen individualiteit. Ze kunnen zichzelf zien als unieke individuen.
 2. Diepere zelfexpressie:

  • Onder invloed van Type 4 kan Type 2 meer nadruk leggen op hun eigen creatieve expressie en diepere emoties. Ze kunnen artistieker en authentieker worden in hun zelfuitdrukking.
 3. Onafhankelijkheid en zelfvoorzienendheid:

  • Het rustpunt moedigt Type 2 aan om meer onafhankelijk en zelfvoorzienend te worden. Ze kunnen leren om niet uitsluitend afhankelijk te zijn van externe goedkeuring en erkenning.
 4. Erkennen van eigen behoeften:

  • Type 2 kan zich meer bewust worden van hun eigen behoeften en verlangens. Ze leren beter te luisteren naar hun innerlijke stem en zichzelf serieuzer te nemen.
 5. Diepere emotionele verbindingen:

  • Type 2 kan in staat zijn om diepere en meer authentieke emotionele verbindingen met anderen aan te gaan, in plaats van zich uitsluitend te richten op het vervullen van behoeften van anderen.
 6. Creatieve zelfexpressie:

  • Type 2 kan hun creatieve en artistieke kant verkennen en zichzelf toestaan meer uitdrukking te geven aan hun eigen unieke stijl en perspectief.

Het rustpunt geeft Type 2 de mogelijkheid om evenwichtiger te zijn, zichzelf meer te waarderen en zich bewuster te worden van hun eigen behoeften en individualiteit. Het is belangrijk op te merken dat dit geen volledige transformatie is naar Type 4, maar eerder een integratie van bepaalde positieve aspecten van dat type.

Ontwikkel punten voor persoonlijke groei

Ontwikkelpunten voor Enneagram type 2:

1. Leer je eigen behoeften kennen in plaats van altijd gefocust te zijn op de behoeften van anderen.

2. Geloof in je eigenwaarde en laat deze niet altijd maar afhangen van wat je anderen geeft.

3. Wees je bewust hoe je gefocust bent op "trots" kunnen zijn en hoe je dit continu in stand houd door het nastreven van goedkeuring en je daarom schaamte ontduikt. 

4. Ga opzoek naar je eigen identiteit in paats van jezelf altijd maar aan te passen aan de anderen.

Praktische tips voor persoonlijke ontwikkeling

10 praktische tips voor persoonlijke ontwikkeling voor Enneagram Type 2, de Helper of Gever:

 1. Leer nee zeggen:

  • Oefen met het stellen van grenzen en leer om nee te zeggen wanneer dat nodig is, zonder schuldgevoelens.
 2. Focus op zelfzorg:

  • Prioriteer je eigen behoeften en welzijn. Neem regelmatig de tijd voor zelfzorgactiviteiten die je energie en voldoening geven.
 3. Herken je eigen behoeften:

  • Werk aan het beter herkennen van je eigen behoeften en gevoelens. Zet ze op de voorgrond en geef ze de aandacht die ze verdienen.
 4. Vraag hulp wanneer nodig:

  • Sta jezelf toe om hulp te vragen en te ontvangen. Het is belangrijk om te erkennen dat je ook ondersteuning nodig hebt.
 5. Ontwikkel eigen doelen:

  • Identificeer en werk aan je eigen persoonlijke en professionele doelen. Niet alleen de doelen van anderen hoeven centraal te staan.
 6. Oefen zelfwaardering:

  • Werk aan het opbouwen van zelfwaardering los van externe validatie. Waardeer jezelf om wie je bent, niet alleen om wat je voor anderen doet.
 7. Vermijd overbetrokkenheid:

  • Wees bewust van de neiging tot overbetrokkenheid in het leven van anderen. Geef anderen de ruimte om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun situaties.
 8. Reflecteer op motivaties:

  • Neem regelmatig de tijd om te reflecteren op je motivaties. Waarom doe je wat je doet? Zijn er diepere behoeften of angsten die je drijven?
 9. Durf confronterende gesprekken aan te gaan:

  • Leer omgaan met conflicten en durf confronterende gesprekken aan te gaan wanneer dat nodig is. Het helpt bij het behouden van gezonde relaties.
 10. Ontleed zelfwaarde vanuit verschillende dingen:

  • Zoek zelfwaarde niet alleen in het helpen van anderen. Ontwikkel andere bronnen van zelfwaardering, zoals persoonlijke prestaties en zelfreflectie.

Jouw communicatiestijl en houding

Communicatiestijl van Enneagram Type 2:

 1. Empathisch:

  • Type 2 heeft een natuurlijk vermogen om de emoties van anderen te begrijpen en voelen. Ze luisteren oprechtheid naar anderen.
 2. Ondersteunend:

  • Hun communicatie is vaak gericht op het bieden van hulp, ondersteuning en advies aan anderen.
 3. Expressief van Emoties:

  • Type 2 is vaak open over hun eigen emoties en kan deze gemakkelijk delen om een diepere verbinding met anderen tot stand te brengen.
 4. Complimenteus:

  • Ze zijn geneigd om positieve aspecten van anderen te benadrukken en complimenten te geven om anderen zich gewaardeerd te laten voelen.
 5. Vermijdend van Conflict:

  • Type 2 vermijdt over het algemeen conflicten en probeert de harmonie te bewaren. Ze geven de voorkeur aan het oplossen van problemen op een vreedzame manier.
 6. Betrokken:

  • Hun communicatie is vaak persoonlijk en betrokken. Ze tonen interesse in het welzijn van anderen.

Houding van Enneagram Type 2:

 1. Zorgzaam:

  • Type 2 heeft een inherent zorgzame houding. Ze willen anderen helpen en streven naar het welzijn van de mensen om hen heen.
 2. Toegewijd:

  • Ze zijn toegewijd aan relaties en investeren vaak veel tijd en energie in het onderhouden van sterke banden.
 3. Behulpzaam:

  • Hun houding is sterk gericht op het bieden van praktische hulp en ondersteuning aan anderen, zelfs als dit ten koste gaat van hun eigen behoeften.
 4. Vermijdend van Afwijzing:

  • Type 2 vermijdt afwijzing en probeert situaties te vermijden waarin ze zich niet gewaardeerd voelen.
 5. Verbonden:

  • Ze verlangen naar diepe verbindingen en hechten veel waarde aan relaties in hun leven.

In relaties

Enneagram type 2 in liefdes relaties:

 • Willen graag belangrijk en onmisbaar zijn voor de ander.
 • Kan onbewust de partner manipuleren door te klagen geven zij de partner schuld gevoelens en laten ze de partner bewegen zoals zij willen
 • Ze oefenen controle uit
 • Doordat ze heel sterk afhankelijk zijn van relaties zijn ze ook heel kwetsbaar voor afwijzing en verlies
 • Korte uitbarstingen van emoties (hysterisch gelach, hyperactief zijn, soms wat flirten bedekken de werkelijke emoties. 
 • Seks betekent 'houden van' voor dit soort persoonlijkheden
 • Vaak hebben ze weinig ervaring met echte intimiteit omdat ze werkelijke gevoelens onder drukken door altijd gefocust te zijn op het naar de zin maken van de ander
 • Vaak voelen ze zich aangetrokken tot moeilijke relaties, want hindernissen in een relatie voorkomt dat ze ruimte hebben voor hun werkelijke emoties
 • Ze houden graag van een driehoeksverhouding: ookal zijn ze in relatie dromen ze graag over een droom man of vrouw, zo hebben ze minder risico om afgewezen te worden, ze staan immers continu al met een been buiten de deur.
 • Ze kunnen gaan vechten voor hun vrijheid als ze het gevoel hebben leeg gezogen te zijn door jou, omdat ze jou zoveel hebben geholpen hebben ze nu het gevoel dat het hun beurt is. 

Lees hier meer over liefdes relaties tussen Enneagram type 2 en de andere typen. 

Wat voor werk past bij Enneagram type 2?

Passende werkomgeving voor Enneagram Type 2:

 1. Samenwerking: Een werkomgeving die samenwerking en teamgericht werken bevordert, stelt Type 2 in staat om hun ondersteunende en empathische vaardigheden te benutten.

 2. Open communicatie: Een cultuur waar open communicatie wordt aangemoedigd, stelt Type 2 in staat om hun behoeften en gevoelens gemakkelijk te delen en anderen te begrijpen.

 3. Mogelijkheid om anderen te helpen: Een rol waarbij Type 2 anderen kan ondersteunen, begeleiden of helpen, geeft hen een gevoel van vervulling en voldoening.

 4. Waardering voor persoonlijke relaties: Een werkomgeving waar persoonlijke relaties worden gewaardeerd, helpt Type 2 om sterke banden met collega's op te bouwen.

 5. Erkenning en waardering: Regelmatige erkenning en waardering voor hun bijdragen stimuleren de motivatie van Type 2.

Sterke punten van Enneagram Type 2:

 1. Empathie: Type 2 is buitengewoon empathisch en kan gemakkelijk de gevoelens van anderen begrijpen.

 2. Zorgzaamheid: Ze hebben een natuurlijke neiging om voor anderen te zorgen en hen te ondersteunen in moeilijke tijden.

 3. Teamspeler: Type 2 gedijt goed in teamomgevingen en draagt bij aan een positieve groepsdynamiek.

 4. Goede communicatieve vaardigheden: Ze kunnen effectief communiceren en anderen aanmoedigen om hun gedachten en gevoelens te delen.

 5. Loyaliteit: Type 2 hecht veel waarde aan relaties en is vaak loyaal aan collega's en de organisatie.

Zwakke punten van Enneagram Type 2:

 1. Overbetrokkenheid: Type 2 kan zich soms te veel betrekken bij de zorgen van anderen, waardoor ze hun eigen behoeften verwaarlozen.

 2. Angst voor afwijzing: Ze kunnen gevoelig zijn voor kritiek en hebben de neiging zich afgewezen te voelen.

 3. Moeite met grenzen stellen: Type 2 vindt het soms moeilijk om grenzen te stellen en kan overweldigd raken door de behoeften van anderen.

 4. Vermijden van conflicten: Ze hebben de neiging conflicten te vermijden om de harmonie te behouden, zelfs als dat ten koste gaat van hun eigen overtuigingen.

 5. Zelfopoffering: Type 2 heeft de neiging zichzelf op de achtergrond te plaatsen en zichzelf op te offeren voor anderen. Dit kan leiden tot uitputting en frustratie.

10 voorbeeld functies voor Enneagram type 2:

 1. Human Resources Medewerker:

  • Sterk in het begrijpen van de behoeften en zorgen van medewerkers.
  • Kan ondersteuning bieden bij personeelsontwikkeling en welzijnsprogramma's.
 2. Teamcoach:

  • Bevordert een positieve teamdynamiek en samenwerking.
  • Ondersteunt individuele teamleden in hun persoonlijke en professionele groei.
 3. Verpleegkundige of Verzorger:

  • Biedt empathische zorg aan patiënten.
  • Creëert een ondersteunende omgeving voor zowel patiënten als collega's.
 4. Maatschappelijk Werker:

  • Helpt individuen en gezinnen met sociaal-emotionele uitdagingen.
  • Betrekt zich in gemeenschapsontwikkeling en welzijnsprogramma's.
 5. Klantenservice Medewerker:

  • Luistert actief naar klantbehoeften en zorgt voor passende oplossingen.
  • Bouwt sterke klantrelaties op basis van empathie en ondersteuning.
 6. Opleidingsadviseur:

  • Identificeert de opleidingsbehoeften van medewerkers.
  • Faciliteert workshops en trainingssessies om professionele ontwikkeling te bevorderen.
 7. Evenementenplanner:

  • Creëert evenementen met aandacht voor de behoeften en voorkeuren van deelnemers.
  • Zorgt voor een positieve en ondersteunende sfeer tijdens evenementen.
 8. Relatiemanager:

  • Onderhoudt sterke relaties met klanten of partners.
  • Identificeert kansen voor samenwerking en ondersteuning.
 9. Therapeut of Counselor:

  • Biedt emotionele ondersteuning en begeleiding aan individuen of groepen.
  • Helpt bij het ontwikkelen van gezonde copingmechanismen.
 10. Vrijwilligerscoördinator:

  • Werkt samen met vrijwilligers en waardeert hun bijdragen.

Waarom je ook trekken van de perfectionist kan hebben

De vleugel verwijst naar het aangrenzende Enneagram-type waarmee iemand neigt te overlappen en waarvan ze eigenschappen kunnen overnemen. Hier zijn enkele kenmerken van Enneagram Type 2 met een vleugel 1:

Enneagram Type 2 met Vleugel 1:

 1. Zorgzaam en Plichtsgetrouw:

  • Deze personen hebben de zorgzaamheid en behulpzaamheid van Type 2, maar ze voegen er ook een plichtsgetrouwe en verantwoordelijke dimensie aan toe vanuit Type 1.
 2. Perfectionistisch:

  • Door de invloed van Type 1 kunnen ze perfectionistische neigingen hebben en streven naar hoge normen, niet alleen voor zichzelf, maar ook voor anderen.
 3. Zelfkritisch:

  • Net als Type 1 hebben ze de neiging tot zelfkritiek en streven ze naar zelfverbetering. Ze kunnen zichzelf en anderen op een veeleisende manier beoordelen.
 4. Waarden en Normen:

  • Ze hechten waarde aan ethiek, rechtvaardigheid en morele principes. Dit kan hun gedrag en besluitvorming beïnvloeden.
 5. Behoefte aan Erkenning:

  • Hoewel ze nog steeds streven naar erkenning en waardering zoals Type 2, kunnen ze dit ook verbinden aan het voldoen aan bepaalde normen en verwachtingen.
 6. Harmonie Zoeken met Orde:

  • Terwijl Type 2 harmonie zoekt in relaties, kan een vleugel 1 deze harmonie ook zoeken door orde en structuur te brengen, ervan overtuigd dat dit de dingen op een 'juiste' manier doet.
 7. Verantwoordelijkheidsgevoel:

  • Ze voelen zich sterk verantwoordelijk voor anderen en hun omgeving, waarbij ze zichzelf zien als de persoon die dingen op de juiste manier moet doen.
 8. Zelfbeheersing:

  • Ze hebben vaak een goede mate van zelfbeheersing en discipline, waarbij ze hun impulsen beheersen om zichzelf als betrouwbaar en verantwoordelijk te tonen.

Type 2 en Vleugel 1 creëert een persoon die zichzelf ziet als een toegewijde helper met een sterk gevoel van verantwoordelijkheid en ethiek. Ze kunnen streven naar perfectie en hebben de neiging om anderen te ondersteunen op een manier die in lijn is met hun persoonlijke normen en waarden.

Waarom je ook trekken van een harde werker kan hebben

Enneagram Type 2 met een vleugel 3 combineert de basiskarakteristieken van Type 2, de Helper, met enkele eigenschappen van Type 3, de Presteerder. Deze combinatie kan leiden tot een persoonlijkheid dat streeft naar het ondersteunen van anderen terwijl het ook de behoefte heeft om succesvol en bewonderd te zijn.

Kenmerken van Enneagram Type 2 met een vleugel 3:

 1. Ambitieus Helpen:

  • Ze combineren de behulpzaamheid van Type 2 met de ambitie van Type 3. Ze willen niet alleen anderen ondersteunen, maar ook succesvol zijn in hun inspanningen.
 2. Sociale Vaardigheden:

  • Ze hebben vaak sterke sociale vaardigheden en weten hoe ze anderen kunnen benaderen om hun hulpvaardigheid en charisma te benutten.
 3. Zelfpresentatie:

  • Net als Type 3 kunnen ze zichzelf op een bewuste manier presenteren, waarbij ze hun successen benadrukken om bewondering en erkenning te ontvangen.
 4. Doelgericht:

  • Ze zetten zich actief in om doelen te bereiken, niet alleen voor zichzelf, maar ook in hun streven om anderen te ondersteunen. Ze willen als effectieve en succesvolle helpers worden gezien.
 5. Imagebewustzijn:

  • Ze hechten belang aan hoe ze worden gezien door anderen en streven naar een positief imago, zowel op persoonlijk als professioneel vlak.
 6. Netwerken:

  • Ze zijn vaak bedreven in het opbouwen van netwerken en relaties, niet alleen voor persoonlijk gewin maar ook om hun mogelijkheden om anderen te helpen uit te breiden.
 7. Competitief Helpen:

  • Ze kunnen een competitieve inslag hebben in hun hulpvaardigheid, waarbij ze proberen de beste ondersteuners te zijn en bewondering te oogsten voor hun effectiviteit.
 8. Identificatie met Succes:

  • Ze identificeren hun eigenwaarde vaak met het succes dat ze behalen, zowel op persoonlijk als professioneel vlak.
 9. Dynamiek van Prestatie:

  • Ze kunnen de neiging hebben om de dynamiek van prestatie en erkenning te introduceren in hun relaties, waardoor ze vaak als energiek en doelgericht worden gezien.
 10. Werkgericht Helpen:

  • Ze hebben de neiging om hun hulpvaardigheid in te zetten op een manier die niet alleen gericht is op persoonlijke relaties, maar ook op professionele prestaties.

Deze combinatie van Type 2 en Vleugel 3 creëert een persoon die doelen nastreeft, niet alleen voor zichzelf, maar ook voor anderen, en die streeft naar succes en erkenning als een effectieve helper en ondersteuner.

Mentaal gezond versus ongezond

Het Enneagram beschrijft verschillende gezondheidsniveaus voor elk persoonlijkheidstype, inclusief Type 2, de Gever of Helper. Hier zijn de verschillende gezondheidsniveaus voor Type 2:

Gezondheidsniveau 1 - Het Niveau van De Helper:

 • Op dit niveau is Type 2 zorgzaam, ondersteunend en genereus. Ze bieden hulp aan anderen vanuit een oprechte wens om behulpzaam te zijn, zonder verwachtingen.
 • Ze zijn in staat om hun eigen behoeften te erkennen en hebben gezonde grenzen. Ze ervaren een gevoel van voldoening door anderen te helpen.

Gezondheidsniveau 2 - Het Niveau van De Zorgzame Vriend:

 • In dit niveau blijft Type 2 ondersteunend en zorgzaam, maar ze leren ook voor zichzelf te zorgen. Ze kunnen hun eigen behoeften uiten en vinden een gezonde balans tussen geven en ontvangen.
 • Ze genieten van wederzijdse relaties waarin zowel zij als anderen zich ondersteund voelen.

Gezondheidsniveau 3 - Het Niveau van De Deskundige Gever:

 • Type 2 op dit niveau wordt een deskundige in het begrijpen van de behoeften van anderen en het bieden van effectieve hulp. Ze kunnen hun empathische gaven gebruiken op professioneel en persoonlijk vlak.
 • Ze behouden hun zelfzorggewoonten en hebben gezonde relaties waarin wederzijdse steun en waardering centraal staan.

Gemiddeld Gezondheidsniveau:

 • Type 2 kan fluctueren tussen gezonde en ongezonde patronen. In dit stadium kunnen ze soms te veel focussen op het vervullen van de behoeften van anderen ten koste van zichzelf.
 • Ze kunnen gehecht raken aan de goedkeuring van anderen en voelen zich mogelijk overbelast door hun constante verlangen om behulpzaam te zijn.

Ongezondheidsniveau 4 - Het Niveau van De Eiser:

 • In deze fase wordt Type 2 afhankelijk van externe validatie en erkenning. Ze kunnen manipulatieve strategieën gebruiken om aandacht en waardering te krijgen.
 • Ze voelen zich teleurgesteld en gefrustreerd als anderen niet aan hun verwachtingen voldoen.

Ongezondheidsniveau 5 - Het Niveau van De Klagende Martelaar:

 • Op dit niveau ervaren Type 2-individuen een diepgaand gevoel van slachtofferschap en teleurstelling. Ze klagen over het gebrek aan erkenning en voelen zich niet gewaardeerd.
 • Ze kunnen manipulatieve tactieken gebruiken om sympathie en hulp te krijgen.

Het begrijpen van deze verschillende gezondheidsniveaus kan Type 2 helpen bij zelfreflectie en groei. Het streven is om gezonde patronen te cultiveren, zoals het bieden van hulp zonder verwachtingen, en het erkennen van de eigen behoeften als even belangrijk als die van anderen. Het vermijden van manipulatieve strategieën is essentieel voor het welzijn van Type 2.

Het Enneagram model
Enneagram type 2 Twee, in stress en in ontspanning

Uitgebreide beschrijving Enneagram type 2

De Enneagram Type Twee “Gever” is behulpzaam, koesterend en zorgzaam voor anderen. Omdat ze erbij willen horen en geliefd willen worden door anderen, zullen ze zelden nee zeggen als er om hulp wordt gevraagd en zullen ze vaak de behoeften van anderen boven die van henzelf stellen. Tweeën zijn empathisch en bemoedigend en vinden het geweldig om anderen te ondersteunen.

Tweeën worden gedefinieerd door hun verlangen om erbij te horen en geliefd te worden door anderen. Ze zijn behulpzaam, verzorgend en zorgzaam voor anderen. Ze willen graag betrokken zijn bij het leven van anderen. Tweeën zeggen zelden nee als anderen hen om hulp vragen, en willen hun waarde voor anderen bewijzen door er altijd voor hen te zijn.

Diepste angst: Tweeën zijn bang om alleen en onbemind te zijn, en gaan met deze angst om door voor anderen te zorgen en zichzelf centraal te stellen in de levens van andere mensen.

Kernmotivatie: Enneagram Tweeën willen zich geliefd en gewaardeerd voelen, wat hen motiveert om liefde voor anderen uit te drukken in hun woorden en daden.

Gedetailleerde beschrijving van Enneagram type 2

Gevers zijn zeer empathische en zorgzame individuen die de behoeften van anderen boven die van henzelf stellen. Ze hebben het intuïtieve vermogen om op de emotionele hiaten van anderen te anticiperen en hen te ondersteunen.

Ze vinden het geweldig om beschikbaar te zijn en worden gezien als een bron van aanmoediging of een schouder om op uit te huilen. Door dik en dun zijn ze de metgezel en vriend.

Tweeën zijn van strategisch belang in de manier waarop ze relaties vormen. Gevers zijn meestal open en populair, bevinden zich in verschillende groepen en zijn bij velen geliefd. Hun bemoedigende en ondersteunende karakter trekt mensen uit alle fasen van hun leven aan.

Gevers worden gemotiveerd door hun verlangen om goedkeuring van andere mensen te krijgen, vaak via indirecte methoden. Tweeën hebben een onbewust bijbedoeling in hun daden van vriendelijkheid, en gaan er vaak van uit dat anderen hetzelfde zijn.

Een mentaal ongezonde Twee kan lijken op iemand die op een oppervlakkige manier onbaatzuchtig is. Of iemand die anderen steunt en helpt ten koste van zichzelf. Enneagram Tweeën maken deel uit van de ‘hart gebaseerde’ triade van het Enneagram, samen met Type 3 en Type 4. Deze triade richt zich op de emotie van verdriet als gevolg van het gevoel dat het individu niet geliefd is om wie hij/zij werkelijk is.

Als kinderen groeien Tweeën vaak op in omgevingen waar ze het gevoel hebben dat niet aan hun emotionele basisbehoeften wordt voldaan. Ze leren dus al vroeg hoe ze zich aan de verwachtingen van anderen kunnen aanpassen en hun eigen verlangens kunnen onderdrukken in een poging andere mensen te steunen.

Gezonde Type Twee zijn in staat anderen te dienen en tegelijkertijd in hun eigen behoeften te voorzien. Ze weten ook hoe ze zichzelf moeten liefhebben en accepteren zoals ze zijn, en zijn minder afhankelijk van de goedkeuring van andere mensen.

 

Enneagram type 2 vleugels

2w1: Enneagram Twee met vleugel 1 zijn tweeën die veel van dezelfde eigenschappen delen als de Type 1 de Perfectionist. Deze Tweeën lijken misschien rustiger, leergieriger en gereserveerder. Dit type streeft ernaar anderen te dienen en kan moeite hebben met kritiek. Veel voorkomende carrières voor dit type zijn onder meer adviseur, dierenarts, verpleegkundige en schoolpsycholoog.

2w3: Het 2w3-type is een Twee die een aantal van dezelfde kenmerken deelt als het Type Drie. Ze zijn doorgaans socialer en ambitieuzer dan de andere Type  Twee. Ze zijn doorgaans sterke communicatoren en richten zich op het opbouwen van diepe relaties. Ze kunnen ook competitief en zelfkritisch zijn, net als een Type Drie. Veel voorkomende carrières voor 2w3-types zijn public relations, entertainment, klantenservice en non-profitleider.

 

Kernwaarden van Enneagram type 2

Van betekenis willen zijn voor anderen, erkenning krijgen van dierbaren en emotionele intimiteit met anderen zijn de basisprincipes van Gevers. Altruïsme heeft een sterke plaats in hun hart en ze doen graag hun uiterste best om hun tijd en energie beschikbaar te stellen voor anderen.
Vriendelijkheid en wederkerigheid zijn de leidende waarden voor hun beslissingen. Het leven of de stemming van iemand anders verbeteren is onmetelijk beter dan zichzelf helpen. De gedeelde ervaring van het doorbrengen van quality time met een geliefde is voor Type Twee een van de beste gevoelens ter wereld.


Hoe herken je een Enneagram type twee?

In het openbaar zijn Gevers de mensen tot wie vreemden zich van nature aangetrokken voelen voor aanwijzingen of advies. Ze bezitten een sterke uitstraling van benaderbaarheid. Ze zijn sterk afgestemd op de behoeften van anderen en kunnen worden gezien als de ‘moeder’- of ‘vader’-figuur van een groep vrienden.

Thuis of alleen doen ze voortdurend hun best om contact te houden met dierbaren. Of dat nu via zelfgemaakte gerechten, lieve woorden of verrassingen en cadeaus is, ze zijn afgestemd op de liefdestaal van anderen en genieten ervan een glimlach op hun gezicht te toveren.

Gezond versus ongezond Enneagram type 2

Als ze gezond zijn, zijn Tweeën onbaatzuchtige verzorgers die voldoening halen uit het vrijelijk geven van onvoorwaardelijke liefde. Ze vinden het prettig om hun eigen behoeften met anderen te delen en zorgen voor een gezonde balans van geven en nemen. Ze erkennen wanneer anderen afstand nodig hebben en ontwikkelen veilige hechtingsstijlen. Ze kunnen mindfulness beoefenen en de betekenis van altruïsme begrijpen. Ze herkennen hun eigenwaarde en kunnen anderen ook zachtjes naar die van hen leiden. Gevers begrijpen de betekenis van empathie en zijn in staat echte, hart-tot-hart verbindingen met anderen te hebben.

Als ze gemiddeld mentaal gezond zijn, nemen Tweeën de rol van martelaar in relaties op zich en zoeken ze voortdurend naar manieren om zich belangrijk te voelen door in de behoeften van anderen te voorzien. Ze voelen zich voldaan als anderen hen eraan herinneren hoe dankbaar ze zijn om hen in hun leven te hebben, en ze werken hard om dit beeld van de voortdurend toegankelijke vriend in stand te houden. Door voortdurend aandacht te besteden aan de behoeften van anderen kunnen gevers een burn-out krijgen en hun energieniveau overcompenseren. Ze kunnen vleierij of complimenten gebruiken om acceptatie en waardering te krijgen binnen een gemeenschap of relatie. Ze zijn overgevoelig voor de goedkeuring en beoordeling van anderen, vooral van degenen waar ze echt om geven.

Als ze mentaal ongezond zijn, vallen Tweeën in een put van zelfwanhoop en kritiek, waarbij ze voortdurend op zoek zijn naar de fouten en wandaden van anderen. Ze proberen controle te krijgen over relaties en kunnen overdreven aanhankelijk of aanmatigend worden. Er is nu een excuus voor elke actie en ze spelen de slachtofferrol om sympathie en geruststelling te winnen. Ten slotte laten ze hun manipulatieve kant los en geven ze gedachteloos andere mensen de schuld van hun lijden en ellende. Gevers baseren hun eigenwaarde op de meningen van degenen die ze hebben geholpen – en als ze met kritiek worden ontvangen, zullen ze zich in wanhoop wentelen en verschillende vormen van lichamelijke ziekten ontwikkelen: pijn, koorts en misselijkheid.

 

Tips voor persoonlijke groei Enneagram type 2

 1. Oefen mindfulness voor persoonlijke groei. Wanneer tweeën leren hoe ze buiten zichzelf kunnen treden en hun persoonlijkheid objectiever kunnen zien, kunnen ze patronen in hun gedachten, gevoelens en gedrag waarnemen. Door jezelf vanuit een extern perspectief te observeren, kun je beter begrijpen waar je grenzen moet stellen en zelfzorg moet beoefenen.
 2. Let op je eigen gevoelens over dingen. Tweeën ontkennen vaak hun eigen emoties en behoeften, terwijl ze prioriteit geven aan die van andere mensen. Groei voor een Type Twee ligt in het erkennen en accepteren van je eigen emoties. Activiteiten zoals het bijhouden van een dagboek kunnen Tweeën helpen meer in contact te komen met hun emoties.
 3. Oefen zelfliefde. Enneagram Tweeën voelen zich vaak gevangen in hun behoefte om andere mensen te plezieren. Als goedkeuring niet gemakkelijk te verkrijgen is, kan de Gever zich onwaardig voelen omdat hij of zij niet gewaardeerd wordt. Het is essentieel voor Tweeën om te leren liefhebben wie ze werkelijk zijn.
 4. Leer hoe je gezonde grenzen kunt stellen. Type Twee staan erom bekend meer energie aan anderen te geven dan ze in werkelijkheid zouden moeten geven. Hierdoor voelen ze zich uitgeput en vervreemd van hun eigen identiteit. Tweeën floreren als ze leren hoe ze gezonde grenzen kunnen stellen, gericht op hun behoeften.
 5. Deel je authentieke zelf met andere mensen. Tweeën hebben de neiging hun persoonlijkheid te veranderen om de mensen om hen heen tevreden te stellen. Doe een bewuste poging om transparant en eerlijk te zijn over hoe u denkt en voelt. Je zult leren dat mensen de authentieke kant van jou echt waarderen!

 

Enneagram type 2 in relaties

Enneagramtype Twee richten zich echt op romantische relaties - ze geven graag hun enorme hart aan een speciaal iemand. Daarom is het vinden van een partner zo belangrijk voor hen, net als het verkrijgen van goedkeuring. Tweeën zijn intuïtief en kunnen de mensen om hen heen actief ‘lezen’, waarbij ze zich afstemmen op hun waargenomen stemmingen en voorkeuren om de mogelijkheid tot verbinding te maximaliseren. Soms doen ze echter hun uiterste best om door hulpvaardigheid aan anderen te geven om in hun eigen behoeften te voorzien.

Tweeën brengen positieve en vaak bruisende energie mee in belangrijke situaties, wanneer de partner verdietig is of zich niet goed voelt zal de Twee er alles aan doen de partner weer gelukkig te maken. Soms wil of heeft de partner echter de hulp van de Twee niet nodig, waardoor ze zich niet gewaardeerd, onopgemerkt of ongewenst voelen.

Emotioneel hebben tweeën moeite om deze houding te verlaten, zelfs als hun partner of anderen geprobeerd hebben een liefdevolle grens te stellen. Dit komt vaak omdat ze bang zijn voor afwijzing en mogelijk tijdens hun jeugd te maken hebben gehad met verlatingsproblemen.

Bovendien onderdrukken tweeën vaak hun eigen woede, verdriet, angst of gekwetste gevoelens om anderen te plezieren. Wanneer hun gevoelens echter verborgen zijn, komen ze naar buiten op een manier die voor de mensen om hen heen manipulatief, trots en controlerend kan overkomen, ook al houden de Twee er aan de oppervlakte een gelukkige façade op na. Dit overcompenserende gedrag kan een depressie maskeren en huwelijksproblemen veroorzaken. Dit gebeurt wanneer, in plaats van evenwicht en zelfzorg, een Twee zich tot hedonisme of zelfinflatie wendt om in hun behoeften te voorzien of een valse vrijgevigheid aan de dag legt.

Als je van een Twee houdt, herinner ze er dan om aandacht te hebben voor zichzelf en hun eigen mentale en fysieke gezondheid en zich minder te laten leiden door hun gevoelens. Bedenk dat Tweeën het gevoel hebben dat ze, om liefde te kunnen ontvangen, moeten geven. Bevestig ze regelmatig dat ze de meest waardevolle persoon van voor je zijn, die bevestiging hebben ze nodig en waarderen ze enorm. 

 

Meer lezen over relaties kan je hier.

 

weten vs doen

Nu heb je wellicht wat meer bewustzijn over je persoonlijkheid. Heel goed. Nu is de vraag wat ga je ermee doen?

Weten en doen zijn twee totaal verschillende dingen. Wil je het niet bij kennis houden maar de volgende stap in je leven zetten of ben je nog niet zeker wat nu werkelijk jouw karakter is? Kom dan aan boord. Want satisfaction komt van Action!