NLP: Neurolinguïstisch programmeren

In simpele woorden, hoe is jouw brein (neuro) geprogrammeerd en hoe communiceer (linguïstisch) jij met jezelf en de anderen. 

Een coachingsvorm ontwikkeld voor veteranen in Amerika die met trauma's terugkwamen uit de Vietnam oorlog. Maar methodes die ook voor ons in de huidige tijd impactvol kunnen zijn.  Ik ben gecertificeerd NLP coach en neem je graag mee in mijn meest waardevolle inzichten vanuit NLP.

 

Alles zit in je, je kan alles bereiken dat je wilt en nog veel meer

Vaak beperken we onszelf tijdens ons leven door (onbewust) heel veel zelfbeperkende overtuigingen te hebben. Zoals 'ik ben onhandig', 'ik ben niet sportief'. Maar iedere volwassene kan alles leren. Het is puur een kwestie van de juiste vaardigheden aanleren en op de juiste plek en het juiste moment inzetten. De capaciteit van onze hersenen is zoveel groter dan waar we ons bewust van zijn. Onbewust zijn we veel intelligenter en weten we zoveel meer dan wat we ons dagelijks beseffen.
Gemiddeld heb je als mens maar liefst 120.000 gedachten per dag. Hiervan zijn er zo’n 90.000 niet effectief, elke dag hetzelfde of zelfs negatief. Als we ons meer bewust worden van onze gedachten en een klein deel van onze hersencapaciteit inzetten voor nieuwe gedachten, nieuwe vaardigheden, dan kunnen we alles leren wat we willen.

 

Zelf had ik heel mijn leven de zelfbeperkende overtuiging dat ik onhandig ben en twee linker handen heb. Dit zat mij dwars in het realiseren van mijn droom: zelfvoorzienend leven. Nadat ik de NLP-opleiding volgde begon ik met de bouw van mijn tiny house on wheels en nu kan ik met overtuiging zeggen dat het waar is en je alles kan leren. Je leest en ziet het hier: The Van.

 

Achter ieder gedrag zit een positieve intentie

Hoe negatief effect het gedrag van die vervelende collega, irritante buurman of ex ook heeft op jouw, het gedrag kwam voort uit een positieve intentie. Twee extreme voorbeelden:

  • Iemand die verslaafd is aan drugs doet dat vanuit een goede intentie, om bijvoorbeeld rust te vinden of plezier te beleven. De methode die hij/zij heeft gekozen heeft misschien niet het gewenste resultaat, maar de intentie is positief.
  • Het meest extreme voorbeeld: Iemand die een bankoverval doet. Dat valt niet goed te praten toch? Maar besef je dat de intentie achter de overval waarschijnlijk 'overleven' is, en in de basis dus positief is. Alleen heeft de persoon niet de juiste methode gevonden om aan zijn intentie invulling te geven.

 

Met dit inzicht kunnen we dus kijken hoe we de persoon in kwestie misschien kunnen helpen om de intentie op een positieve manier in te vullen; in het geval van de drugs gebruiker kan dat bijvoorbeeld sporten of een hobby zijn. 

Het feit dat iedereen vanuit een positieve intentie handelt, levert empathie en begrip op en helpt ons bij een positieve en open levenshouding.  We maken ons leven en de wereld om ons heen een stuk mooier met deze vooronderstelling. 

 

Ik was na 15 jaar in de commercie ergens het vertrouwen in mensen verloren, er waren zoveel 'vervelende' mensen in de zakelijke wereld dat ik op een gegeven moment niets of niemand meer vertrouwde. Dat beperkte mij enorm in mijn zakelijke en prive leven. Door het inzicht vanuit NLP heb ik het vertrouwen in mensen terug gekregen en kan ik mijzelf 'boven het gedrag van de ander stellen'.  

 

Je bepaalt zelf hoe je omgaat met wat er gebeurt in je leven.

Sta jij aan de oorzaak of aan de gevolgkant van je leven? Het is meestal het makkelijkste om je omgeving en anderen verantwoordelijk te houden voor jouw leven voor hoe jij je voelt, maar er is maar 1 persoon die bepaalt wat jij doet en voelt en dat ben jij zelf. Wil je jouw doelen bereiken dan begint het met aan de oorzaak kant gaan staan van jouw leven i.p.v. de gevolg kant. 

 

Leven is leren

Niet leren bestaat niet. We leren elke moment, continu. Elke ervaring, elk moment, leert ons en geeft ons nieuwe inzichten. Deze stelling helpt je bij omdenken: hoe vervelend de ervaring ook is, hoe vervelend je bepaalde mensen misschien ook vindt, je kan van alles en iedereen iets leren. Misschien leer je wel het meeste van de meest vervelende ervaringen, van de meest vervelende personen. Stel je er voor open en besef dat wij allemaal, iedereen, een kind van het leven is. Niemand is volmaakt of percect want iedereen leert continu. Dit kan je helpen om meer begrip te hebben voor anderen en gebeurtenissen in je leven vanuit een positieve kant te zien. 

 

Het gedrag van de ander is een resultaat van jouw eigen communicatie

"Waarom reageer je zo geïrriteerd", "waarom ben je nu boos", "waarom doen ze nooit wat ik zeg", vaak houden we de ander schuldig voor zijn of haar reactie, maar besef wel dat iemand zijn gedrag puur een effect is van jouw eigen communicatie. Kijk eerst naar jezelf, wat had je anders kunnen doen, hoe had je het anders kunnen brengen? Ga aan de oorzaak kant i.p.v. de gevolg kant staan van jouw interacties met anderen. 

 

Geluk is een kwestie van de ene gedachte boven de andere te plaatsen

Ieder mens heeft elke dag meer dan 120.000 gedachten. Dat is een feit en daar kunnen we weinig aan doen. Waar we wel invloed op hebben is met welke gedachte we iets doen en welke we laten passeren. Zie het alsof je op een treinparron staat waar elke dag 120.000 treinen passeren. Het is aan jou op welke trein je wel of niet stapt. Het begint met bewust te zijn van je gedachten. Neem als voorbeeld de gedachte: "vanavond is niemand thuis" de volgende gedachte is "ik eet vanavond alleen" en de daarop volgende gedachte "ow wat ben ik eenzaam". Plotseling voel je je vervelend en eenzaam en weet je eigenlijk niet hoe dat komt. Je bent simpelweg met de verkeerde gedachte aan de haal gegaan. Bewustwording van je gedachten patronen stelt je in staat veel meer gelukt te ervaren.

 

Respecteer en erken ieder zijn wereldbeeld

Iedereen heeft een ander beeld op de wereld, de ervaringen die iemand in zijn leven heeft opgedaan vormen het referentiekader en zorgen ervoor dat iedereen op een andere manier geprogrammeerd is. Echter, in de tijd van social media luistert bijna niemand meer naar elkaar en is het alleen maar hard op hard, vanuit het eigen wereldbeeld. Respecteer ieders wereldbeeld zodat we in gesprek de overeenkomsten kunnen zien en verbinding met elkaar kunnen aangaan i.p.v. elkaar te bevechten en het leven zuur te maken. 

Alles en iedereen is met elkaar verbonden

Op kwantum niveau staat alles en iedereen met elkaar in verbinding. Wellicht dat hier het gezegde vandaan komt "wie goed doet goed ontmoet". Het is een ullusie en naive gedachte om te denken dat alleen in de materiele wereld alles met elkaar verbonden is. Van het ecosysteem weten we dat alles met elkaar verbonden is, van het kleinste insejcte, van de bij tot de bloek, tot het meel en het brood, alles staat met elkaar in verbinding. Dus waarom zou dat niet in de niet tastbare wereld het geval zijn?

 

 

Algemene inleiding op NLP.

De Essentie van Neurolinguïstisch Programmeren (NLP): 

Neurolinguïstisch Programmeren (NLP) is een benadering van communicatie, persoonlijke ontwikkeling en psychotherapie die zich richt op de interactie tussen neurologische processen, taal en gedragspatronen die zijn aangeleerd door ervaringen. Ontwikkeld in de jaren '70, heeft NLP een breed scala aan toepassingen gevonden in professionele en persoonlijke contexten. Hieronder verkennen we enkele van de belangrijkste principes en technieken van NLP.

1. Neurologische processen: het brein en ervaring

NLP begint met het erkennen van de kracht van het brein en hoe het onze waarnemingen en gedragingen vormgeeft. De manier waarop we de wereld waarnemen, wordt beïnvloed door onze zintuiglijke waarnemingen, interne voorstellingen en emotionele reacties. NLP stelt dat door bewust te worden van deze processen, we onze reacties kunnen beheersen en positieve veranderingen kunnen bewerkstelligen.

2. Linguïstische aspecten: de kracht van taal

De taal die we gebruiken, zowel intern als extern, heeft een diepgaand effect op onze ervaringen. NLP onderzoekt hoe we onze taal kunnen aanpassen om effectiever te communiceren en onze denkpatronen te beïnvloeden. Dit omvat het herkennen van beperkende overtuigingen en het herformuleren van taal om positievere resultaten te bereiken. Wat en hoe jij tegen jezelf en andere praat heeft direct impact op hoe effectief jij bent in je leven met jezelf en in relatie met anderen. 

3. Gedragspatronen: programmeren voor succes

NLP beschouwt gedrag als een aangeleerde reactie op externe stimuli. Door bewustwording van deze patronen kunnen individuen hun gedrag doelbewust aanpassen. Dit omvat het identificeren van ongewenste gewoonten en het vervangen ervan door constructievere reacties.

4. Modellering: leren van succesvol gedrag

Een kernprincipe van NLP is modellering, waarbij succesvol gedrag van anderen wordt geanalyseerd en geïntegreerd om vergelijkbare resultaten te bereiken. Door de technieken van succesvolle mensen te begrijpen en toe te passen, kunnen individuen hun eigen pad naar succes creëren.

5. Rapport: verbinding en begrip

NLP benadrukt het belang van het opbouwen van rapport, het creëren van een sterke verbinding met anderen. Dit omvat het afstemmen op andermans communicatiestijl, waardoor effectievere relaties ontstaan op zowel persoonlijk als professioneel niveau.

6. Ankeren: emotionele beheersing

Ankeren is een techniek waarbij een specifieke stimulus wordt gekoppeld aan een specifieke emotionele toestand. Door bewust gebruik te maken van ankers, kunnen individuen hun emotionele toestand beheren en positieve gemoedstoestanden versterken.

7. Herstructurering van overtuigingen: kracht van gedachten

NLP richt zich op het herkennen en herstructureren van beperkende overtuigingen die groei en succes in de weg kunnen staan. Door deze overtuigingen te vervangen door positievere denkpatronen, kunnen individuen hun potentieel vollediger benutten.

Samenvatting NLP

Neurolinguïstisch Programmeren biedt een krachtige coachingstool voor persoonlijke ontwikkeling en communicatie. Door bewustwording van neurologische processen, taal en gedragspatronen, stelt NLP personen in staat om positieve veranderingen in hun leven te bewerkstelligen. Of het nu gaat om het verbeteren van communicatieve vaardigheden, het overwinnen van angsten of het bereiken van persoonlijk succes, NLP biedt praktische tools en inzichten voor een verrijkend leven. Het is echter belangrijk op te merken dat effectieve toepassing van NLP vaak betrokkenheid en consistentie vereist, en individuele resultaten kunnen variëren.